Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om de årevingede

Skadedyr

Æblebladhvepse (Hoplocampa testudinea)

Hoplocampa testudinea
Sådanne huller og larvegange på nydannede æbler, er tydelige tegn på angreb af æblebladhvepses larve. 
Foto: Magnus GammelgaardHer ses den voksne æblebladhveps i en æbleblomst. 
Foto: Magnus Gammelgaard


Som navnet måske kunne antyde, er det desværre ikke bladene, men æblerne det går ud over. Larverne gennemhuller de små nyskabte æbler, det ene efter det andet. Æblerne falder af og ligger på jorden.

Det gør måske ikke altid så meget når der er rigelig med frugtsætning, ja i enkelte tilfælde kan det være gavnligt at få udtyndet frugterne. Så de tilbageværende kan bliver større.

Orm i æbler skyldes normalt æblevikleren se: e.v.t  aeblevikler.htm
Æbleviklerens larve angriber relativt sent på året og "går direkte i dybden" af æblet, hvor den kaster sig over de næringsrige kerner.
Æblebladhvepsen arbejder derimod tidligt i æblets udvikling, og bevæger sig tit fra æble til æble, hvis disse sidder tæt sammen.


I forbindelse med hullet findes ofte larveeskrementer kaldet "ormemel". 
Foto: Magnus Gammelgaard


Livscyklus

De voksne æblehveps som er 6-7 mm lange, kommer frem i begyndelsen til midten af maj måned, samme tid som en del æblesorter blomstrer. Især falder sorten Discovery's blomstring ofte sammen med toppen af flyvningen.

De voksne hunner lægger deres æg i forbindelse med blomsterne, nærmere betegnet blomsterbægeret hvor der laves et lille hul.
Det glasklare ca 1 mm store æg, svulmer op og efter klækningen gnaver de små larver en lille overfladisk gang under de nydannede æbles overhud.

Se nærbilleder af æblehvepse på den flotte franske side www.inra.fr 
voksen,  æg, , og larve
Klækketiden variere fra 7-10 dage afhængig af temperaturen.

Når æblerne hænger tæt går larven fra det ene æble til det andet og kan i alt nå at ødelægge op til 5 æbler (kaldes sekundære angreb.) Larven er på dtte tidspunkt 12 -14 mm stor og afgiver en karakteristisk ram lugt.

Til sidst forlader larven æblet og falder til jorden, hvor den graver sig ned i 5-10 cm's dybde.
I visse tilfælde falder æblet ned sammen med larven.
I jorden spinder larven en silkekokon hvor den forbliver indtil næste forår.

Bekæmpelse
Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Cypermethrin Maladan Bayer husoghave

  I erhvervet anvendes også midlerne:
  • Mospilan SG (Acetamiprid 200 g/kg).
  • Karate 2,5 WG (25 g/kg lambda-cyhalothrin).

  • se evt: Middeldatabasen


  His man vælger et kemisk middel er det vigtigt at passe på bierne !!!

  Forsøg udført af Aarhus Universitet, Agroøkologi har vist fine resultater med stoffet kvassin, der er afkog/ekstrakt fra det Afrikanske træ Kvassia.Stoffet er endnu ikke godkendt.

  Det bedste tidspunkt for sprøjtningen er lige før at æggene klækker. For at kunne fastlægge dette tidspunkt anvendes hvide limplader til fangst af de voksne æglæggende hunner.

  Hoplompa testdinea
  Klistrede fangplader mest med forskellige slags fluer og hårmyg, men også voksne æblehvepse (pilen) 
  Foto: Magnus Gammelgaard
  Modforholdsregler

  Fjerner man de angrebne frugter hurtigt fra træet eller på jorden, kan dette have en begrænsende effekt på næste års angreb.
  Kontrollerede forsøg har vist at fritgående fjerkræ under træerne, har en positiv effekt på næste års angreb, der bliver markant svagere.
  Ophæng fuglekasser til mejsefugle.
  Anvend sentblomstrende sorter af æbler der ikke så tit angribes af æblebladhvepsens larve
  Sørg for blomstrende planter til snyltehvepse

  Andre bladhvepse:

  Opdateret d. 8.1.2016

  Til forsiden