ForsidenForsiden
 


Skadedyr i citron- og apelsintræer

Skadedyr i citron- og appelsintræer

Reglen frem for undtagelsen..?

Citrus limon
Citrontræer i blomst giver en pragtfuld duft (Citrus limon).
Foto: Magnus Gammelgaard.

fredensborg
Kun de færreste har dyrkningsmuligheder som disse i orangeriet på Fredensborg slot.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Middelhavsplanter er en udfordring

Vi elsker at dyrke middelhavsplanter som citron, appelsin og oliven mm. i vore vinterhaver og orangerier. Det kan være som et minde om vores ferie sydpå eller måske blot muligheden for selv at fremelske sådanne vækster sydfra. Der er dyrkningsmæssige udfordringer. Oliven kan i milde vintre klare sig udendørs, medens planter fra citrusslægten helst skal opbevares lyst og frostfrit, for at klare sig. Også gødningsmæssigt kan der opstå udfordringer, idet især citrus kræver specialgødning for at trives.

Blinde passagerer

Har man klaret de kulturmæssige problemer kan skadedyr være et problem. Køber man citrontræer eller oliven i Danmark er det næsten reglen frem for udtagelsen, at disse medbringer skadedyr.  Det er især skjoldlus, uldlus og citruspindemider, der skaber problemer. Citrus træer til salg i Danmark er som oftest importeret fra sydlige himmelstrøg som f.eks. Italien. Her har man i produktionen mulighed for at anvende en række bekæmpelsesmidler som ikke er tilladt i Danmark. Mangel på specifikke nyttedyr i vores Danske natur, betyder ligeledes at den naturlige bekæmpelse er problematisk

Skjoldlus


Citrusskjoldlus
Citrusskjoldlusen (Icerya purchasi) er helt speciel og ligner nærmere en uldlus.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Citrusskjoldlusen

Arten (Icerya purchasi) hører til familien Monophlebidae og stammer fra Australien. Den tilhører gruppen som vi kalder for halvskjoldlus. Denne art er stærkt knyttet til citrus og angriber kun ganske få andre plantearter. Hunnerne har 4 udviklingsstadier inden de er voksne. Der findes hanner, men disse er ikke nødvendige for forplantningen da denne skjoldlus er hermafrodit (tvekønnet). Hunnerne lægger mellem 500 og 2000 æg afhængig af størrelse og levevis. Når æggene klækkes forlader de unge nymfer den hvide ægsæk og sætter sig fast langs midter-ribben på bladene. Senere i deres udvikling fordeler de sig ud på grenene. I Australien er der 2 til 4 generationer pr år.

Citrusskjoldlusen afgiver en del sukkerstof som giver grobund for såkaldte branddugsvampe. Ofte vil man også kunne konstatere myrer i de sukkerholdige efterladenskaber. Den direkte skade på planterne er begrænset, men den smudsige belægning på bladoversiden nedsætter fotosyntesen og giver et planten en uæstetisk udseende.


Voksskjoldlus
Voksskjoldlusen (Coccus hesperidum) har et bredt værtplanteregister. Her ses de lysebrune nymfer (næsten voksne). De brune, rynkede individder er døde. Indsat foto af tilriset bladoverflade pga. branddugsvampe.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Voksskjoldlus
Modsat citrusskjoldlusen har voksskjoldlusen (Coccus hesperidum) mange forskellige værter herunder planter af citrusslægten. På vore breddegrader kan den ikke overvintre udendørs som tilfældet er i Sydeuropa.
Arten hører til familien Coccoidae (halvskjoldlus, eller såkaldte skjoldlus med blødt skjold). Når bliver brunlige er de voksne og begynder at lægge æg under sit eget skjold (uden befrugtning). Æggene klækkes over en længere periode og de små vandrelarver (nymfer) kravler ud under moderskjoldet og fordeler sig ud over bladene, især langs bladnerverne. Herefter dør skjoldlusmoderen. Der findes hanner , men de er ikke nødvendige for forplantningen.
De voksne skjoldlus kan både findes på blade og grene. På grund af det store værtplanteregister kan denne art sprede sig til en lang række andre plantearter end citrus.
Generationstiden er omkring 2 mdr., afhængig af temperatur.

