ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dkMos i græsplænen

"Hvorfor bliver min plæne altid fyldt med mos..?"

mos
Mildere og fugtige vintre giver gode vækstmuligheder for for skellige mosser i græsplænen.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Mos i græsplænen

Nu er det jo ikke det mest populære emne at bringe på banen - det med at udrydde mosset i græsplænen! Der findes mere end 630 arter af mos i Danmark og denne plantegruppe er i sig selv særdeles spændende at iagttage og undersøge. Mosser adskiller sig fra højere planter ved deres specielle opbygning og måde at formere sig på.
Der findes mosser der kan vokse selv på tørre steder, men de arter vi oftest ser i forbindelse med vore græsplæner er typer der ynder fugtige og skyggefulde steder. Især i de japansk inspirerende haver er mosdyrkning populært og en yndet beskæftigelse.

Mange ynder en mosfyldt græsplæne, der er blød og fjedrende, når man bevæger sig rundt på den især på bare fødder. Med tiden vil mosset dog udkonkurrere græsset og efterlade en plæne der ikke tåler særlig megen færdsel.

Hvilke forhold fremmer mosdannelse:
  • Milde og fugtige vintre
  • Skygge på græsplænen
  • Lavt reaktionstal i jorden
  • Dårlige vækstforhold for græsset (f.eks. dårligt dræn)

Græsplæne eller ej?

Er man træt af det årlig tilbagevendende mosfjernelsesritual, kunne man måske overveje at lave blomsterbede og anden beplantning. Det er også godt for biodiversiteten se Biodiversitet
En række undersøgelser har faktisk vist at tidsforbruget med at slå græs gennem en hel vækstsæson, langt overstiger tiden man bruger på at vedligeholde blomsterbede. Nu er det imidlertid sådan at mange faktisk ynder den helt ukomplicerede græsslåning eller klipning der i en stresset hverdag yder et pusterum for hjernen. Har man yderligere et motordrevet græskøretøj til at sidde på, kan græsslåning være en nydelse for sjælen for slet ikke at tale om de selvkørende "græstobotter" der henviser én til hængekøjen. Måske kan man dog spare på "fitnessbudgettet" hvis man anvender en håndskubber

Græs er ikke bare græs

Mogenstrup Golfbane
Golffolkene kender alt til græsdyrkning. Her fra Mogenstup golfkhub.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Det tager mere end 3 år at uddanne sig til Greenkeeper, men så ved man også noget om dyrkning af græs. Det gør man på golfbanerne. Græs i god kondition og med de rette dyrkningsforhold giver mindre plads til andre planter.

Græsprøve
Tværsnit af greens fra en golfbane.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Det er vigtigt at vælge den græstype der passer til formålet. De billigste græsblandinger indeholder ofte en stor del rajgræs, som er hurtigvoksende og kan tåle megen færdsel. De lidt dyrere såkaldte turfblandinger, indeholder mindre mængder at rajgræs, men til gengæld en række sorter af rødsvingel og engrapgræs, som samlet giver en mere tæt og ikke så kraftigvoksende plæne. Asbjørn t Asbjørn Nyholt anbefaler en sammensætning bestående af 20-30 % rajgræs (plænesorter), min. 30 % engrapgræs og op til 50 % rødsvingel uden- eller med korte udløbere.Græs skal gødes

For at fremme græsvæksten er det vigtigt at græsplænen gødskes. Der anbefales 2-3 kg NPK pr. 100m2 i det tidlige forår. Herefter gødskes yderligere 2-3 gange i vækstsæsonen, sidste gang i oktober. Ved de senere gødskninger kan anvendes kalksalpeter (billigere). Pas her på med svidninger af græsset. Det er bedst at gøde lige før en regnvejrs-periode.
En gødning som f.eks. 14-3-15 med svovl og magnesium er fin til græsset og kan også bruges i resten af haven.

Kalk

Kalkning fjerner ikke mos. Hvis græsplænen mangler kalk, kan det medføre at græsset ikke vokser optimalt og derved giver gode vækstbetingelser for mos. Derfor tilrådes det at man får taget en jordbundsanalyse af sin græsplæne. Denne kan danne grundlag for om det er nødvendigt at kalke og med hvor meget.
Jordbundsanalysen kan danne grundlag for flere års kalktilførsel.

En sådan jordprøve kan fås gennem Haveselskabet'.

Plæneluftning

Efter en vinter med megen nedbør og færdsel på plænen, kan det være en god idé med en plæneluftning. Der findes motordrevne plæneluftere, men man kan også bruge en simpel metode med en gravegreb. Med 10-20 cm´s mellem rum stikkes greben ned i jorden og efterfølgende vipper man den svagt bagover, så græsmåtten løfter sig en smule. Det er et stort arbejde, men det er godt for plænen og sikrer at nedbør kan trænge ned gennem de øverste jordlag.

