ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Virussygdomme

Figen Mosaikvirus (Fig mosaic emaravirus)

"Hvorfor får mine figen planter marmorerede blade..?"

Figen mosaikvirus
Dyrkning af egne figner lykkes godt i Danmark, især op ad en sydmur.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Navne

Fig mosaic virus, FMV (English)

Figen mosaikvirus

Dyrkning af figner er i de senere år blevet populært i Danmark. Arten figen hedder på lalin Ficus carica. Det er ikke svært at dyrke sine egne figner og der findes flere sorter at vælge imellem.  Der hersker dog stor forvirring inden for sorterne.  "Bornholmsk figen", "Bornholmerfigen" og "Røsnæsfigen" er danske betegnelser for udenlandske sorter, antagelige synonym for  sorten 'Brown Turkey' og angiver at de har kunnet trives på henholdvis Bornholm og Røsnæs. De kan desuden se meget forskellige ud fra planteskole til planteskole.
Det ser dog ud som om at udgangsmaterialet for opformeringen af figner i Danmark ikke har været defineret og hvad værre er, en del af de planter som har været solgt, er inficeret med virus. Der skulle nu være styr på situationen, så vi fremover kan købe sunde figenplanter.

Symptomer

Figen mosaikvirus
Her ses lyse bladafsnit som er de tidlige symptomer på virus. (Fig mosaicvirus FMV).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Figen mosaikvirus
Undertiden udvikles brunlige rande omkrig de lyse områder (Fig mosaic virus FMV).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Figen mosaikvirus
Her lyse spætninger og mørke rande  (Fig mosaic virus FMV).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Figen mosaikvirus
Deforme blade er også et symptom på figen mosaikvirus (Fig mosaic virus FMV).
Foto: Magnus Gammelgaard.Der kan være tale om flere slags vira, men ud fra symptomerne at dømme er ligheden med Fig Mosaic Virus (FMC) ganske slående. De marmorede blade med lyse affarvninger, som i visse tilfælde omkranses af uregelmæssige brunlige kanter, er tydelige. Hos helt unge planter er symptomerne svære at få øje på, hvilket selvfølgelig er en fare når man anskaffer sig planterne. Det ser også ud til at symptomerne først dukker op hen på sommeren og især i perioder hvor planten virkelig er i vækst.
Virusinfektionen påvirker væksten. Nogle skud standser lændevæksten og på andre udvikles der deformerede blade. Heldigvis kan inficerede planter sagtens give et godt udbytte og der er således ikke grund til at detruere planterne alene af den grund.

Sygdomsforløb

Fra udlandet angives at figen mosaikvirus overføres af galmiden Aceria ficus, der sandsynlivis ikke er udbredt i Danmark. Det er uvist om andre mider eller insekter er i stand til at sprede figen mosaikvirus. Sikkert er det dog at stiklingeformering af figner indebærer en stor risiko for at få virus spredt, hvorfor dette bør undgåes ved mistanke om smitte. Denne virus vil som andre plantevira sikkert også kunne spredes via plantesaft og derfor bør man desinficere beskæringsværktøj, hvis dette bruges til flere figenplanter.
Det er selvfølgelig ikke sundhedsfarligt at spise frugter fra planter der er inficeret med virus. Plantevirus kan ikke smitte til mennesker.

Modforanstaltninger

  • Tjek for symptomer på figen mosaikvirus iden du køber planter.
  • Køb kun planter fra planteudsalg du har tillid til og som sælger sunde, virusfri figenplanter.
  • Desinficer værktøj så du ikke overfører smitte fra plante til plante

Bekæmpelse

Figen mosaikvirrus kan ikke bekæmpes

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte midler til bekæmpelse af figen mosaikvirus.

Kemisk Bekæmpelse i erhvervet

Der findes ikke godkendte midler til bekæmpelse af figen mosaikvirus.
Opdateret d. 02.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict