ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Svampesygdomme

Jordbærøjeplet (Ramularia grevilleana syn. R. brunnea (anamorph Mycosphaerella fragariae))

"Hvad giver runde pletter på jordbærbladene..?"

Jordbær
Synet af friskplukkede jordbær får tænderne til at løbe i vand. Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Common leaf spot Strawberry (English)
Weißfleckenkrankheit (German)
(Swedish)
(Norwegian)

Jordbærøjeplet, Øjeplet, jordbær

Der findes rigtig mange sygdomme og skadedyr som kan angribe jordbærplanterne. Nogle svampesygdomme er meget ødelæggende og nogle optræder kun sporadisk og er som regel ikke medvirkende til en større udbyttenedgang.
Jordbærøjeplet tilhører den sidste gruppe. Den er let at "få øje på" og mange forbinder ofte disse plettede blade med et dårligt udbytte, hvilket som regel er forkert.

Ramularia grevilleana Ramularia grevilleana
Typiske symptomer på angreb af jordbærøjeplet
(Ramularia grevilleana)). Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Jordbærøjeplet ses som regel kun på de blade der befinder sig nærmest jordoverfladen. De runde pletter er op til 0,5 mm i diameter. I begyndelse mørkrøde til purpurfarvede senere ændres midten af pletten til en grålig, lysere farve, hvilket får pletten til at ligne et øje.
Stænglerne på udløbere kan også angribes. I sjældnere tilfælde kan der opstå angreb på selve frugten. Her er der normalt kun tale om små og få brunlige til helt sorte pletter. Pletterne er går lidt ned i "bærret", men fremkalder ikke blødråd. Pletterne er ret hårde og lædderagtige.

Sygdomsforløb

Sygdommen overvinter i forbindelse med gamle inficerede blade eller som sklerotier (vegetative hvilelegemer) i jorden. Når jordtemperaturen stiger om foråret dannes sporerne. Spredningen sker især ved regnsplask, men vindbårne askosporer fra den kønnede livscyklus forekommer sikkert også. Ved temperaturer over 10 grader udvikles sygdommen hurtigt. Der kræves dog høj luftfugtighed og vand på bladene i en længere periode (mindst 12 timer). Det er kun unge blade er modtagelige for sygdommen. Når først sygdommen er igang udvikles sporer i forbindelse med pletterne og svampen kan spredes til nye blade.
Der forekommer flere sygdomscyklus pr sæson. Ofte ses de kraftigste angreb efter høst.

Modforanstaltninger

  • Fjern gamle blade: Sygdomme overvinter i forbindelse med gamle blade. Nedklipning og fjernelse af blade om efteråret, kan nedsætte mængden af smittemateriale den kommense sæson.
  • Undgå vanding om aftenen. Sporerne kan kun spire når bladene er fugtige i en længere periode. Undgå derfor at vande sent på dagen. Denne foranstaltning hæmmer også udviklingen af gråskimmel.
  • Anvend modstandsdygtige soter: Sorterne Korona, Florence og Pandora angives at være modtagelige for jordbærøjeplet. Mere modstandsdygtige er Honeoye og Polka.


Bekæmpelse

  • Fjern angrebne blade: Da der forekommer flere sygdomscyklus pr. sæson. Det kan det hæmme udviklingen, hvis angrebne blade fjernes så snart symptomerne erkendes.


Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte bekæmpelsesmidler mod denne sygdom. Nogle af de fungicider som anvendes mod andre sygdomme i jordbær, har sideeffekt mod denne plantesygdom

Tilhørsforhold i svamperiget

Dothideomycetes
.
Opdateret d. 03.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict