Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Bænkebidere (Oniscoidea)Hvem gnaver af småplanterne.....................?

Pærebladlopper
Bænkebidere betegnes som "lejlighedsvis skadegørere". (Porcellio scaber)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Bænkebidere

Disse grålige smådyr kender vel næsten ethvert barn og i modsætning til så mange andre krybende insekter vækker de slet ikke på samme måde afsky hos den enkelte.

Der findes henved 30 forskellige arter i Danmark. Denne orden er opdelt i adskillige forskellige familier.

Bænkebiderne hører til krebsdyrene (Crustacea). Dyr i denne gruppe opfatter vi normalt som værende vandlevende, men ikke dette. Bænkebideren er selvom den lever på landjorden udstyret med gæller, hvilket betyder at den ikke kan tåle at tørre ud.

Porcellio scaber
Nærbillede af grå bænkebider Porcellio scaber).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Der er delte meninger om hvorvidt man skal opfatte bænkebidere som værende skadedyr. Normalt er disse krebsdyr ganske uskadelige og spiller en vigtig rolle idet de gnaver af henrådnende materiale og dermed er med til den vigtige nedbrydning af organisk stof.
Ind imellem kan det dog hænde at de går i krig med vore planter. Især i forbindelse med dyrkning i drivhuse og mistbænke. Det er især ny fremspirede småplanter som kan skades en del af bænkebidere. Dog kan disse små dyr også findes i forbindelse med frugter, f.eks tomater og her gøre en del skade.

Biologi

Bænkebidere lægger æg som hunnerne opbevarer i en speciel rugepose på bugen. Æggene er her godt beskyttet og selv om de klækker, beholder hunnen de små hos sig en tid. Bænkebidere har normalt 2 generationer pr år.

Bænkebidere foretrækker fugtige omgivelser, ja de kan ikke klare at være i det fri ret længe, når solen er på himlen. Derfor finder vi dem også tit under sten, gamle brædder, eller fugtigt planteaffald, f.eks i kompostbunken.
De gemmer sig om dagen, men om natten når luftfugtigheden stiger, kan det ske at de overfalder vore planter, især hvis der ikke findes andet som de kan kaste sig over.

Forekommer de i stort tal indendørs i vore huse, skal man dog være opmærksom, idet de jo indikerer at der er fugtigt. I kældre er de dog meget almindelige.

drivhus
Kasser placeret på gulvet er udsatte for angreb af bænkebidere.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Modforholdsregler

  • Oprydning: Bænkebidere kræver fugtighed om dagen og derfor noget de kan gemme sig under. Gamle kasse og dødt plantemateriale kan fjernes og derved kan gemmestederne reduceres.
  • Netdækning: Dækker man sine småplanter med fintmasket net, kan man undgå skader efter bænkebidere.
  • Placér planter på borde: Har man mulighed for at placere sine plantekasser på borde eller andre opbygninger, har bænkebiderne svære ved at klare sig, end hos kasser der er anbragt på gulvet

Bekæmpelse

  • Indfangning: Bænkebidere er lyssky dyr. Med en lommelygte kan man gå på fangst efter mørkets frembrud. Yderligere kan man udlægge fugtige sække som skjul og herefter røgte disse med passende mellemrum.

Biologisk bekæmpelse

  • "Bænkebider Stop" indeholder nematoder i en gele, som er placeret inde i det medfølgende “etui". Nematodprodukter skal ikke godkendes som bekæmpelsesmidler i Danmark, hvorfor der ikke er krav til en dokumentation for virkningen. Jeg har ikke erfaringer med dette produkt. se Bioproduction.dk

Kemisk Bekæmpelse

Nedenstående midler er ikke godkendt som plantebeskyttelsesmidler, men til bekæmpelse af krybende insekter. Må anvendes til krybende insekter, men ikke i forbindelse med planter.
Aktiv stof Handelsnavn Mere information
permethrin
pyrethrin I og II
Deltamethrin
Flere
Flere
Flere
Mange forskellige
sprøjtemidler og
insektpuddere
Midlerne anvedes typisk som spærrebælter eller sprøjtning og pudring mod krybende insekter hvor der ikke findes planter.Opdateret d. 19-12-2022