ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Tomatminérfluen Minérfluer tomat (Liriomyza bryoniae )

"hvem laver minegange i mine tomater og potteplanter..?"

Liriomyza bryoniae
Sådanne kraftige angreb i en tomatkultur medfører stor nedgang i udbyttet (Liriomyza bryoniae). Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Tomato Leafminer (English)
Kartoffelminierfliege (German)
Mosca minadora de hojas (Spanish)
Mosca minadora de hojas (French)
(Norway)
tomatminerarflugan (Sweden)

Tomatmiérfluen

Snørklede minegange på tomatbladene er tydelige symptomer på angreb af minérfluelarver. Den voksne flue har lægt æg i bladvævet. Æggene er klækket og nu hygger larven sig med at guffe i sig, godt beskyttet af plantens overhud.
Det sker der som regel ikke så meget ved. Enkelte blade hist og her med minegange betyder ikke noget og kun ved tidlige angreb, kan der i løbet af flere generationer bygges et antal op, som kan få udbyttemæsssige konsekvenser. Derfor er det også især i opvarmede væksthuse at minerfluerne får en udbyttemæssig bestydning.

Hos grøntsagerne er det især tomat, agurk, melon og salat som angribes, men i visse tilfælde kan også forskellige potteplanter være vært for denne art af minérfleuer. Hee 16 forskellige plantefamilier er registreret for at være vært for denne minérfluerart.

Liriomyza bryoniae Liriomyza bryoniae
Til venstre den voksne flue som i virkeligheden kun er 2-3 mm stor. Til højre ses stikmærker forårsaget af de voksne fluer.
(Liriomyza bryoniae). Foto: W. Billen, Pflanzenbeschaustelle, Weil am Rhein, Bugwood.org (venstre). Højre: Foto Magnus Gammelgaard


Symptomer

De første symptomer på tilstedeværelsen af tomatminérfluer er de bitte små kantede stikmærker som ses især i nærheden af bladkanterne. Stikmærkerne fremkommer ved at den voksne flue laver hul i bladet med sin læggebrod. Til tider for at lægge et æg, men i de fleste tilfælde blot for at punktere en plantecelle, for at kunne opsuge en del af indholdet.
Senere ses de typiske langstrakte og snørklede gange i bladene, ikke til at tage fejl af. Der kan forekomme flere gangsystemer i et enkelt småblad.
Plukker man bladene og holder dem op mod lyset, kan man ofte se larven inde i minen og iagttage hvordan den med hovedbevægelser fra side til side, fortærer plantevævet nede under bladets overhud.
Senere kan man for enden af gangen, i den brede ende, finde et lille brunt hul i bladet, der hvor larven/puppen har forladt bladet.

Liriomyza bryoniae Liriomyza bryoniae
Til venstre ses flere gangsystemer. Til højre ses det lille hul i bladet som indikerer at larven har forpuppet sig og forladt bladet.
(Liriomyza bryoniae). Foto: Magnus Gammelgaard


Livscyklus

De voksne fluer er kun ca. 2-3 mm store. Kroppen er ret mørk men med tydelige gullige pletter. Ser man de voksne fluer sidde på et blad i solskin, vil man kunne iagttage at vingerne skinner i alle regnbuens farver. Der er således tale om en utrolig smuk flue.
Der findes mange arter af minérfluer og på grund af den begrænsede størrelse er de ofte særdeles svære at kende fra hinanden. I visse tilfælde er det udformningen af hannernes kønsorganer der anvendes som kendetegn og det er derfor et job for eksperter. I nogle tilfælde kan minernes udformning dog anvendes hvilket gør det muligt for os andre at være med.
Den enkelte flue lægge op mod 100 æg der klækkes efter en uge til 14 dage og hele udviklingsforløbet kan være gennemgået i løbet af en måneds tid hvis temperaturen er optimal (over 18-20 gr.C).
Når larverne har opnået den fulde størrelse forpupper de sig. Forpupningen sker normalt lige inden eller i forbindelse med, at den forlader bladet og falder til jorden. Sker forpupningen mens larven er inde i bladet er puppen alligevel istand til at vrikke sig ud af bladet. Pupperne er gullige, tøndeformede, med tydelige ringe omkring
Puppestadier forgår i de øverste jordlag og den voksne flue forlader puppen efter ca. 14 dage. Pupper kan overvintre i jorden og starte et angreb det følgende år.

Modforanstaltninger

  • Så dine egne planter: har man ikke tidligere haft angreb af minérfluer i sit drivhus sker de første angreb oftest som følge af indkøbte planter.
  • Fjern blade med stikmærker: fides der stikmærker på blade af indkøbte planter, er der som regel også lagt æg.


Bekæmpelse

Biogisk bekæmpelse

Det har i mange år været muligt at bekæmpe minérfluer biologisk. Der er i Danmark især tale om 2 arter af snyltehvepse: Dacnusa sibirica og Diglyphus isaea.
Disse to arter forhandles dog normalt ikke til hobbybrug, men tiltænkt større erhvervsdrivhuse.
Firmaerne:Bioproduction og Bioplant forhandler disse snyltehvepse.
Snyltehvepsene lægger æg i nærheden af minérfluelarverne. Det er således snyltehvepsenes larver der fortærer minérfluelarverne. Det er normalt helt unødvendigt at foretage nogen form for bekæmpelse af dette skadedyr. Ønsker man alligevel at foretage sig noget, er her et forslag:
  • Indsamling: Afplukning og destruktion af angrebne blade i forsommeren ved 1. generations larver.
  • Udskift jorden: Har man haft store problemer med minérflueangreb, kan det komme på tale at udskifte jorden i drivhuset inden næste sæson.

Kemisk Bekæmpelse

Det findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere til detteskadedyr.

se evt: Middeldatabasen


Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict