Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Ærtetrips (Kakothrips pisivorus )Hvorfor bliver mine ærter krumme og sølvagtige..?

Ærtetrips
Angreb af ærtetrips medfører forkrøblede blomster og bælgene får et sølvagtigt skær (Kakothrips pisivorus).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ærtetrips
Det er nymfernes sugning som resulterer i luftfyldte celler og et sølvagtigt skær (Kakothrips pisivorus).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ærtetrips
Nærbillede af de karakteristiske æretrips nymfer med sort bagkrop (Kakothrips pisivorus).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Ærtetrips
Her ses den voksne Ærtetrips der søger efter pollen i blomsterne (Kakothrips pisivorus).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ærtetrips

Hen på sommeren er friskplukkede ærter en delikatesse, de fleste haveejere glæder sig til. Især i varme og tørre somre kan ærtetripsen være meget ødelæggende i haver, men er sjældent et problem i ærtemarker til fodderproduktion. Har man haft ærter i sin køkkenhave året før, findes der oftest overvintrende trips i jorden, klar til at søge efter ærteblomster i starten af juni måned. Arten der er udbredt i hele Europa er især et problem i ærter, men kan også angribe bønner.

Navne

Bonenthrips, (Dutch)
Pea thrips, Bean thrips (English)
Thrips du pois (French)
herneripsiäinen (Finnish)
Erbsenthrips (German)
Tripide del pisello (Italian)
Ertetrips (Norwegian)
Ärttrips (Swedish)
Trips del guisante (Spanish)
Thripse nochodfarangi (Persian)
Symptomer

Forkrøblede blomster er de første symptomer på angreb af ærtetrips. Herefter følger de sølvagtige, skinnende  plamager på de ny-dannede bælge. Bælgene bliver også forkrøblede. Ved kraftige angreb bliver bælgene helt ødelagte og der er således tale om et alvorligt skadedyr.
Biologi

De voksne trips er kun ca. 1,7 mm lange og skinnende møkebrune. De har 4 vinger der som oftest er foldet sammen. Vingerne er i kanterne tæt besatte med hår (heraf det generelle navn for trips: frønsevinger). De voksne kan kun adskilles fra andre tripsarter under stereomikroskop.
Nymferne derimod er lette at kende. De er vingeløse og har nogenlunde samme størrelse som de voksne, men farven er stærk gul med en typisk sort bagende.
Æglægningen sker i juni måned. De voksne trips placerer de ganske små nyreformede æg i lange rækker, inde i strøvdragerne og på de nydannede bælge, evt. også i blomsterne. Ægene klækker 8-9 dage senere til 1. nymfestadie som ernærer sig af støvdragere og senere af  de små bælge. 2. nymfestadie fremkommer ca 24 dage efter æglægningen. Trips har en speciel måde at optage føde på. De gennembryder vævsoverfladen, hvorefter de opsuger den udtrængende saft.
Efter 3-4 ugers sugning kravler tripsene ned i jorden hvor de opholder sig inaktive indtil næste forår. Her gennemgår de 2 puppestadier, hvorefter  de i maj måned udvikles til voksne med vinger, klar til at søge efter blomster hos ærter og bønner


Modforholdsregler


  • Sædskifte: Hos dette skadedyr er et godt sædskifte altafgørende. Tripsene overvintrer i jorden og ærter og bønner bør dyrkes så langt væk fra hvor disse afgrøder fandtes sidste år.
  • Tidlig såning af ærter kan ofte forhindre kraftige skader.
  • Dækning af ærterne med et finmasket net er måske en mulighed, men det skal i den grad være finmasket.


Kemisk bekæmpelse

Aktivt stof Handelsnavn Mere information

Der findes ikke kemiske bekæmpelsesmidler tilladt for private til dette skadedyr

Produktet Siltac SF kan måske have en virkning på ærtetrips

Kemisk bekæmpelse i erhvervet

Se trips generelt


Biologisk bekæmpelse

En snyltehveps (Thripoc - Tenus brui) er i Frankrig registret at kunne snylte på ærtetrips

Alternativ bekæmpelse

Se evt. altrecept2.htmGåde råd til bekæmpelse af trips modtages gerne !

Ønsker du at læse om trips:
Opdateret d. 12.12.2022