Som tilfældet er hos citrusskjoldlusen, afgiver denne art en del sukkerstof som giver grobund for såkaldte branddugsvampe.Nerieskjoldlus
Nerieskjoldlusen  (Saissetia coffeae ) . De brune skjold er hunner med æg under sig. Indsat øverst et skjold som er vendt rundt så æggene kommer til syne.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Nerieskjoldlus

En af de mest almindelige skjoldlusarter indendørs på diverse prydplanter er nerieskjoldlusen (Saissettia coffeae) også kaldet kaffeskjoldlusen. Denne art tilhører som voksskjoldlusen familien Coccoidae som er skjoldlus med blødt skjold. Den elsker især stedsegrønne planter og således også citrusfamilien. Arten er som navnet antyder særdeles almindelig på Nerium.

På billedet ses helt lyse nymfer der har sat sig fast på bladet for at suge plantesaft. Man kan også finde de voksne brune skjolde på grene og stængler. De lyse nymfer er allesammen hunner, der efter en tid udvikler det brune, kitinholdige skjold. Hunnerne begynder nu at lægge æg som opbevares under deres eget skjold og er derfor godt beskyttet. Efter endt æglægning begynder klækningen og de små bevægelige nymfer (Crawlers) der herefter vandrer ud under det gamle skjold. Til slut dør den voksne hun. Generationstiden er på 1-2 mdr. afhængig af temperatur.


Aoidiella
Yellow Scale (Aonidiella citrina) har ikke noget Dansk navn. Denne skjoldlus hører til de ægte skjoldlus og kan både findes på frugter, blade og stængler.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Aonidiella citrina "Gul skjoldlus"
Har ikke noget Dansk navn, men vi kunne jo kalde den for "gul skjoldlus" efter den engelske betegnelse Yellew Scale. Denne art hører til de egentlige skjoldlus (Diaspididae). En måde at skelne dem fra halvskjoldlusene, er at skjoldet hos de voksne kan adskilles fra selve kroppen.
Der findes adskillige arter af egentlige skjoldlus som angriber planter af citrusslægten. Biologien er nogenlunde den samme hvor hunnerne lægger æg under sit eget skjold. Æggene klækker af vardrelarverne spreder sig til blade stængler og frugter for at suge saft. Hos de egentlige skjoldlus findes også hanner med skjold. Disse skjold, er mere langstrakte og indeholder til slut voksne med vinger.

Ved kraftig infektion kan disse skjoldlus medføre affarvede, gullige blade og bladfald. Skjoldlusene er på grund af den lille størrelse svære at få øje på og derfor umulige at spotte ved køb af planter, hvis der kun findes få individer

Uldlus


Uldlus
Uldlus, her langfrynset uldlus (Pseudococcus longisinus) kan ofte findes på citrusslægten. Her fotograferet på Klanhöe.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Uldlus

Uldlus er nært beslægtede med skjoldlus og kan være en plage i Citrus. De voksne uldlus udskiller et vatagtigt, vandskyende  vokslag som gør at de er særdeles godt beskyttede mode udefra kommende hændelser. De har også en evne til at skule sig i grentveger og andre ikke synlige gemmesteder på planterne. Der findes flere arter på citrus. I litteraturen nævnes Citrophilus mealybug: Pseudococcus calceolariae, Citrus mealybug: Planococcus citri, Comstock mealybug: Pseudococcus comstocki og  Longtailed mealybug: Pseudococcus longispinus som vist på ovenstående foto.

Som hos skjoldlusene lægger de voksne hunner æg godt dækket af den kraftige hvide voksdannelse. Æggene klækkes og vandrer ud på blade og grene for at finde et godt gemmested. Uldlusene udskiller sukkerstoffer som gør bladene klistrede og giver grobund for såkaldte branddugsvampe og der med planten et uæstetisk udtryk.

Modforanstaltninger

Undersøg planterne

Det er rigtig svært at bekæmpe skjoldlus og uldlus. Derfor gælder det om at undgå at anskaffe planter der er inficerede. Det er ikke nogen let sag at undersøge planterne i butikken, idet enkelte skjoldlus kan være små og let kan gemme sig.

