ForsidenForsiden

Bekæmpelsemidler til private

Nye regler for salg af bekæmpelsesmidler til private


Fra sommeren 2020 kan haveejere kun købe Roundup, der er færdigblandet. Det sker af hensyn til drikkevandet.

Haveejere kan fra sommeren 2020 ikke længere købe sprøjtemidlet Roundup i koncentreret form.
Det er et af elementerne i en politisk aftale, som et bredt flertal på Christiansborg har indgået om beskyttelse af drikkevandet.
Aftalen betyder, at det fra 1. juli 2020 er slut med, at private kan købe koncentrerede sprøjtemidler.

Man vil stadig kunne købe sprøjtemidler, der allerede er færdigblandet, eksempelvis i en spraydåse.


Fra 26. november 2015 træder nye regler i kraft for salg af bekæmpelsesmidler til private haveejere

Salg af bekæmpelsemidler

En række nye regler der vedrører salg af bekæmpelsemidler begrænser private haveejeres adgang til især koncentrerede midler, til brug i haven. Alle midler skal samtidig pr. denne dato være forsynet med påskriften "Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle brugere fx private haveejere og kræver ikke autorisation.”
Midler til professionelle brugere kræver autorisation for at kunne købes og bl.a. at brugerne er i besiddelse af et såkaldt sprøjte-certifikat


Tiltaget er selvfølgelig et forsøg på at begrænse privates brug af bekæmpelsesmidler i haverne og ikke mindst at undgå fejlagtig anvendelse med fare for utilsigtet forurening af miljøet.
Derfor er alle de midler du idag kan købe, såkaldte klar til brug midler. Disse produkter kan købes som "selvbejening" i forretninger og over "nettet".
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du også finde listen over samtlige godkendte bekæmpelsemidler til private.
du kan også se den her ikke-professionelle-pesticider.pdf

For hvert middel er der som altid begrænsninger for hvor og til hvad du må bruge det. Det kan man læse på etiketten.  Du kan også læse hvilket sprøjteudstyr der skal anvendes,  hvilket ofte betyder at midlet ikke må anvendes af private.
Se også middel databasen på adressen https://www.middeldatabasen.dk/

Tingene ændrer sig hele tiden og der kommer nye regler. Derfor er det altid en god ide at besøge miljøstyrelsens hjemmeside:
https://mst.dk/kemi/biocider/borger-og-biocider/

Nye godkendte basisstoffer

Begrænsningerne i de private haveejeres anskaffelsesmuligheder for bekæmpelsesmidler falder imidlertid sammen med en ny EU forordning hvor der er åbnet op for brug af såkaldte basistoffer i forbindelse med planteskadevoldere. Det kan du læse om på siden basisstoffer.htm

Opdateret d. 19.12.2022

Valid HTML 4.0 Strict