Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Porremøl (Acrolepiopsis assectella)

Acrolepiopsis assectella
Flossede blade og gnav på porreblade er ofte de første tegn på angreb af porremøllets larve (Acrolepiopsis assectella)
Foto: Magnus Gammelgaard


En del planter inden for løgfamilien kan angribes af dette skadedyr.
Specielt er porrer særlig foretrukket som føde for larven af porremøllet, men også almindelige spiseløg kan angribes. Her er det normalt kun løgtoppen der bliver beskadiget.
Porremøl har ikke den store betydning i erhvervsmæssig sammenhæng. Her ses kun begrænset angreb og normalt kun i kanten af markerne. I privathaver derimod, kan larverne imidlertid være særdeles plagsomme.


Biologi


De voksne porremøl overvintrer i plantemateriale og kommer frem i april/maj måned når temperaturen når op over 9,5 0 C.
De voksne møl parrer sig inden for det første døgn.
Hunnerne lever ca. 20 -25 dage og flyver kun om natten. I denne periode lægger de æg på de nederste blade. Der forekommer mindst 2 generationer årligt.


Acrolepiopsis assectella

Fjernes de yderste blade vil man tydelig se de typiske gange i plantevævet (Acrolepiopsis assectella)
Foto: Magnus Gammelgaard


Efter klækningen begynder de enkelte larver at lave miner i plantevævet.
På porrer foretrækker de at æde af de yngste blade, men er dog i stand til at konsumere blade der er mere end 2 mdr. gamle.
De borer sig direkte igennem de foldede blade til den centrale del af planten, hvorved der dannes en del runde huller.

På løg lever larverne indvendig i den hule stængel. Der er 5 larvestadier som hver især varer 11-23 dage.
Forpupningen sker hovedsagelig i forbindelse med "fødeplanten", men kan også ske i jorden omkring planten eller i forbindelse med planteaffald. Puppestadiet varer ca. 3 uger, men under visse forhold kan pupperne overvintre.

Identifikation

De voksne møl har et vingespænd på ca. 15 mm. De trekantede forvingerne er relativ store, lysebrune til sorte, med små hvide pletter. Bagvingerne er lysere og grålige.
Æggene er hvide, ovale og ca. 0,4 mm i diameter.
Larven er gullig grøn med gråbrune pletter. Den har et gulligt til brunt hoved.
De udvoksede larver er 13-14 mm lange . På dette tidspunkt spinder larven en hvid netlignende kokon som i de fleste tilfælde findes på bladene. Den kan dog findes på jorden eller i forbindelse med planteaffald.

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikkegodkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere til dette skadedyr

Bioogisk Bekæmpelsea

Produktet Larvex indeholder bakterien Bacillus thurigiensis og kan nu købes hos bl.a Nyttedyr.dk


Som ved andre larver hvor B.T. anvendes til bekæmpelse, er det vigtigt at behandle på et tidligt tidspunkt i larvens udviklingsforløb.
Hos porremøl vil larven være umuligt at ramme så snart den er trængt ind i plantevævet.

Acrolepiopsis assectella

Her ses den gulliggrønne larve som er pillet ud af porreskaftet (Acrolepiopsis assectella).
Foto: Magnus Gammelgaard


Modforholdsregler
Angrebne planter fjernes inden larverne forpupper sig. En god kompostering, hvor der tilsættes gødning vil antagelig kunne gøre det af med pupperne.

Sædskifte: Plant ikke porreri umiddelbar nærhed af, hvor der året før har været samme afgrøde.

Vær opmærksom på at porremøl også angriber løg og derfor kan overleve i disse selvom porrerne fjernes.

Ved dækning med finmasket net vil man kunne undgå angreb.
Der savnes generelt oplysninger om flyveperioder og tid for æglægning under danske forhold.

Et gammelt råd går ud på at vente med plantning af porrer til efter grundlovsdag. Herved undgåes æglægningen fra den 1. generation og dette kan begrænse udviklingen af 2. generation.
Dete afhænger dog helt af naboernes dyrkningspraksis af porrer

Andre møl

Til forsiden