Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Hekseringe


hekseringe
I gamle dage troede man at hekseringe var et resultat af overnaturlige kræfter.
Foto: Magnus Gammelgaard.Der er vel ikke mange der stadig troer at fænomenet hekseringe, skyldes forskellige oververnaturlige kræfter............

hekseringe
Under tørke perioder samt når græsset er underernæret ses ringene tydeligt
Foto: Magnus Gammelgaard.Imidlertid har disse grønne ringe gennem tiderne givet anledning til flere forklaringer.
Den mest fremtrædende går ud på at disse cirkler, er et resultat af heksenes dans. Andre fortæller om stedet hvor djævelen kærnede sit smør.
Videnskabelige forklaringer går dog ud på, at cirklerne skyldes at jorden er koloniseret af svampe.
Ringene ses ofte i ældre græsplæner, hvor de danner mere eller mindre, gønne, uregelmæssige ringe af forskellig størelse.
I Ernst Gram og Anne Webers "Plantesygdomme" beskrives en ring, som blev ca. 21 år gammel. Den årlige tilvækst i diameter var på 1,5 m.

Forskellige svampe kan danne hekseringe: almidelige er "Elledans-Bruskhat" (Marasmius oreades), "Velsmagende ridderhat" (Tricholoma gambosum), "Kæmpe Trakthat" (Clitocybe gigantia), men mange flere kan være involverede.

hekseringe
Elledans Bruskhat (Marasmius oreades)er en af de mest hyppigt forekommende i hekseringe.
Foto: Magnus Gammelgaard.hekseringe
Elledans Bruskhat (Marasmius oreades).
Foto: Magnus Gammelgaard.hekseringe
Elledans Bruskhat (Marasmius oreades).
Foto: Magnus Gammelgaard.hekseringe
Elledans Bruskhat (Marasmius oreades).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Nedbrydning af organiske stoffer og dermed frigivelse af bl.a kvælstof som stimulerer græsvæksten, er årsagen til de besynderlige, mere eller mindre mørkegrønne ringe, som dannes uden om de egentlige svampeangreb.
I forbindelse med den grønne græsring ses ofte svampe (frugtlegemer) af hatsvampe. Nogle af disse er spiselige, andre er giftige eller uspiselige.

Udvikling og spredning : 

Hekseringe starter som et lille stykke mycelium eller en enkelt spore, som lever saprofytisk (rådnedbrydende) på organiske bestanddele i jorden.
Væksten er stærkt afhængig af jordtype, græskonditionen samt tilstedeværelsen af organiske ikke nedbrudte bestanddele i jorden.
Svampene udskiller nogle giftstoffer (metabolitter) som gør at de ikke kan vokse hvor de før har været. I de tilfælde hvor flere ringe mødes dannes derfor typiske tungeagtige former. Dette ses også når arealet hælder, idet disse giftstoffer vaskes nedaf mod det laveste punkt og man får en asymetrisk ring.

For visse svampes vedkommende dannes ringe bestående af dødt græs og det er bevist, at svampemycelium kan trænge igennem rodceller af græs.
I andre tilfælde danner svampen et vandskydende mycelium som bevirker at græsset visner på grund af tørke.

Afhængig af klima kan der gå flere år, før der i forbindelse med de grønne ringe ses hatsvampe. Tydeligheden af den grønne græsring kan også variere fra år til år afhængig af jordtype, vandindhold og gødningsniveau.


"Kæmpe Tragthat" (clitocybe gigantea).
Foto: John Harvey.
Bekæmpelse
I gennem tiderne er der forsøgt utallige bekæmpelsesmetoder, hvor de fleste dog har vist sig at være stort set værdiløse.
Fjernelse af de synlige "paddehatte" har absolut kun kosmetisk værdi. Svampenes mycelium ("rødder") trænger langt ned i jorden (op til ½ meter) og er derfor næsten umulige at dræbe.

Tidligere forsøgte man at udvande forskellige svampemidler, men i dag findes ingen godkendte til dette formål.

Ændring af jordens PH har været forsøgt, men man har observeret hekseringe i jord med PH værdier fra 5,1 til 7,9.

Minimering af jordens indhold af ikke omsat plantemateriale har været et af de bedre råd. I forbindelse med klargøring til græssåning er det fornuftigt at fjerne alt ikke omsat plantemateriale fra jorden. Gamle trærødder, grene og træbyggematerialer kan være startsted for en heksering.

I Canada har man haft nogen succes med at oversvømme jorden. Metoden går ud på at man i et bælte på 50 cm på begge sider af ringen sørger for at jorden er vandmættet i 4 - 6 uger. Før opvandingen stikkes der huller i jorden så vandet kan trænge ned.
Med de vandpriser de fleste af os må leve med, lyder dette urealistisk for danske forhold.

Fræsning af hekseringen efterfulgt af nysåning har i visse tilfælde givet positive resultater.
Ved en god blanding af jorden bliver svampenes giftstoffer (metabolitter) også blandet, hvilket skulle kunne forhindre at svampen kan vokse.

Thrichodermasvampe: Brug af bestemte svampe til at bekæmpelse af andre, har som noget nyt i de senere år været forsøgt.
Det er en kendt sag at forskellige svampe konkurerer med hinanden om næring. Ved tilsætning af forkellige nyttige svampe, skulle man derfå kunne opnå en biologisk bekæmpelse af de skadelige.
Nyttige svampe der tilhører slægten Trichoderma er eksempler der arbejdes med i øjeblikket. Der findes flere produkter med indhold af disse svampe (Supresivit, Binab T m. flere) se evt. www.garta.dk  under produkter eller www.nyttedyr.dk/Nyttedyrdk/index.htm.
På græsarealer anbefales en udsprøjtning af Binab TF WP med 0,1 kg pr. 1000 m2 i 100 liter vand.
I sprøjtevæsken blandes tillige 30 kg svovlsur amoniak.
Jeg har ikke selv set dokumentation for den positive effekt på hekseringe af disse Trichodermaprodukter, men svovlsur amoniak er en udmærket gødning for græsset.

Gødskning: Kraftig gødskning med kvælstof har en positiv effekt på græssets generelle kondition, ligesom det bevirker at eventuelle hekseringe ikke ses så udpræget, når det omgivende græs også er grønt.

Havekonsulent Aksel H. Sørensen fra det danske haveselskab foreslår en ny metode under overskriften:  "Ingen hekseri i hekseringen.":
Med 60-80 cm afstand stikkes i hekseringen, helt kvadratiske firkanter ud med en spade. Disse græstørv løftes op og drejes 90 grader og sættes i det samme hul. Herefter vandes tøven til.
Nu vil svampene fra græstørven vokse ind i den ubehandlede del af ringen og få denne til at dø.
Jeg har ikke selv forsøgt mig med denne metode, men den virker umiddelbart lovende.
Den bedste løsning er dog måske at vente til ringen er "vokset" ud af græsplænen og så håbe på, at det varer et stykke tid inden man påny får besøg af hekse.

Andre hatsvampe i græsplænen
Til forsiden
Opdateret d. 18.1.2012