ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Æblesnudebillen (Anthonomus pomorum)

"Hvorfor visner æbleblomsterne..?

Æbleplantage
Det er her i blomstringen at æblesnudebillen kan gøre ravage (Anthonomus pomorum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Æbleplantage
Æblesnudebillens larve udhuler knoppere så de visner (Anthonomus pomorum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Apple blossom weevil, Pear flower bud weevil (English)
Apfelblütenstecher (German)
Gorgojo del manzano (Spanish)

Æblesnudebillen

Den lille fyr med den lange snude indfinder sig tidligt om foråret, så snart æbleknopperne begynder at røre på sig. Det er dog først under blomsstringen at den gør skade. Er der tale om en kraftig blomstring kan æblesnudebillen faktisk være en hjælp ved udtynding, men ofte er den for ihærdig under dette arbejde i de år med sag blomstersætning.

Vi kender en lang række andre snudebiller som også forårsager skader på de dyrkede planter se: "Problemknuseren" under skadedyr/snudebiller.

Anthonomus pomorum Anthonomus pomorum

Æblesnudebillen kan findes i forbindelse med æble og pæretræer det meste af sommerperioden. (Anthonomus pomorum).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Æbleplantage
Når æbleblomsterne er spist forpupper larven sig (Anthonomus pomorum).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Symptomer

Skaderne ses på blomsterne af æble- og pæretræer. Brunlige blomster som ikke springer ud er typiske tegn på angreb af æblesnudebiller. Ser man godt efter med en lup, kan der undertiden observeres stikmærker på knopperne og eventuelt ganske må brunlige dråber af saft, som siver ud fra blomsterbunden.

I de år hvor der findes en kraftig blomstring er æblesnudebillen ikke noget problem, men opstår der en situation med dårlig blomstring kombineret med et stort antal biller, kan der være tale om en kraftig udbyttereduktion.

Livscyklus

Den voksne snudebille overvinter som voksen i jorden under frugtræer eller gemt bag barkflager. Om foråret kommer den frem såsnart frugttræernes knopper bliver grønne. Den er ca ½ cm lang, brunlig til sort. Billen kan flyve over større afstande, men gør det først når temperaturen overstiger de ca. 10 gr. C. Indtil blomstingen lever billen af at gnave på de nye knopper, men det er først ved blomstringen at skaden opstår. Billerne lægger op imod 100 æg, normalt kun et æg pr blomst. Æggene klækker efter en uge til 14 dage, alt efter temperaturen og de små larver som er gullig hvide med brunt hoved, begynder straks at gnave i blomstens dele. Da blomsten stadig er lukket er larven således godt beskyttet af kronbladene.
3-4 uger efter klækningen sker forpupningen som varer ca. 14 dage.
Herefter gnaver den voksne bille sig ud af blomsten og lever indtil sen sommeren af at gnave på bladene, hvorefter den gemmer sig og overvinter som voksen.

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: Æblesnudebillen har lige som mange andre insekter naturlige fjender. En snyltehveps lægger æg i nærheden af laverne. Disse æg klækkes til snyltehvepselarver som lever af æblesnudebillens larve. Det er derfor vigtig at have mange forskellige planter i sin have og derved skabe mulighed for en bestand af nyttedyr.

Bekæmpelse

Normalt er det ikke nødvendigt at foretage bekæmpelse af dette skadedyr. Ved kraftigte angreb kan man forsøge sig med følgende metoder:
  • Indsamling af angrebne knopper: De uåbnede knopper plukkes af og destrueres, evt. ved at lægge dem i kogende vand.
  • Fangst af voksne biller: flasker med en blanding af vand og sirup ophænges i træerne hvorefter billerne vil søge ned i disse. En anden metode går ud på at sætte sækkelærred rundt om stammen.
    Dette vil ligne billernes overvintringskvarter og de vil gemme sig her. Sidst på året fjernes og destrueres dette lærred.


Kemisk BekæmpelseAktiv stof Handelsnavn Mere information
Pyrethrin I og II + rapsolie
Insetfri Spruzit N Klar til brug, Bonus insektVæk
EcostyleI erhvervet foretages kun målrette kemisk bekæmpelse af dette skadedyr ved konstatering af store bestande samt hvis der sidte år fandtes kraftige angreb. Her anvendes bankeprøver (man banker på grenene så skadedyr falder ned i et net) udført før blomstring for at konstatere tilstedeværelsen af billerne.se evt: MiddeldatabasenOpdateret d. 16.02.2021

Valid HTML 4.0 Strict