Til forsiden

Basisstoffer

Godkendte basisstoffer til plantebeskyttelse


Kan man lovligt bekæmpe plantesygdomme og skadedyr med midler der ikke er godkendte plantebeskyttelsesmidler ?


Natron, "bagepulver" eller natriumbicarbonat og udtræk af agerpadderokke er blandt de nye EU godkendte basisstoffer, til brug mod planteskadevoldere


Lovgivning

Svaret er ja.............!

Brug af alternative midler til bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr, har især i de senere år opnået en stor interresse i dele af befolkningen. Hvorfor ikke bruge ting fra husholdningen, fødevareindustrien eller udtræk fra planterne selv, til at udrydde svampesygdomme og skadedyr. Så sparer vi jo på pesticiderne.?

Det kan dog være risikabelt når man sådan selv begynder at blande og eksperimentere. Nogen vil sige at ting der kommer fra planter vel ikke er giftige? I verserende opskrifter på forskellige planteudtræk, ses dog ofte direkte farlige anbefalinger. F.eks er udtræk af ørnebegner, som nogle anbefaler mod skadedyr, direkte kræftfremkaldende.

I Danmark har vi tidligere haft en lovgivning som også indbefatter sådanne midler. Det er gør den for så vidt stadigvæk. Forkellen er nu at EU har godkendt en række stoffer, såkaldte basisstoffer, som i forvejen er kendte fra vore omgivelser f.eks i fødevare industrien eller i naturen. Der er tale om kendte stoffer der er undersøgt og fundet harmløse for os brugere og vore omgivelser

Det er rigtig godt at der nu er mulighed for at anvende visse ellers harmløse stoffer i forbindelse med planteskadevoldere. Ikke mindst set i lyset af de begrænsninger der senest er indført i forbindelse med privates mulighed for at anskaffe plantebeskyttelsesmidler. se
Bekaempelsesmidler private.htm

Hvad er basisstoffer?

Med indførelsen af EU Pesticidforordning 1107/2009 fik man et nyt begreb indenfor plantebeskyttelsesmidler – basisstoffer – der i forordningen defineres således:

Et aktivstof kan godkendes som basisstof, hvis det er godkendt til brug i anden sammenhæng end plantebeskyttelse i EU, og hvis en ekspertvurdering i henhold til Plantebeskyttelsesforordningen viser, at stoffet har effekt i plantebeskyttelsessammenhæng samtidig med, at stoffet hverken har umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.
  • Basisstof er et stof, der ikke giver anledning til bekymring.
  • Basisstof kan ikke i sig selv forårsage hormonforstyrrende, neurotoksikologiske eller immuno-toksikologiske ændringer
  • Basisstof anvendes primært ikke til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart i denne relation, enten direkte eller i et produkt bestående af stoffet og et usammensat opløsningsmiddel
  • Basisstof er ikke markedsført som et plantebeskyttelsesmiddel

Basisstoffer er kun godkendte til målrettede formål

Der er ikke frit slag! Man må ikke bruge basistofferne til hvad som helt. Til hvert basisstof findes et godkendelsesdokument hvoraf det fremgår hvad det må bruges til.
F.eks er Natron også kaldet bagepulver eller natriumbicarbonat (Engelsk: Baking Soda, sodium hydrogen cabonate) godkendt til bekæmpelse af meldug i grøntsager, bærfrugt, vin og prydplanter. Ligeledes er Natron godkendt til bekæmpelse af æbleskurv samt til bekæmpelse af penicillium lagervampe på høstet frugt (ved dypning)

Udover afgrøde og skadevolder er også angivet en dosering f.eks max 2% opløsning til æbler og max. 8 sprøjtninger med 10 dages interval, samt en sprøjtefrist på 1 døgn(der skal gå et døgn fra man har sprøjtet afgrøden, til frugten må høstes) og til sidst et tidspunkt for hvornår man skal sprøjte. Du kan se et sådant godkendelsesdokument på adressen

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=952

Den rene vare

Det godkendte basisstof skal være rent og ikke bare blandet med andre stoffer. F.eks findes natriumbicarbonat indeholdt i en række bagepulvere sammen med andre stoffer. Sådanne produkter er ikke godkendte som basisstof - kun den rene vare. I forbindelse med natrium bicarbonat skal det være 99% rent (990g Natriumbicarbonat/kg)

Risiko for skader

Bruger man et basisstof til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr, kan der være risiko for at planterne ikke kan tåle det. Der kan opstå skader (svidninger) på blade blomster eller stængler. Dette er netop tilfældet med natriumbicarbonat. Derfor er det en god idé at sprøjte få planter, eller enkelte blade først. Herefter vente nogle dage så eventuelle skader kan iagtages, før man sprøjter resten af planterne.

Virker det?

Der er absolut ingen garanti for virkningen/effekten på skadevolderen. Tværtimod er der i mange tilfælde kun en meget begrænset effekt. Omvendt må man vel sige at ingen vil have besværet med at få godkendt et basisstof hvis det absolut ingen virkning har.

Godkendte basisstoffer til datoLæs mere om basistoffer her

https://mst.dk/kemi/pesticider/alternative-sproejtemidler/basisstoffer/

Opdateret d. 19.12.2022