Til forsiden

  Inglish

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

   
Phyllopertha horticola


Phyllopertha horticola


Phyllopertha horticola


Phyllopertha horticola

Værre er det når larverne optræder i stort tal under græsplænen (Phyllopertha horticola)
Foto: Magnus Gammelgaard


Phyllopertha horticola

Her ses larverne af gåsebillen som har fortærret græsrødderne (Phyllopertha horticola)
Foto: Magnus Gammelgaard

Anvendelse af nematoder er i dag en meget almindelig bekæmpelsesmetode.
Insektpatogene nematoder, er små rundorme der naturligt findes i jorden. Disse parasiterer larverne og der sker en kraftig opformering inde i larven, som til sidst dør.
Det er særdeles vigtigt at følge brugsanvisningerne for at opnå et tilfredsstillende resultat.

Det skal nævnes at forsøgsresultaterne, i de senere år med nematodebekæmpelse, ikke har været overbevisende. Nematodebekæmpelse af f. eks øresnudebillelarver har givet langt bedre resultater.

I de senere år har rapporter om angreb af gåsebiller i græsplæner hos private eller på golfbaner været stigende.
Om det skyldes et større angebsniveau/antal biller, større græsplæne areal, milde vintre, eller blot mere opmærksomhed skal være usagt.
Givet er det, at det er smadder surt at se sin nyanlagte, veltrimmede plæne spist op nedefra.

Biologi : den voksne bille hører til familien Torbisterne (Scarabaeidae) der rumme nogle af de største og flotteste biller vi kender i Danmark (Oldenborre, næsehornsbiller med flere).
Billen er ikke så tor som de nævnte, 8-12 mm lang. Vingerne er rødbrune, svagt behårede, med en mørk kant. Nakkeskjoldet er metallisk grøn til skinnende sort.
Billerne observeres gerne i maj-juni måned. De voksne biller mødes for at parre sig ofte i større sværme lige over græsoverfladen. Den første nat efter parringen graver hunnen sig 10 til 25 cm ned i jorden hvor den anbringer ca. 85 % af sine æg. Den efterfølgende morgen flyver billerne videre i lav flugt over græsset. I løbet af de næste 3 uger lægges resten af æggene op til en afstand af 3-4 km fra det første sted.
Når de voksne biller først observeres, har de derfor tit allerede lagt deres æg.
Efter 3-6 uger klækkes de første larver der starter med at æde rodhår. Når de når det 3. larvestadier er de i stand til at konsumere hele rødder og nu ses skaden for alvor. Larven er typisk C-formet, 5-20 mm lang, lys med brunt hoved og mørk bagkrop. Larven har 3 benpar.
Udviklingstiden er i forhold til Oldenborre og andre Torbister kortere, nemlig 1 år, hvor oldenborren har en 4 årig udviklingstid.
Larverne æder fra klækning indtil midten af oktober. Når temperaturen begynder at falde graver de sig længere ned og er derfor umulige at få has på.

Symptomer: græsset bliver gult. Store totter ,senere store flager kan trækkes op uden den større modstand. Et veltrænet øje er istand til på et tidligt tidspunkt at se hvor larverne befinder sig blot på farveændinger i græstæppet. Det vigtigt når en bekæmpelse skal sættes ind, idet det ofte ikke er muligt at behandle hele græsplænen.
Under græsset findes larverne, i nogle tilfælde helt op til 100 i en enkelt plet.

I visse tilfæde kan de voksne biller også forårsage skader. I æbleplantager på de lettere jorder ses ofte kraftige gnav på frugterne.

Phyllopertha horticola


Modforanstaltninger:
Angrebene ses oftest på de lettere, sandholdige og porøse jorder. Der findes således mange rapporter fra det jyske område. Larverne trives bedst i de lette sandede joder, der ikke er for kompakte eller for våde. Et gammelt råd har derfor været, at udføre tromlinger af græsplænerne. En almindelig havetromle med vand er sikkert for lidt……… hellere en hjemmebygget betontromle, selvom der kræves mere trækkraft.
Iblanding af større mængder grus i forbindelse med anlæggelsen af plænen, er næppe heller nogen god ide hvis man bor i et område med rapporterede angreb af gåsebiller. Derimod abefales det at tilføre plænen nogle få centimeter kompost hvert år, for med tiden at opbygge et større hunusindhold.

Netdækning: er græsplænen af begrænset udstrækning, er det muligt at foretage dækning med net i billernes æglægningsperiode (maj Juni).
Man kan vente med at starte dækningen til de første biller ses.

Fiberdug som bruges til dækning af grøntsager, er også anvendelig til dette formål.

Merit Turf har under professionelle forhold på golfbaner givet særdeles gode bekæmpelsesresultater. Midlet vil dog blive udfaset i løbet af 2019

Phyllopertha horticola


Bekæmpelse


Aktivt stof Handelsnavn Mere information
Nematoder
Heterorhabdites downesii 1)
Pyrethrin I og II + rapsolie
Flere produkter
Nematoder
InsektfriSpruzit N klar til brug, Bonus Insektvæk*)
shop.nyttedyr.dk
Bioproduktion
www.ecostyle.dk/

1)Ny nematodart der angives at kunne virke ved lavere temperatur

Opdateret d. 02.01.2023