Til forsiden

Diagnosticering

Det kan ofte være vanskeligt at afgøre hvad en plante fejler !Som noget nyt tilbyder plantedoktoren i begrænset omfang, at foretage en egentlig diagnose og som afslutning på denne, en behandlingsvejledning.
En sådan undersøgelse er ofte forbundet med en del laboratoriearbejde (mikroskopering, dyrkning på kunstigt næringssubstrat, bestemmelser mv.). Alt sammen ting der medfører omkostninger fra min side.
Jeg vil derfor opkræve et gebyr på kr 100 + moms, pr prøve. Er det ikke muligt med rimelig sandsynlighed at fastslå en sygdomsårsag, opkræves naturligvis intet gebyr.
Indsendelse af prøver
    • Prøverne udtages hvor sygdommen/skadegøreren konstateres. Det er ideelt at udtage prøven i overgangen mellem sygt og sundt væv. Vigtigt er det også at prøven er repræsentativ.
    • Frugter, blade, stængler, rødder mv. indpakkes i papir (eks. Tør køkkenrulle). Herefter emballeres prøven i en tæt plastpose.
    • Oplysninger om sygdomsforløb, symptomer, planteart m.v. bedes medsendt. Disse kan ofte være vigtige brikker i diagnosticeringen.
    • Prøven sendes til: Plantedoktoren, Kongeåsen 73, 4230 Skælskør.
    • På grund af postvæsnet, er det uhensigtsmæssig at sende prøver fredag og lørdag.

Til forsiden