Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Generelt om snegle

Plettet gråsnegl, kældersnegl, leopardsnegl, pantersnegl. Limax maximus

Hvem gnaver af mine planter..?

Limax maximus Limax maximus

Plettet gråsnegl. (Limax maximus) Sneglen med de mange navne, lever ofte tæt på vore huse og gemmer sig om dagen på fugtige steder både indendørs og udendørs.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Spotted leopard slug (English)
Tigerschnegel, Großer Schnegel, Egelschnecke (German)

Plettet gråsnegl

Folk bliver ofte lidt forskrækkede når de støder på denne snegl, som hører til en af de store snegle uden hus, vi kender i Danmark. Forskrækkelsen skyldes ofte at sneglene holder sig skjult om dagen under gamle brædder, plastik eller sten, ofte i forbindelse med vore huse, hvor der ellers er fugtigt. Når man så fjerner dækket fra skulestedet, ligger den pludselig der!

Sneglen er tydelig plettet (deraf navnet) og det er denne tydelige kamoflage der adskiller fra de øvrige store snegle, vi støder på i områderne omkring vore huse. Farven er ofte grålig, men der findes masser af lyse og mørkere variationer, hvor der i nogle tilfælde kan være tale om næste helt sorte snegle.
Sneglen bliver oftset omkring 10 cm lang, men der er rapporteret om snegle på helt op til 20 cm´s længde.

Symptomer

Det er sjældent at denne snegl volder de store pbroblemer i forbindelse med plantedyrkning. Den lever fortrinsvis af rådnende plantedele, samt svampe og alger.
Den ses dog ind imellem kaste sig over levende plantemateriale. Kommer den tæt på nyfremspirede køkkenurter, kan den volde en del skade ved at æde de små kimplanter.

Limax maximus

Æggene fra plettet gråsnegl (Limax maximus) er lige efter lægning helt glasklare. Senere bliver de hvide og ugennemsigtige.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Plettet gråsnegl er især kendt for dens spektakulære parringsmåde. Denne snegleart er som så mange andre arter hermafrodit (både han og hun). I forbindelse med parringen kravler de to snegle op i en busk, et træ eller opad muren. Her slynger de sig tæt om hinanden og hænger i en slimtråd. Herefter fremkommer en hvid geleagtigt masse, som i virkeligheden er sneglenes udkrængede penisser. Under parringen udveksles såkaldte sædpakker. Dette fænomen kan ses på den smukke og inspirerende side med adressen :
http://www.vestrehus.dk/Dyresider/Snegle.htm
Efter parringen lægges æg i større eller mindre klumper. Æggene lægges normalt mere eller mindre skjult under planterester i forbindelse med jord. De er 2-3 mm store. Som nylagte er de helt glasklare, men senere bliver de mere hvide og ugennemsigtige. Disse æghobe kan ofte forveksles med æg fra den iberiske skovsnegl.

Modforanstaltninger

Som tidligere nævnt giver denne snegl som regel ikke de store problemer i forbindelse med plantedyrkningen. Som det gælder for mange andre sneglearter genmmer den sig om dagen, på steder hvor der er fugtigt. Det kan derfor være en idé at foretage en eller anden form for oprydning, for at nedsætte antallet af gemmesteder. Læs iøvrigt mere under "Generelt om snegle"


Bekæmpelse

Læs under "Generelt om snegle"

Da disse relativt store snegle normalt ikke forekommer i enorme antal, er det som regel mulig at foretage indsamlinger med senere aflivning for øje.


Gåde råd til bekæmpelse af snegle modtages gerne !Opdateret d. 05.02.2023