Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr


Rosenskjoldlus (Aulacaspis (Pseudaulacaspis) rosae)

Hvad er det for cirkelrunde, grålige skjolde på mine gamle roser..

Aulacaspis rosae
Grålighvide sneagtige, plamager på gamle grene af klatreroser, kan være et symptom på angreb af rosenskjodlus. (Aulacaspis rosae)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne (Eft. Eppo 2020)

rose scale,  scurfy scale, mango snow scale,  (English)
kleine Rosenschildlaus, kleine weiße Rosenschildlaus, (German)
rozeschildluis (Dutch)
cochenille du rosier, diaspis du rosier, kermès du rosier (French)
cocciniglia bianca della rosa (Italien)
caspilla del rosal, cochinilla blanca del rosal, escama blanca del rosal (Spanish)
cochonilha-das-roseiras (Portuguese)
バラシロカイガラムシ (Japanese)
щитовка розанная (Russian)

Rosenskjoldlus


Det er ikke så tit, man oplever at roserne angribes af skjoldlus, men det hænder. Især hos rosenplanter der har nogle  år på bagen, kan et lille angreb af nogle få skjoldlus, der var med planterne fra starten , udvikle sig ret voldsom. Det ser uæstetisk ud på planterne og ved kraftige angreb kan væksten hæmmes, de nye skud visner og bladene kan falde af.
Rosenskjodlus hører til gruppen man kalder for de egentlige skjoldlus (Diaspidiae) (armoured scale. Se også Skjoldlus

Udseende

Aulacaspis rosae
Især på de ældre grene ses de hvide plamager tydeligt på de mørke stængler (Aulacaspis rosae)
Foto: Magnus Gammelgaard.

Aulacaspis rosae
Hunnerne er cirkelrunde og ofte dækket af grålig voks. Hannerne derimod er langstrakte (Aulacaspis rosae)
Foto: Magnus Gammelgaard.

Hunnerne er cirkelrunde til ovale, 2,0 - 2,5 mm i diameter. farven er grålighvid. I kanten af skjoldet ses de gulligbrune rester af nynferne, hvorfra skjoldet er udviklet. De mindre hanner vokser op i en slags stribet, langstragt "kokon". De er  0,8 x 0,3 mm lange og helt hvide. De voksne hanner udvikler vinger og kan flyve, men kun en meget kort distance.

Symptomer

Skjoldlusene kan sidde helt tæt på barkoverfladen og helt dække denne. Sugningen medfører at der dannes en skrubagtig  overflade af barken og ved kraftige angreb går det ud over rosernes vækstkraft. Nye skud kan visne og bladene falder af. Kraftige angreb forekommer især der hvor planterne har det lunt og står i læ.
Ud over roser angribes i mindre grad hindbær, brombær, hortensia

Biologi

Skjoldlusene er voksne i løbet af maj/juni måned. Sidst i juli til begyndelsen af august begynder de voksne, parede hunner at lægge æg under deres eget skjold. I slutningen af august og ind i september klækker æggene og de små orangefarvede larver vandrer ud på grenene for at sætte sig fast. Det er her man har en mulighed med eventuel behandling med kontaktmidler.Overvintringen sker som fastsiddende nymfer på grenene.
Kun hannerne kan flyve, men spredning af de små vandrelarver kan ske med vinden til nærtstående planter, eller med værktøj der anvendes ved beskæring.

Modforanstaltninger

  • Undersøg ved køb: Undersøg planterne ved køb for tilstedeværelse af skjoldlus.
  • Biodiversitet: Forskellige nyttedyr, især mariehøns og arter af snyltehvepse kan begrænse antallet af skjoldlus. Derfor anbefales en indretning af haven, der fremmer tilstedeværelsen af disse nyttedyr.
  • Udgå ligeledes at anvende sprøjtemidler, der er problematiske for nyttedyr.

Naturlig bekæmpelse

I litteraturen nævnes 2 parasitoider tilhørende slægterne Arrhenophagus og Adelencyrtus. Det vides ikke om disse findes i Danmark. Askemariehønen (Chilocorus renipustulatus) derimod, er set i forbindelse med rosenskjoldlusene. På billedet herunder ses netop de helt specielle pupper af denne mariehøne.
En have med mange forskellige planter og blomster der blomstrer i hele sæsonen, giver mulighed for et rigt insektliv og plads til nyttedyr.

Aulacaspis rosae
Her ses de helt specielle pupper af askemariehønen fotograferet i forbindelse med angreb af rosenskjoldlus (Chilocorus renipustulatus)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologisk bekæmpelse

Se under Generelt om skjoldlus

Kemisk bekæmpelse

Se under Generelt om skjoldlus


Gåde råd til bekæmpelse af rosenskjoldlus modages gerne !
Opdateret d. 05-01-2023