Topdressing

Plænen har gavn af at få tilført nyt voksemedie. Samtidig kan man også her få jævnet plænen. Når græsset er i vækst, kan tilføres en blanding af grovsand og kompost. Der kan tilføres et lag på ca. 0,5-0,8cm. Det er vigtigt (iflg. Asbjørn Nyholt) at kornstørrelse på sandet ligger mellem 0 og 2 mm. Det kalder man 0-2 grus. Man kan købe speciel topdressing leveret i bigbags, men først tages bestik af jordtypen. Har man en ret stiv lerholdig jord kan det være fornuftigt kun at tilføre vasket sand/grus.
Topdressingen udstrøs med en skovl eller lignende. Efterfølgende kan man med bagsiden af en trærive jævne gruslaget på plænen. Til slut kan man med tænderne lave små riller, således at græsstråene kommer frem i lyset. Det er godt at udføre denne behandling om foråret når solen skinner. Så tørrer sandet hurtigt og falder ned gennem græsmåtten.
Herefter vil man opleve at græsset bedre tåler færdsel.

Topdressing
Her er der tilført vasket 0-2mm grus i et ca 0,8 cm tykt lag til en lerholdig jord.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Topdressing
5 dage efter tilførsel af 0-2mm grus. Nu kan plænen holde til meget mere færdsel.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Mosfjernelse

Det er en god idé at fjerne tætte mosansamlinger før man topdresser. Rivning med specielle river samt anvendelse af motordrevne mosfjernermaskiner er rimelige effektive. Der findes specielle anordninger eller knive der kan monteres på eksisterende rotorklippere og du kan også købe specielle elektriske mosfjerner maskiner.
Vertikalskærere er kraftige maskiner der kan købes eller lejes. De er rigtig gode til større anlæg og store plæner. Vertikalskærere fjerner mos og skærer riller i jorden og virker samtidig ukrudtsbekæmpende (bredbladet ukrudt). Det er hård kost for græsplænen en tidlig forårsdag at køre igennem med vertikalskæreren og ofte er den måske lidt for hårdhændet mod de små fine græsskud, der netop er på vej frem i de bare pletter.

Og nu til sidst. Behold nu mosset hjemme i haven. Brug det. Smid det på kompostbunken eller ind mellem buskene. Der er ingen grund til at valfarte til genbrugspladsen!

Kemisk Bekæmpelse af mos

Tidligere opløste man jernvitriol i vand og udvandede blandingen over mosset i plænen. Mosset blev ret hurtigt sort og visnede. Metoden er ikke længere lovlig men der findes dog stadig et produkt ("Trim mod mos Extra") der indeholder Jern(II)sulfat. Produktet skal revurderes i september 2020.
Ud over dette findes midlet "Mosfri N Koncentrat" som indeholder pelargonsyre der også har virkning på mos 

Kemisk bekæmpelse

Aktivt stof Handelsnavn Mere information
Jern(II)sulfat
Mosfri
Trim mod mos ekstra
Mættede fedtsyrer

www.ecostyle.dk/

Færdsel på plænen

En græsplæne er selvfølgelig skal selvfølgelig kunne tåle at gå på.
Valget af græstyper spiller i den forbindelse en stor rolle. Kraftig voksende typer med iblandet rajgræs er normalt hurtigere til at reetablere sig efter skader.
Færdes man tit de samme steder, bør det overvejes at etablere stier eller andre former for aflastnings foranstaltninger.
Færdsel på græsplæner med stort, ikke afdrænet, vandindhold giver ujævnheder.
Lige efter vinteren ser plænerne tit kedelige ud. Især hvis man har gået meget på græsset under forhold med kraftig rimfrost. Dette tåles ikke!. Græsset dør ikke, men skal til foråret starte helt fra bunden.

Fodspor i græsset

Færdsel på frosset græs. En enkelt gåtur på græsplænen om vinteren, en dag med rimfrost gav følgende resultat. Billedet er taget i slutningen af februar. Foto: Magnus Gammelgaard.


Tromling

Flittig brug af havetromlen har en dokumenteret effekt på mos. Der skal dog køres mange gange i løbet af sæsonen og der er en rissiko for at man komprimerer overfladen for meget..


Græsklipning/slåning

Klip ikke græsset for tæt, ikke længere ned end 3,5-4 cm.


Opdateret d. 25.03.2023

Valid HTML 4.0 Strict