ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Æblespindemøl, æblespindemøllet
(Yponomeuta malinellus)

"hvem laver spindelvæv i mine æbletræer..?"

Yponomeuta malinellus
Sammenspundne blade og spind med eksrementer, er tydelige symptomer på et angreb af æblespindemøllet (Yponomeuta malinellus).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Apple small ermine moth (English)
Apfelbaumgespinstmotte (German)
Arañuelo del manzano (Spanish)
Hyponomeute du pommier (French)
(Norway)
(Sweden)

Æblespindemøl

Der findes en gruppe småsommerfugle kaldet spindemøl (Yponomeutidae) som har udviklet en helt speciel teknik, for at deres larver ikke bliver spist, nemlig fællesspind.
Fra naturen kender vi fænomenet, sammen er vi stærke, fra fiskestimer, fugleflokke og insektsværme. I æbler og en lang række andre løvtræer møder vi hen på sommeren disse larvespind. De ser ganske voldsomme ud især når man opdager larverne, der også kaldet snareorme. De må væk tænker man! De er ulækre! I de fleste tilfælde ses kun enkelte kolonier og de er som regel ret uskadelige for æbletræet. Større angreb kan dog forekomme og medføre mere eller mindre afløvning af træerne. Træerne går ikke ikke ud, men kraftige angreb kan godt påvirke æblehøsten, især i det følgende år.

Yponomeuta malinellus
Her ses en mindre koloni af larverne "snareorme" (Yponomeuta malinellus).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Yponomeuta malinellus
Kun i sjældne tilfælde medfører angrebet nedgang i frugtudbyttet (Yponomeuta malinellus).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Ofte ses kun det tilbageværende spind og de sammenspundne blade. I spindet kan tydelig ses de runde ekskrementer der fortæller at larverne har været der. Ser man larverne er der som regel ingen tvivl om diagnosen. Larverne i dette fællesspind bevæger sig rykvis hvis man berører spindet. Alle larverne på samme tidspunt, antagelig for at forskrække fuglene.

Larverne eller snareormene, er i starten gullige. Senere bliver de grå blå til lysegrå, men farven kan variere noget. På hvert kropsled ses 2 tydelige sorte pletter. I fuldvoksen tilstand når larverne en længde på op til 2 cm.

Efter endt larveudvikling spinder larven en en lys silkekokon der bliver sidende i fællesspindet. Disse kokoner er tydeligt orienteret i samme retning.

Den voksne sommerfugl er kridhvid og har et vingespænd på 16 - 20 mm. Den ses sjældent idet flyvningen foregår i skumringen. Det er meget svært at skelne de voksne fra andre spindemøl i samme slægt.

Adoxophyes orana
Efter endt larveudvikling spinder larven en en lys silkekokon der bliver sidende i fællesspindet. (Yponomeuta malinellus).
Foto: Magnus Gammelgaard.Adoxophyes orana
Her ses de voksne spindemøl som i øvrigt er svære at skelne fra andre spindemøl fra gruppen (Yponomeuta).
Foto: Mgnus Gammelgaard.


Livscyklus

Der forekommer kun en generation om året. De voksne spindemøl kommer frem fra pupperne i juli august måned. Herefter lægger de æg i grenvinkler, 20 - 80 æg samlet. Æggene klækkes efter ca. 14 dage. Umiddelbart efter klækningen går larverne i en slags diapause hvor de overvintrer.
Næste forår vågner larverne af deres vintersøvn og starter med at trænge ind (minere) de nye blade, der får et rødligt udseende. Efter blomstringen starter de med at danne det karakteristiske spind.

Æblespindemøl angriber foruden æble også blommer (måske er det arten (Yponomeuta padellus) og tjørn.

Der findes en lang række andre arter som angriber forskellige løvtræer. Slåenspindemøl (Yponomeuta padella), spindemøl på benved (Yponomeuta cagnagella), Hægspindemøl (Yponomeuta evonymemella) ses almindeligt over det ganske land. Ofte kan disse arter helt afløve buskene og man tror de dør. Sidst på sommerem fremkommer der dog nye blade et bevis på at busken vil overleve.

Modforanstaltninger

  • Fugle: især af mejsefamilien, vil gerne spise snareorme, men har ofte vanskeligt ved at få fat på dem inde i fællesspindet.
  • Biodiversitet: en lang række naturlige fjender, især snyltehvepse angriber larverne. En have med meget forskellig beplantning giver opholdssteder for disse.


Bekæmpelse

  • Fjern fællespindene: har man ikke så mange træer vil det være muligt at klippe spindene med larverne ned fra træerne. Spuling med en kraftig vandstråle kan også anvendes eller en stiv kost hvis man kan nå.
  • Biodiversitet: en lang række naturlige fjender, især snyltehvepse angriber larverne. En have med meget forskellig beplantning giver opholdssteder for disse.

Biologisk bekæmpelse

Produktet Larvex indeholder bakterien Bacillus thurigiensis og kan nu købes hos bl.a Nyttedyr.dk

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler tilladt for private brugere
Andre spindemølOpdateret d. 10.12.2022

Valid HTML 4.0 Strict