Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk
Kristtornminérfluen (Phytomyza ilicis)

phytomyza ilicis

Gule blade på kristtorn kan skyldes angreb af kristtornminerfluen. (Phytomyza ilicis)
Foto: Magnus Gammelgaard


Kristtornminérfluen

Betegnelsen stedsegrønne planter, betyder ikke at de aldrig smider bladene. Både stedsegrønne nåletræer samt bladplanter, skifter deres blade med nogle års mellemrum, det er ganske naturligt.
Også hos krittorn er det almindeligt at ældre blade bliver gule og falder af. Ofte kan der ligge et helt lag af stikkende, brune blade under gamle kristtornplanter.
Kigger man nærmere på disse blade, dels dem på planten og dels på jorden, vil man ofte finde en del med såkaldte miner.
Dette er et resultat af kristtornminérfluens larve.

phytomyza ilicis

Disse blade er samlet op fra jordoverfladen og har tydeligt haft besøg af kristtotnminerfluene larve (Phytomyza ilicis)
Foto: Magnus Gammelgaard


Biologi


De voksne minérfluer har deres æglægningsperiode i maj - juni måned. I denne periode lægger de deres æg i unge, bløde, nydannede kristtornblade. Æggene lægges på bladundersiden og klækker efter ca. 10 dage.
Herefter borer larverne sig ind i midterribben og det er via denne at den får adgang til selve den øvre del af bladpladen.
Her æder den det såkaldte palisadevæv som findes lige under bladoverhuden.

Under larvens ophold i bladet er den således rigtig godt beskyttet mod ufavorable klimaforhold, samt andre ydre påvirkninger.
Den forbliver i bladet vinteren over og forpubber sig til foråret. Ofte sidder bladet stadig tilbage på planten efter at larven har forladt pubben.

phytomyza ilicis

Disse blade er plukket af planten og endnu ikke blevet gule.
inde i minen fandtes resterne af en pubbe (indsat i nederste hjørne) (Phytomyza ilicis)
Foto: Magnus Gammelgaard


Den voksne flue er kun ca. 3 mm stor og ses sjældent.

Angreb af minérfluens larve medfører ofte tidligere bladfald end normalt. Ligeledes bliver bladenes prydværdi dårligere især når man skal anvende kristtorn til dekorationsbrug.

Biologi


Som hos mange andre insekter har også kristtornminerfluen naturlige fjender.
En snyltehveps (Chrysocharis gemma) lægger æg i larverne der istedet udvikler sig til en nye snyltehevepse.
På adressen  
http://crawford.tardigrade.net/bugs/BugofMonth10.html findes en beskrivelse af denne og billeder, der hvordan man på udgangshullet i bladet, kan afgøre om der har været en snyltehveps på spil.

Hvor udbredt denne er i danmark vides ikke (jeg ved det ikke), men i England er den rapporteret flere steder.

Bekæmpelse


Skader efter angreb er normalt ret begrænsede. Det ser ud som om at det især er de gamle sorter der angribes.
De sorter som købes i planteskolerne i dag eks. 'Blue Prince' og 'Blue Princes' er stiklingeformerede og det er sjældent at disse angribes væsenligt.

Opsamling og bortskaffelse af blade der ligger på jorden, samt afplukning af angrebne blade på planten, kan begrænse angrebsgraden.

Det er ikke tilrådeligt at udføre kemisk bekæmpelse i haverne. Dels fordi bekæmpelsen må rettes mod den voksne flue, der flyver og lægger æg over en lang periode, dels da det skader de naturlige fjender. Kemisk Bekæmpelse:

Følgende midler har kortsigtet effekt på den voksne flue.
Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Thiacloprid
kaliumoleat
Calypso insektmiddel
Insektsæbe
bayergarden.dk
Flere produkterAnvendelse af sprøjtemidler skader generelt den naturlige biologiske bekæmpelse.Opdateret d. 6.1.2014
Til forsiden