Sommerophold på terrassen

Har man fået inficerede planter med hjælp er det en god idé med et sommerophold på terassen. Også dyrkningsmæssig har planter af citrusslægten det godt udendørs om sommeren. Ude i det fri findes faktisk snyltehvepse, der er istand til at angribe nogle af arterne. Askemariehønen (Chilocorus renipustulatus) angriber visse arter og det forlyder at den invasive art, vi kalder for harlekinmariehønen, måske også har skjoldlus på menuen.

Bekæmpelse

Manuel bekæmpelse

  • Børstning: De brune skjolde som kan indeholde æg kan ofte bøstes af grenene med en lille stiv børste, evt. en tandbørste elektrisk eller manuel. Det er som regel kun på stammer og grene dette kan lade sig gøre.
  • Beskæring: af klipning af grene eller grenpartier giver mulighed for at fjerne en del skjoldlus, men er infektionen voldsom må man overveje at kassere planten.
  • Er der tale om uldlus kan en vatpind dyppet i spril være en mulighed
Biologisk bekæmpelse

Udsætning af nyttedyr kan være en mulighed til indendørs brug: Encarsia citrina og Aphytis melinus er snyltehveps der kan anvendes mod skjoldlus med hårdt skjold, medens Metaphycus flavus og Microterys nietneri anvendes til arter med blødt skjold. Snyltehvepsene kræver en temperatur på 18-20 gr. C for at virke og derfor kun mulige indendørs. Endelig findes der også mariehøns der kan anvendes: Chilocorus nigritus og Rhyzobius lophanthae kan anvendes mod visse arter af skjoldlus med hårdt skjold (de egentlige skjoldlus). Snyltehvepsene kan bestilles hos https://bioproduction.dk/

Kemisk bekæmpelse

Udvalget af kemiske bekæmpelsesmidler til privathavebruget er særdeles begænset.


Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Flupyradifuron 1)
Flupyradifuron 1)
Pyrethrin I, II + Rapsolie
Provanto Spray
Provanto Insektpinde
Insektfri Spruzit N, klar til brug. Bonus Insektvæk
Protect - Garden
Protect - Garden
Ecostyle

1) Må kun anvendes indendørs til ikke spiselige afgrøder

Alternativ bekæmpelse

Skjoldlus og uldlus ersærdeles godt beskyttede for skjoldlusenes vedkommende af et skjold og for uldlusene en voksagtig belægning. Derfor er de uhyre vanskelige at bekæmpe. Dog er der mulighed for at ramme de unge stadier der endnu ikke har udviklet skjold eller vokslag med forskellige overfladeaktive stoffer. Det betyder at der skal behandles mange gange for at ramme de nye stadier når de udvikles. Det betyder også at det er bedst at bekæmpe, når temperaturen er høj i forsommeren. Man skal behandle flere gange f.eks. 3 gange med 14 dages interval.

Insektsæbe er en mulighed (Insektfri) og er godkendt til formålet. Du kan også finde opskrifter ved at søge med google
Siltac er måske en ny mulighed for at bekæmpe de små vandrelarver. Det indeholder silicone polymere og siges at have en fysisk virkning og er derfor ikke et bekæmpelsesmiddel der kræver godkendelse.
Bladglans er et produkt der anvendes for at gøre bladenes overflade blanke og smukke. Bladglans indeholder paraffinolie og har en sideeffekt på små larver af skjoldlus. Bladglans kan købes hos
Nyttedyr.dk .
SB Plantinvigorator: er ikke godkendt som bekæmpelsesmiddel, men styrker efter producentens udsagn planterne modstandsdygtighed mod angreb af skadedyr. Midlet indeholder udover en masse forskellige biologiske stoffer også vegetabilsk olie og sæbe, der er kendt for at kunne bekæmpe insekter og svampe på bladoverfladen.
Produktet kan købes på 
Bioproduction

Dyrkere af Citrus nævner Neem Olie som særdelse effektivt. Midlet er dog ikke godkendt af Milsjøstyrelsen som bekæmpelsesmiddel, Se også Neem olie

Læs også


Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict