ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Svampesygdomme

Penselskimmel (Penicilium sp.)

"Hvad giver den blå- eller grønlige skimmelpels på frugterne..?"

Penicillium expansum
Penselskimmel på æbler kommer ofte sekundært. Her er det et æble der er rådnet af fysiologiske årsager.
(Penicillium expansum ) .Foto: Magnus Gammelgaard.


Penicillium expansum
Her er det surkirsebær som er angrebet af penselskimmel, sikkert på grund af begyndende revnedannelse.
(Penicillium expansum ) .Foto: Magnus Gammelgaard.


Penicillium expansum
Den blålige svamp ses ofte på citrusfrugter, her manderiner, når de ligger lidt for længe i skålen.
(Penicillium italicum) .Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Blue Mould, Green mould, Penicillium rot (English)

Penselskimmel, Penicillium

Vi kender allesammen denne svamp. Når brøddet har ligget for længe i køleskabet, leverpostegen har overskredet sidste salgsdato eller frugterne er blevet glemt i plastikposen.
I tidligere tider da det var almindeligt at spise frugtgrød ved mange måltider, skete det ofte der fandtes en pels af denne blå- eller grønlige svamp. "Spis det!" var der nogen der sagde, "det er det rene penicillin og godt for organismen". Det skal man nu ikke gøre!

Det er mere end 80 år siden, at lægen og bakteriologen Alexander Fleming opdagede penicillin, et kæmpe gennembrud for lægevidenskaben og i dag stadig et meget vigtig antibioticum.
Peniicilium svampen er både til nytte og skade. Indenfor lægevidenskaben kendes udover penicillin som antibioticum, utallige sygdomme hvor arter af penicillium betragtes som sygdomsfremkaldende og især i de senere år, har sporer af forskellige penicillium arter været kendt for at fremkalde forskellige former for overfølsomhedsreaktionder, astma og åndedrætsproblemer hos folk. Når indeklimaet diskuteres i relation til forkomst af svampe, er Penicillium tit involveret.

I det følgende beskrives Penicillium i forhold til planter og plantesygdomme.

Penicillium sp. Penicillium sp.
Her ses sporerbærerne (conidiophorer) med såkaldte phialider hvorfra de kuglerunde sporer afsnøres. Strukturerne ligner en pensel, deraf navnet penselskimmel. (Penicillium italicum), Blue mould fra manderin. Hos citrus frugter er der normalt tale om arterne Penicillium italicum, Blue mould og Penicillium digitatum (Green mould). Mikroskopfoto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Penselskimmel angriber især frugter og grøntsager som er høstet og viser sig især i opbevarings- eller lagerfasen. Sporer af Penicillium findes overalt i luften, men de kan normalt kun spire hvis der findes en indfaldsvej i den plante eller frugt, hvorpå den lander. Er der tale om bløde frugter under forhold med høj luftfigtighed, kan angrebet til gengæld udvikle sig særdeles hurtig.
Penicillium findes ofte i forbindelse med andre frugtnedbrydende svampe som f.eks aspergillus.
I starten udvikles blødråd i frugterne, men ret hurtigt kan ofte ses en hvid mycelbelægning der efterhånden bliver blålig eller grønlig afhængig af Penicilliumarten. Det er sporerne (konidier) der giver denne farve.

Penicillium oxalicum
Penselskimmel kan også forekomme hos planter i vækst. Her er det en agurkstængel som er angrebet i forbindelse med beskæring.
(Penicillium oxalicum) .Foto: Magnus Gammelgaard.


Sygdomsforløb

Penicilium angriber normalt kun dødt væv. Insekter, fysiske skader som stød og rifter, giver indfaldsveje for svampen. Når først svampen er igang udskilles nedbrydende enzymer som slår plantevævet ihjel og sikrer svampens yderligere fremfærd.

Temperaturen er afgørende for hastigheden hvormed svampen udvikler sig. Penicillium arter kan udmærket vokse ved temperaturer tæt ved 0 grader. Hæves den til 20 grader (man har glemt at lægge frugterne på køl) går der kun få døgn, før en frugt er helt gennemvokset af svampen, især hvis også fugtigheden er høj.
Tit opfattes Penicillium som en sekundær svamp, der infinder sig og kan trives når andre svampe har startet nedbrydnigen af plantevævet.
En del planter især planter med relativt blødt væv eller vegetative stængler, kan også angribes medens de er i vækst. I agurkkulturer kan der f.eks forekomme angreb i beskæringssår som ikke har nået at tørre tilstrækkeligt ud og derfor er en åben indfaldsvej.
Også tomater kan angribes, men her er det som regel kun frugterne det går ud over (Penicillium olsonii)

Modforanstaltninger

  • Rengøring og desinfektion: Penicillium kan overleve fra sæson til sæson i ikke rengjorte kasser, eller i jorden i forbindelse med inficeret plantemateriale.
  • Undgå såring: Undgå at beskadige frugter ved håndtering og opbevaring.
  • Undgå indfalsveje ved beskæring: Beskær bløde planter så sår tørrer hutigst muligt ud.
  • Bekæmp skadedyr: Skadedyr skaber åbninger så Penicillium svampen kan trænge ind.
  • Bekæmp andre svampesygdomme: Penselskimmel angribe ofte sekundært, efter at andre svampe har startet nedbrydningen af plantematerialet.
  • Gode lagerforhold: lav temperatur og den korrekte luftsammensætning i opbevaringsrummet er vigtige for at undgå sygdomsudvikling.
  • Lavt kvælstofniveau: i litteraturen nævnes at lavt kvælstof niveau hos planter, giver større modstandsdygtighed mod Penicilliumangreb.


Bekæmpelse

  • Varmebehandling og overflade desinfektion: I forbindelse med lagring af frugt kan en varmebehandling (varmt vand) dræbe Penicilliumsporer.


Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere til denn plantesygdom

I erhvervet anvendes også midlerne:

Tilhørsforhold i svamperiget

Eurotiomycetes

Opdateret d. 04.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict