Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Skadedyr


Dasineura mali

Unge blade på nye æbleskud der ruller sig sammen og visner, er symptomer på angreb af æblebladgalmyggens larve (Dasineura mali). Her i sorten ´Jonagored'
Foto: Magnus Gammelgaard


Angreb af æblebladgalmyggens larve medfører normalt ikke noget større udbyttetab hos etablerede træer, men de kan være et problem når det drejer sig om nyplantninger.
Ved kraftige angreb standser længdevæksten, hvilket ikke altid er særlig heldigt.

Angreb af æblebladgalmyg ses i næsten alle egne hvor der dyrkes æbler. Imidlertid er der fra år til år meget stor forskel på angrebsgraden.
Enkelte lande har ved hjælp af importrestriktioner, forsøgt at undgå skadedyret, dog uden større held.
Et tilsvarende skadedyr, solbærgalmyggen er også meget udbredt og er hos solbær kendt for at stoppe længdevæksten tidligere end ønskeligt.


I blade der er begyndt at rulle, findes unge larver af æblebladgalmyg. (Dasineura mali).
Foto: Magnus Gammelgaard
Dasineura mali

Senre bliver larverne mere orangefarvede. (Dasineura mali).
Foto: Magnus Gammelgaard


Udseende

Det er sjældent at den voksne myg bliver iagttaget. Den er ganske lille, blot 1,5 - 2,5 mm lang.
Hunnerne har en rødlig bagkrop, hvormed de lægger op til 200 æg.
De fleste æg lægges på unge, delvist udfoldede blade.

Æggene er gennemsigtige, svagt lyserøde, eliptiske. De lægges uregelmæssigt i grupper, langs bladkanterne, ofte 30 - 40 æg pr blad.
Afhængig af temperatur klækkes æggene efter 2-10 dage.


Dasineura mali

Her er galmyglarverne rystet ud på et æbleblad med begyndende sammenrulning i den ene side.
Foto: Magnus Gammelgaard


Larverne er lige efter klækningen rødlige, hvorefter de bliver de lysere. Efter sidste larvestadie skifter de til orange som det ses på billedet. Udviklingen tager ca. 20 dage.
Larvernes fødeoptagelse fra bladet forhindrer dette i at folde sig ud og sammenrulningen bliver efterhånden meget tæt.
Når larverner er fuldt udviklede lader de sig falde til jorden, hvor forpubningen sker i en hvid silkekokon.

Æblegalmyggen har flere (2-3)generationer pr. vækstsæson. Galmyggen overvinter i silkekokonen og forpupper sig herefter i april/maj måned.

Bekæmpelse:

Da angrebet sjældent har den store betydning for frugtudbyttet er det normalt ikke aktuelt at bekæmpe dette skadedyr. Sprøjtning mod andre skadedyr har ofte sideeffekt mod æblebladgalmyggens larve.
Ved nyplantninger hvor skudvæksten er vigtigt, kan det komme på tale at sprøjte.

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke kemiske bekæmpelsesmidler godkendt for private, til brug mod dette skadedyr

Biologisk Bekæmpelse

Besøg evt www.plantesygdomme.dk/nyttedyr


Opdateret d. 08.12.2022