ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Svampesygdomme

Gråskimmel vintergæk (Botrytis galanthina )

"Hvorfor forsvinder mine vintergækker i en grålig svampebelægning..?"

Gråskimmel Vintergæk
De nye vintergækker rådner nede ved jordoverfladen som et resultat af gråskimmelangreb. (Botrytis galanthina ).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Snowdrop grey mould (English)

Gråskimmel i vintergækker

Vintergækker er som regel taknemmelige at have med at gøre. Denne smukke elegante foårsbebuder kaldes på engelsk for snowdrop, hvilket ikke gør deres fremtoning mindre elegant. De trives i de fleste haver, blot de får ro og fred til at brede sig, fri for hakkejern og andre farer. Spredningegen forgår ved yngleløg, samt ved frø.

Kun meget få sygdomme angriber vintergækker. Gråskimmel, eller drueskimmel som nogle kalder den, er en svampesygdom, der især i fugtige og snefyldte vintre kan give problemer.

Symptomer

Gråskimmel kender vi fra en lang række afgrøder se graaskimmel.htm . Frugter blade stængler angribes af denne svamp og medfører blødråd. Hos vintergækkerne opdager man ofte først at noget er galt, når de sidst på vinteren eller i det tidlige forår, ikke rigtig vil bryde frem fra jordoverfladen. Sætter man sig på hug, vil man ofte kunne se en musegrå skimmelbelægning tæt på jordoverfladen. Skimmelbelægningen som indeholder masser af sporer, kryber op omkring blade og stilke. Graver man løgene op vil man ses at en del af disse er brunlige og rådne.

Under visse forhold vil man i forbindelse med løgene kunne finde de få mm store sorte hvilelegemer, kaldet sklerotier, der er svampens overlevelsesorganer under ugunstige forhold.

Gråskimmel Vintergæk
Bomsterstilken eller løget er rådnet og planter bliver ikke større. (Botrytis galanthina ).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Gråskimmel Vintergæk
Kraftig sporebelægning på løg og blade. (Botrytis galanthina ).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Gråskimmel Vintergæk
Her er løgene totalt ødelagte. (Botrytis galanthina ).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Sygdomsforløb

Gråskimmelsvampen spredes bl.a ved hjælp af sporer. Sporerne er ganske små og spredningen forgår ved hjælp af vinden til nye planter. Sporerne kræver høj luftfugtighed for at kunne spire. Snedække er ideelt. Her under sneen, vil der være temperaturer over 0 grader C. og fugtigheden vil være i nærheden af 100 %. Normalt kræves der sår og andre indfaldsveje for at gråskimlen kan trænge ind i planten. Skiftense perioder med tø og frost kan fremkalde sådanne sår. Har svampen først fat, kan den udskille oxalsyre, der er i stand til at nedbryde det sunde væv og bane vejen for yderligere angreb. Findes der samtidig visne blade eller andet organisk materiale, udnyttes dette af svampen som en slags madpakke.
Gråskimmel danner hvileorganer. Disse såkaldte sklerotier, kan opfattes som tæt sammenpressede hyfer. Hvileorganer kan overleve i jorden i adskillige år og give anledning til nye angreb.

Det er svampen Botrytis galanthina der forårsager angreb i vintergækker. Som navnet antyder er netop denne svampeart tilknyttet vintergæk og angriber således sandsynligvis ikke fjernere slægtninge.

Modforanstaltninger

  • Sundt læggemateriale: Løg af vintergækker kan indeholde små sorte sklerotier af gråskimmel. Undgå at sætte sådanne.
  • Fjern "madpakken": Et kraftig lag af visne blade holder på fugtigheden og fungerer som en slags madpakke for svampen.
  • Plant i ren jord: Plant vintergækker i jord hvor der ikke tidligere har været angreb.
  • Undgå fugtige områder: fugtige områder, eller områder med dårlig dræning er dårlige voksesteder for vintergækker..
  • Modstandsdygtige sorter og arter: Galanthus nivalis 'Scharlockii' og Galanthus plicatus angives at være mere modstandsdygtige end andre.


Bekæmpelse

  • Grav angrebne planter op: Har man kun et begrænset angreb på få planter kan man grave disse inkl. jorden og og fjerne dem fra haven. Herefter kan man tilføre sund jord og igen plante vintergækker.
  • Fjern "madpakken": Et kraftig lag af visne blade holder på fugtigheden og fungerer som en slags madpakke for svampen.

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte midler til bekæmpelse af gråskimmel i vintergækker. Gråskimmelmidler til andre formål vil sandsynligvis have en effekt. Se graaskimmel.htm

Tilhørsforhold i svamperiget

Knoldskivefamilien
Opdateret d. 03.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict