Til forsidenUdendørs:


Gennemsnitlige klimaværdier for Januar Måned:
 • Middel af maksimumtemperatur: 3,6 gr. C
 • Middeltemperatur: 1,6 gr. C
 • Middel af Middeltemperatur: -0,7 gr. C
 • Nedbørssum: 65,3 mm
 • Frostdøgn:15,3
 • Solskinstimer: 52,0


husk fuglene

Glem ikke fuglene hvis du er begyndt at fodre !


havedam

Vandet er stift her i januar

Kraftige snefald kan gøre stor skade på de stedegrønne planter på grund af snetrykket.
Det ser så smukt ud, men man kan risikere at skulle op af lænestolen og ud at fjerne det værste sne med kosten...................

sne

Kraftig snefald kan forekomme i denne månedsne


sne
Her har sneen trykket grenene helt ned


Årets første måned har navn efter den romerske gud Janus. Han havde 2 ansigter. Det ene så fremad mod det nye år, og det andet tilbage mod det forgangne.
De fleste af os tilbringer da også det meste af denne måned indendørs, hvor der er tid til eftertænksomhed.

Husk blot at det er vigtigt med nogle få ture i haven med jævne mellemrum. Man vil opdage at der er sket noget nyt hver gang.

Hvad gik galt og hvad var irriterende i sidste sæson ?

Det at dyrke planter i sin have skal være inspirerende. En stadig glæde i det daglige, hvor vi kan koble fra den stressede hverdag.
Haven skal altså ikke være fyldt med problemer og vanskelige planter, der blot giver anledning til sure pligter. Så er det bedre at omlægge og vælge andre plante-/havetyper, der kræver mindre pasning eller er mere sunde.

Tidsforbruget i haven er for nogle et problem, især når der også skal være plads til udenlandsrejser og ferier midt i den vigtigste havesæson.

Det gælder derfor om at anlægge en have der står mål med ens eget "rådighedstid".

For andre er netop det at arbejde i haven højdepunktet i ferien.

Køkkenhaven

Dyrkning i såkaldte højbede har været kendt i mange år og har en læng række fordele fremfor den almindelige "køkkenhavedyrkning".
Her er nogle af dem.
 • Optimal udnyttelse af pladsen.
 • Ingen sammentrykning af jorden.
 • Let at høste fra gangene.
 • Styr på afgrødernes placering fra år til år (sædskifte)
 • Mindre forbrug af gødning)


Ulemperne er bla. prisen, samt at hævede bede kræver en lidt større vandforbrug end konventionel rækkedyrkning.
Der findes masser af gode råd på nettet om opbygning , materialer til kanter færdigbyggede moduler o.s.v.
Prøv f.eks at anvende ordet højbede i søgemaskinen google.dk

Det at skifte mellem afgrøderne fra år til år er en af de vigtigste foranstaltninger man kan foretage sig.
Det er vigtigere for nogle afgrøder frem for andre, men sikkert er det at sygdomsangreb og angreb af skadedyr, væsentligt kan nedsættes ved et godt udført sædskifte.sne
Det varer en tid inden jorden i højbedene er såklar !................
sne
Snart går det løs i drivhuset


Samdyrkning/ledsageplanter

På min side www.plante-doktor.dk under menupunktet "Alternativ bekæmpelse" findes en indgang til dette emne.

blandingskultur

Blandingskultur

Mange videnskabeligt, dokumenterede undersøgelser har vist at dyrkning af blandede afgrøder frem for såkaldt monokultur, væsentligt kan nedsætte angrebet af skadedyr, herunder især flyvende insekter.
Samdyrkning er her et udtryk for at man dyrker 2 eller flere afgrøder på samme sted og samme tidspunkt.
Virkningen beror især på følgende elementer
 • Forvirringsteknik (forkellige plantedufte.)
 • Trækker skadelige insekter væk fra hovedafgrøden.
 • Nytteplanter der tiltrækker naturlige fjender.


Også her findes der masser at litteratur på nettet.

Husk iøvrigt at dækning af afgrøderne med såkaldt fiberdug, udover at hæve jordtemperaturen og give bedre vækstvilkår, er særdeles effektivt til at beskytte mod skadedyr.

Dette gælder også de såkaldte mini drivhuse som www.udedanmark.dk påtænker at sætte i produktion.


Indendørs:


Der mangler lys..........! Mange grønne planter taber blade her om vinteren. Et vist bladfald er naturligt, men bliver det kraftigt skyldes det tit en kombination af for lidt lys, for høj temperatur, for tit og for megen vand.  Vandingen kan man gøre noget ved, det er ofte vanskeligt med de 2 øvrige faktorer.

Findes der skadedyr på potteplanterne bør man gøre noget ved det inden foråret. På min side under menupuktet "problemknuser" vælges under kulturer stueplanter. Der findes her nogle råd til hvordan man takler de mest almindelige skadedyr på potteplanterne.

Opdateret d. 03.01.2023

Til forsiden