Forsiden Forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Nyttedyr/Skadedyr

Ørentviste (Dermaptera)

"Hvem gnaver i mine planter om natten..?

Ørentviste
Ørentviste er natdyr, så det er kun når de bliver forstyrret, at man ser dem om dagen Forficula auricularia).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Earwigs (English)
Ohrwürmer (German)

Ørentviste

Nej de kravler ikke ind i øret om natten, bider hul i trommehinden og fortsætter ind i hjernen! Sandt er det dog at de finder små hulrum som de skjuler sig i om natten. For de er typiske natdyr der skjuler sig om dagen.

Kommentar fra en læser: Hej Magnus!

Jeg vil blot fortælle, at jeg vågnede ved at noget bed mig i øret her til morgen. Da jeg rejste mig, faldt en ørentvist ned fra mit øre. Den var ikke inde i øret, men bag ved.
Jeg kan se I skriver at dette ikke sker, men DET gør det altså!


Det er især klosaksene som vi kender ørentvistene på og ikke bryder os om. Disse klosakse er i øvrigt i størrelse og udformning, typiske for de forskellige arter. Generelt er de størst og mest buede hos hannerne og lidt mindre og mere langstrakte hos hunnerne. Klosaksen bruges fortrisvis som forsvarsvåben samt under parringen.
I mange tilfælde er ørentviste nyttedyr, idet de fortærer masser af skadelige insekter såsom bladlus, spindemider, blodlus, bladlopper, samt en masse forskellige insektæg. Det er især sidst på sæsonen at man ser nyttevirkningen. Bladlusekolonier på æbletræer kan på få døgn forsvinde som dug for solen. Dette er især af stor nytte hvis man f.eks har angreb ef rød rød æblebladlus som er vanskelig at bekæmpe med insektmidler.
Desværre gør ørentviste også en del skade, idet de gnaver i spæde småplanter. Blomstrende planter, pelargonier, Clematis, Dahlia m.fl., har meget smukke blomster som disse insekter ynder at gnave i.

Ofte ser vi ørentviste inde i vore huse hvilket vi ikke bryder os om. De gør ingen skade her, men er her kun for at få husly. På adressen:
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/orentvist.htm kan man læse mere om ørentviste under indendørs forhold.

I Danmark kender vi flere arter af ørentviste. Lille Ørentvist Labia minor, Almindelig Ørentvist Forficula auricularia, Skov Ørentvist Chelidurella acanthopygia, Buskørentvist Apterygida media og Sandørentvist Labidura riparia.
Ørentviste har veludviklede vinger og kan flyve, men de gør det sjældent. Den almindelige ørentvist Forficula auricularia er forsynet med ildelugtende stinkkirtler som aktiveres når den føler sig truet.

Forficula auricularia Forficula auricularia
Ørentviste kan være et problem i æbler. Specielt på æblesorter hvor frugterne sidder tæt kan de gemme sig i den herved opståede "stilkhule", hvor de afsætter deres små runde, sorte ekskrementer eller værre, gnaver i frugten. Her er det i sorten 'Discovery'(Forficula auricularia).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ørentviste
Ørentviste kan også gøre skade i pærer. Den nyttige rolle med bekæmpelse af pærebladlopper anses dog for at være langt den dominerende Forficula auricularia).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ørentviste
Her er det Engletrompet (Brugmansia) det er gået ud over (Forficula auricularia).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ørentviste
Engletrumpet lukker bladene på topskuddet sammen om natten. Alle tiders gemmested for ørentviste (Forficula auricularia).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

På blomster ses gnav på selve kronbladene der kan få et flosset udseende. Clematis, Dahlia, pelargonia, er eksempler på planter hvor der ofte ses skader, men også i forskellige løgvækster samt nyfremspirede kimplanter kan ørentviste være et problem.
I forskellige frugter kan der opstå gnav fra ørentviste. Æbler som typisk sidder tæt sammen 2 og 2 danner naturligt en hule som ørentviste kan gemme sig i om natten. Her er spisekammeret lige ved og symptomerne er her foruden frugtgnav også tilgrisning med ekskrementer.
I sommeren 2015 forekom der kraftige skader på nye skud af pærer i flere plantager. Skaderne viste sig at stamme fra gnav fra ørentviste. Opdagelsen fandt sted ved at besøge plantagen efter mørkets frembrud medbringende en lommelygte og et kamera. Skaderne er dog for intet at regne, sammenlignet med den nytte ørentviste gør i forbindelse med bekæmpelse af pærebladlopper
I drivhuse hvor der er lunt og masse af gemmesteder er det tit at ørentviste kan være et problem.

Livscyklus

Kendetegnet for ørentvisten er dens udprægede sans for yngelpleje. De vokste graver små gruber i jorden, tæt på jordoverfladen, hvor både hunnen og hannen kan overvintre sammen. Om foråret forlader hannen ofte denne grube, hvorefter hunnen lægger sine æg og senere gemmer sig med sine unger. De nyklækkede nymfer ligner i øvrigt de voksne insekter allerede i 1. nymfestadie. Hunnen passer og plejer både æg og nymfer og forlader dem kun når det er nødvendigt at finde noget spiseligt. Når nymferne er blevet voksne dør hunnen.
Ørentviste har normalt kun en generation om året.

Forficula auricularia Forficula auricularia
Sorte poser fyldt med halm er et godt gemmested om natten for ørentviste. Der er små huller i poserne så ørentvistene kan kravle ind. Herved undgås at de gemmer sig i forbindelse med frugterne.
Her er det i sorten 'Discovery'(Forficula auricularia).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: Da ørentvistene i mange sammenhænge er nyttedyr vil vi gene beholde dem i haven. Det er derfor vigtig at have mange forskellige planter i sin have samt steder hvor der findes grene og kompost og derved gode muligheder for at ørentvistene kan skjule sig. Undgå dog dette i nærheden af beboelsen.
  • Overnatningsteder: I forbindelse med frugtdyrkning kan man skabe gode muligheder for at ørentviste kan overnatte oppe i træerne, så vi kan udnytte deres nyttevirkning. Sorte poser med halm, eller andre beholdere, f.eks forskellige potter som fyldes med halm eller græs, giver forbedrede overnatningsmuligheder og man undgår skader eller tilsmudsning af frugterne.

Bekæmpelse

Normalt skal man ikke at foretage bekæmpelse af dette skadedyr/nyttedyr. Ved kraftige angreb kan man forsøge sig med følgende metoder:
  • Fælder: Voksne gemer sig under kasser, planterester, potter mv. om natten. Dette udnyttes i fælder. Sammenkrøllede evt. let fugtede aviser lægges på jorden under afgrøderne (anbefales bl.a af Dahlia dyrkere). Beholdere med halm eller træ uld kan ligeledes anvendes. Husk at tømme disse forskellige fælder et godt stykke væk fra fangststedet.


Kemisk Bekæmpelse

Normalt tilråder man ikke at bekæmpe dette skadedyr på grund af dets nyttevirkning. Er man plaget at ørentviste indendørs i huse, findes en lang række insektpuddere der kan anvendes.

Opdateret d. 01.07.2024

Valid HTML 4.0 Strict