Til forsiden
Aktuelle skadedyr og svampesygdomme - i August


Prognosen for måneden siger (afhængig af geografisk beliggenhed):

  • Middel af maksimumtemp: 21,2 gr. C
  • Middeltemperatur middelværdi: 16,1 gr. C
  • Middel af Minimumstemperatur : 12,8 gr. C
  • Nedbør: 81,9 mm
  • Solskinstimer : 197,9
KIlde: DMI
Høsttid !


Sensommeren er høsttid…………..

Køkkenhaven bugner


Tomater agurker, køkkenurter. Ribs, solbær, hindbær, kirsebær, blommer. Har man dem ikke i haven, var det måske en ide til efterårsplantningen.


Køkkenhaven bugner

Prydhaven

Skadedyr

Bladlusene er på denne årstid ikke det store problem da mængden af nyttedyr på nuværende tidspungt har udryddet dem. Findes de alligevel er deres skade særdeles begrænset og kan normalt accepteres.

Læs om de mange forskellige bladlus på: bladlus.htm

Græsplænen:


Ønsker man en pæn grøn plæne til efteråret skal der gives gødning. Gør det umiddelbart før et regnvejr. En græsplæne i god kondition, er vigtig for en god overvintring.

Svampesygdomme

Rustsygdomme har i år været særdeles fremherskende. Disse er uden tvivl betinget af det våde forår og den senere så varme eftersommer. Rent bekæmpelsesmæssigt er der ikke så meget at gøre nu, andet at iagttage hvilke sorter der er mest angrebne og så vælge nogle andre til næste år.
Også roser har udover stråleplet været særdeles angrebet af rust. Tag på besøg i rosenhaver/parker og læg mærke til hvilke sorter der mest sunde. Eller spørg i planteskolen når der plantes til efteråret.
Rustsygdomme hos de enkelte plantearter er særdeles specifikke: f.eks kan rosenrust ikke angribe andre plantearter end roser.
Dette forhold er også gældende for meldug.

Der er set kraftige angreb af rust på tjørn. Især angribes rødtjørn kraftigt af denne svamp. Ofte så kraftigt at grenene deformeres. Det ser ud som om at et sådant kraftigt angreb er kronisk på dette træ og medfører ofte at mindre træer ikke står til at redde.
Tjørnerust har i øvrigt såkaldt værtskifte med enebær.


Køkkenhaven

Agurkeskimmel er ligesom kartoffelskimmel en epidemisk svampesygdom. Symptomerne ses først på oversiden som tydelige, af bladnerverne afgrænsede, gullige felter.
På undersiden findes de brunlige sporer der transporteres videre med vinden.
Agurkeskimmel kræver ligesom kartoffelskimmel fugtighed for at kunne spire. Det findes dog nu som dug om natten.
Agurkeskimmel angriber både frilandsagurker samt agurker i drivhus og får hurtigt planterne til at visne.
Der er ikke noget at gøre når sygdommen først er startet.

Løgene er ved at være klar til optagning. Når toppen begynder at blive gul er det tid at tage løgene op.
For at undgå gråskimmel under lagringen er det vigtigt at løgene ligger til tørring i en periode. Enten oven på jorden udsat for solens stråler eller i luftige net, anbragt steder med god ventilation.
Husk at toppen ikke må fjernes/afklippes, før denne er helt tør.

Har man angreb af kartoffelskimmel fjernes toppen. Kartoflerne kan godt blive liggende i jorden et stykke tid, men man kan også vælge at tage dem tage dem op.
De skal herefter lagres tørt, mørkt og køligt så de danner en modstandsdygtig overhud.
Det frie jodstykke kan herefter benyttes til nye afgrøder som eksempelvis salat eller kinakål.

Salatskimlen er godt i gang med at ødelægge de sidste salatplanter. Det kan endnu nås at så kinakål på de bare jordstykker. Husk at dække med grønsagsnet for beskyttelse mod skadedyr. (især kålsommerfuglens larve).

Frugttræer

Æbler:

De første sommeræbler er ved at være modne.
Æblerne bærer i år præg af de ret kraftige skadedyrsangreb. Angreb af den røde æblebladlus har forårsaget mange små, knortede æbler, kaldet luseæbler.
Ligeledes ses kraftige angreb af viklerlarver (orm i æbler). Man kan dog normalt, uden risiko gnave uden om hullet, larven befinder sig i kærnehuset hvor de virkelige "lækkerier" findes.
Husk til næste år at man kan sprøjte med et biologisk middel der indeholder bakterier mod dette skadedyr.
Som tidligere nævnt har angrebet af æbleskurv i år været særdeles voldsomt. Var det en ide at plante nogle af de nye sorter, der ikke er så modtagelig for denne sygdom ?

Pærer:

Lige nu findes der på pærerne orange pletter på bladene. Dette skyldes angreb af såkaldt gitterrust.
Normalt siger man at denne sygdom ikke betyder noget. Jeg har imidlertid set særdeles kraftige angreb af denne sygdom som helt sikkert vil influere på næste års udbytte.
Mange tror at denne sygdom er årsagen til den dårlige frugtsætning. Det er det ikke ! Der er generelt over hele landet en meget dårlig frugtsætning i pærer.

Blommer:

Blommerne er begyndt at modne. I nogle tilfælde er udvalgte frugter på træet, meget tidligere modne end andre. Man glæder sig til en smagsoplevelse, men bliver skuffet ved at erfare en lille lyserød larve inde ved stenen, som er det mest næringsrige af frugten. Dette er blommeviklerens larve.

Kirsebær: sæson for sødkirsebær/moreller er nu forbi. Surkirsebær til saft er nu modne. I mange kirsebærtræer ses blade med mørke pletter. Disse blade bliver gule ag falder af før normal løvfald. Denne sygdom hedder kirsebærbladplet. Det tidlige løvfald kan påvirke sætningen til næste år.

Kirsebærbladplet ligner meget æbleskurv med hensyn til sygdomscyklus.

Drivhuset
Sørg for god udluftning lad døre og vinduer stå åbne hele døgnet, hvilket modvirker angreb af svampesygdomme som gråskimmel og meldug.
Når sommerens varme tid er ved at være overstået kan man godt være lidt mere hårdhændet med at fjerne blade, for at få nogle flere frugter modne. Afbladning skaber luft om planterne og modvirker ligeledes svampesygdomme.

Skadedyrsangreb kan holdes nede ved brug af insektsæbe. Det er ved at være for sent at anvende biologisk bekæmpelse ved udsætning af nyttedyr.


Plantedoktoren
Til forsiden