Til forsiden
Aktuelle skadedyr og svampesygdomme - uge 38


"Billetklip og gåsebiller"Voksen øresnudebille

September er den første efterårsmåned og normalt kendetegnet ved en del nedbør samt store temperaturforskelle mellem nat og dag.

Disse forhold er netop ideelle for svampesygdommene.

Skadedyrene er derimod ved at gå i hi.
Mange skadedyr indleder deres vinterpause nu, dels styret af temperaturen, men også daglængden spiller en rolle.

Det er tid at gøre status………. Var der nogle afgrøder/vækster som var umulige på grund af sygdomme og skadedyr ?. Kan jeg gøre noget ved det til næste år ? Eller skal jeg vælge noget andet og udgå de værste ærgrelser.

Husk dog: Til næste år er det måske nogle helt andre problemer og/eller udfordringer der trænger sig på.

Med hensyn til svampesygdomme i år har især rustsygdomme været særdeles udbredte, hvorimod eksempelvis meldugangreb har været mere begrænsede.
Skadedyrene har der dog været godt gang i over hele spektret.Prydhaven

Skadedyr

Bladlusene er stort set borte og skadedyrs angreb ses stort set kun som larver. Her efter regnen har sneglene nu igen fået gode forhold, men det er vel især i køkkenhaven at disse skabninger kan volde problemer.
Der er i øjeblikket og har i år været særdeles mange angreb af forskellige larver.
Disse har taget for sig af bladene som mange steder er gennemhullede eller helt borte. Kun i sjældne tilfælde vil dette påvirke væksten til næste år.

Mange prydplanter har været angrebet af spindemider, som har opformeret sig kraftigt i det varme vejr. Det samme har imidlertid rovmiderne som i mange tilfælde kan overvintre til det kommende år.

Mus: det er nu markmusene søger fra markerne og ind i vore haver.
Udendørs kan markmus forårsage ret kraftige skader ved at gnave på stammerne af forskellige træer. Især hvis jorden omkring træerne er dækket af bunddækkende planter der kan skjule musenes aktivitet.
Derfor er det en god ide at fjerne bunddækkende planter lige omkring stammerne.
Alternativt kan udlægges musegift som også nedbringer risikoen for at få uventet besøg inde i huset.

Øresnudebillen: Små "billetklip" i bladkanterne er ofte tegn på tilstedeværelsen af øresnudebiller. Især Rhododendron er en lækkerbisken for disse biller og i særdeleshed deres larver, der gnaver på rødder og rodhalse .
Det er nu der skal udvandes såkaldte nematoder mod disse larver.
Nematoderne er små rundorme der inficerer larverne og udskiller en bakterie der er dræbende. Nematoder virker kun ved jordtemperaturer over 12 gr. C.

Græsplænen:

Plænerne har også haft godt af den sidste tids regn og står nu grønne og frodige over det ganske land. Sydvestjylland og på det sidste Nordsjælland, har fået mere regn end den øvrige del af landet, hvilket plænerne afslører.
Der skal stadig klippes græs en del gange inden efteråret. Husk at de sidste klipninger ikke må udføres med for lav klippehøjde, af hensyn til græssets overlevelse.

I vestjylland på de sandede jorder har man i øjeblikket store problemer med gåsebillelarver som æder græsrødderne.
Der er i år af Danmarks Jordbrugsforskning udført forsøg på at bekæmpe disse larver. Resultaterne ventes med spænding.
Det kan godt nås at udstrø lidt gødning hvis man ønsker en pæn plæne også i vinterperioden.
Det er iøvrigt idielt at anlægge ny græsplæne på nuværende tidspunkt.
Græsset spirer hurtigt ved den høje jordtemperatur.

Svampesygdomme


Roserne har udover stråleplet været særdeles angrebet af rust.
Tag på besøg i rosenhaver/parker og læg mærke til hvilke sorter der mest sunde, eller spørg i planteskolen når der plantes til efteråret.
Som noget nyt har rustsygdomme nu også indfundet sig hos danske Fuchsia.
Rustsygdomme på forskellige plantearter er særdeles specifikke: f.eks kan rosenrust ikke angribe andre plantearter end roser.
Dette forhold er også gældende for meldug.

Køkkenhaven

Nu da der er kommet regn stortrives sneglene. Både den Ibiriske "dræbersneglen" og de andre, har haft det svært i sommervarmen, men nu lægger de æg.
Den ibiriske skovsnegl lægger ca 3 mm store, mælkevide æg under sten, blade, brædder m.m., eller i gruber i jorden. Æggene klækkes efter 3-4 uger. De voksne snegle dør her til vinter og overvintringen sker som små eller halv store dyr.
Sneglene kan indsamles eller fanges i fælder og herefter uskadeliggøres.
Der kan udføres bekæmpelse med midlet Ferramol eller behandles med nematoder.


Frugttræer

Æbler:

Mange æbler er nu plukkemodne, smag på dem, er kernerne begyndt at blive brune er det et tegn på at de er plukkemodne.
Der findes en masse små knortede æbler. Disse kaldes luseæbler og er resultatet af forsommerens store bladluseangreb.
Ligeledes findes en del æbler med hul i. Dette er æbleviklerens larve der har været på spil. Man kan udmærket spise disse når man gnaver uden om "hullet".
Æbler til længere opbevaring skal være fri for huller eller begyndende rådpletter (fejlfri).

Pærer:

Der er ikke mange pærer i år. I mange af dem der trods alt er, findes såkaldte "sten". Sten i pærer er betegnelse for nogle meget hårde partier på det yderste af pærerne.
Dette skyldes normalt stik af tæger.

Blommer:

De fleste blomme sorter er nu plukket. Mange har er i år angrebet af svampesygdommen gul monilia der får blommerne til at rådne. Sygdommen smitter naboblommerne hvis de berører hinanden.
Det er vigtigt at fjerne disse angrebne blommer fra træet, idet de ellers tørrer ind og bliver hængende som smittekilde til næste år.

Drivhuset

Sørg for god udluftning lad døre og vinduer stå åbne hele døgnet, hvilket modvirker angreb af svampesygdomme som gråskimmel og meldug.
Har man haft angreb af spindemideangreb i agurkerne er det vigtigt at få fjernet de angrebne planter nu.
Spindemider begynder snart at gå i vinterhi hvor de søger væk fra planterne og gemmer sig i drivhuskonstruktionen.
Efter at afgrøderne er fjernet kan drivhus afvaskes indvendig med sæbe eller et af de dertil markedsførte produkter.
Når sommerens varme tid er ved at være overstået kan man godt være lidt mere hårdhændet med at fjerne blade, for at få nogle flere frugter modne. Afbladning skaber luft om planterne og modvirker ligeledes svampesygdomme.
Nærmere omtale af de nævnte sygdomme og skadedyr kan under "problemknuser"

Plantedoktoren
Til forsiden