ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Løgfluen
(Delia antiqua)

"hvem gnaver huller i bunden af min løg..?"

Delia antiqua
Dyrkning af forskellige former for løg er en populær ting i køkkenhaven. Oftest går det problemfrit, men fra tid til anden kan løgfluen genere os. (Delia antiqua ).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Onion fly (English)
Zwiebelfliege (German)
Mosca de la cebolla (Spanish)
Mouche de l'oignon (French)

Løgfluen

Kun de færreste har set denne flue, siddende på de nederste løgblade for at lægge æg. Den ligner en alm. stueflue, grå og kedelig, men det er da heller ikke fluen, men i stedet dens larve som er det virkelige problem. Angreb af løgfluens larve varierer meget fra år til år. Oftest er det kun nogle enkelte løg det går ud over og dem kan vi jo bare sortere fra. Visse år kan der dog være tale om kraftigere angreb.

De huller som fluelarverne laver i løget er samtidig indgangsport til forskellige svampesygdomme. Derfor er løgfluen også med til at nedsætte opbevaringstiden på lager.

Delia antiqua
Angreb nede ved rodkagen er typisk for løgfluens larve. Læg mærke til at løgskællene rådner (Delia antiqua).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Mange af de løg vi dyrker i køkkenhaven angribes af løgfluen. Zittauerløg, rødløg, forårsløg, skalotteløg. Også porrer kan angribes. Hos de profesionelle løgavlere dyrker man løg fra frø (Zittauerløg). Det kræver dog en betydelig dyrkningsindsigt, så vi køkkenhavedyrkere, foretrækker normalt at anvende stikløg på grund af dyrkningssikkerheden. Skalotteløg kan udelukkende fås som stikløg. Stikløg er løg der er frøformerede og er et år gamle.

Løgfluens larve kan helt ødelægge såløg. Bladene bliver gule og slappe og visner ned. I sætteløg/stikløg er det især rodkagen det går ud over. Larverne borer sig ind i løget hvorved der åbnes op for angreb af andre skadegørere. Bakterier og svampe er således det næste skrit og kan til sidst efterlade løget som en stinkende "løgbombe". Selvom der kun er tale om et svagt angreb, kan holdbarheden når vi forøger at gemme løgeene, være betydelig nedsat.

Delia antiqua
Ved kraftige angreb ødelægges løget helt (Delia antiqua).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Delia antiqua
Her ses den lyse løgfluelarve (Delia antiqua).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Delia antiqua
Også rødløg kan angribes (Delia antiqua).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Delia antiqua
Nærbillede af løgfluens larve med de typiske "fluemunddele" (Delia antiqua).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Livscyklus

De voksne løgfluer er 6-7 mm lange, gulliggrå, med 5 mørke stiber på forkroppen. De har gullige vinger og sorte ben. Fluerne kommer frem i slutningen af maj til begyndelsen af juni måned, parrer sig og lægger æg på løgplanterne tæt ved jordoverfladen. Æggene er hvide og aflange, ca. 1,3 mm i længden. De lLægges oftest 15 - 20 sammen. Efter ca. 3-7 dage klækkes æggene og de små larver borer sig ind i løget. Igen efter ca 3 uger, har den lyse fluelarve opnået sin maksimum størrelse og bevæger sig længere ned i joren for at forpuppe sig. Efter yderligere 15-20 dage i puppestadiet kommer den nye generation af fluer frem. Det sker som regel i juli august måned. Der er således tale om mindst 2 generationer pr år. De flete pupper fra 2. generations larverne forbliver i jorden og klækkes således i det kommende forår.

Modforanstaltninger

  • Undgå overvintrende løg: Tag løgene op sidste på sommeren når toppen er visnet ned. Lad ikke løg stå i køkkenhaven til næste år. Disse er de vigtigste overvintringssteder for pupper af løgfluens larve.
  • Sædskifte: Dyrker man løg på samme plet år efter år, beder man selv om at få problemer. Pupperne findes i jorden og der bør som minimum gå 2 år før der igen dyrkes løg det samme sted.
  • Netdækning: Forskellige typer af insektnet vil kunne hindre den relative store løgflue i at lægge æg ved sin værtplante. Dette gælder selvfølgelig kun hvis der dyrkes løg på et areal, hvor der ikke sidste år var løg
  • Undgå at beskadige løg: Løglugten som fremkommer efter en beskadigelse. f.eks ved hakning/kultivering mellem planterne, kan tiltrække de æglæggende hunner.
  • Dækning af jordoverfladen: Dækkes jordoverfladen tæt ved planterne med en eller anden form for dækmateriale. Det kan være græsafklip, andet plantemateriale, papir eller lignende. Ideen er at forhindre fluerne i at lægge deres æg tæt ved de nye løgplanter. Metoden forhindrer ikke angreb, men kan nedsætte det en del.
  • Forvirringsteknik: Løgfluen orienterer sig især ved hjælp af duftstoffer. Dyrkning af forskellige afgrøde tæt ved hinanden kan sandsynligvis gøre det svært for løgfluen at lokalisere de egnede planter for æglægning.


Bekæmpelse

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af dette skadedyr.

Biologisk bekæmpelse

Også hos dette skadedyr forkommer der nyttedyr. Aleochara bilineata kaldes på dansk for kålfluerøver er en rovbille der er kendt for at spise æg af forskellige fluer, også løgfluer. Det har endda vist sig at dens larve kan findes som parasitoid i løgfluepupper. Denne bille findes udbredt i dendanske natur.

Forskellige insektpatogene svampe kan angribe den voksne flue se f.eks
http://www.plantesygdomme.dk/Entomopthora%20flue/index.html

Andre fluelarver

se:
Gulerodsfluen
Kålfluen


Opdateret d. 04.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict