Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Frankliniella occidentalis

Frankliniella occidentalis

Frankliniella occidentalis

Frankliniella occidentalis
Se saintpauliatripsene på You Tube

Trips, tordenfluer, blærefødder, frønsevinger m.flere. Forskellige navne for det samme insekt.
Vi kender alle de irriterende små, 1- 2 mm lange "fluer", der en varm sommerdag kravler rundt i ansigt og på bare hudområder.
Især ved høsttid får vi dem i øjnene når vi færdes udendørs.
Det er normalt såkaldte korntrips der her er tale om.
Disse er almindeligvis ikke skadedyr i haver og på potteplanter.
Imidlertid findes en lang række andre arter som kan give alvorlige skader.

Thrips tabaci


Sølvagtige, luftfyldte planteceller er typiske symptomer på tripsangreb.
Her er det nelliketrips (Thrips tabaci) der har været igandg med et impatiens blad
Foto: Magnus Gammelgaard.

Sølvagtige små, uregelmæssige "vinduer" er karakteristiske symptomer. Dette skyldes at planteceller efter besøget, efterlades luftfyldte og uden indhold af grønkorn.
Banker, "knipser" man blade eller blomster over noget hvidt papir, vil man ofte kunne iagttage hurtige dyr drøne rundt. Farven kan variere fra helt lyst gule til brune og sorte. Ofte er nymfestadierne lyse. Voksne har ofte tydelige aftegninger på oversiden som hos den båndede væksthustrips.
Trips (især de såkaldte blomstertrips) ynder et kosttilskud af pollen, hvilket sætter deres formeringsrate i vejret.
Derfor ses ofte trips i forbindelse med blomstrende planter.Tripsskader på gerberablomst forårsaget af arten (Frankliniella occidentalis).
Foto: Magnus Gammelgaard. Danmarks jordbrugsforskning.


Frankliniella occidentalis


Tripsskader på cyclamenblomst giver deforme blomsterblade. Bemærk de lyse sugninger ved pilen (Frankliniella occidentalis).
Foto: Magnus Gammelgaard. Danmarks jordbrugsforskning.


Arter

I Danmark findes en lang række arter både indørs og udendørs
 • Lærketrips (Taeniothrips laricivorus)
 • Kåltrips (Thrips angusticeps)
 • Den båndede væksthustrips (Parthenothrips dracaenae)
 • Den sorte væksthustrips (Heliothrips haemorrhoidalis)
 • Den brune væksthustrips (Hercinothrips femoralis)
 • Saintpauliatripsen (blomstertripsen) (Frankliniella occidentalis)
 • Begoniatripsen (Scirtothrips longipennis)
 • Nelliketripsen (Thrips tabaci)
 • Rosentripsen (Thrips fuscipennis)
 • Liljetripsen (Liothrips vaneeckei)
 • Ærtetripsen (Kakothrips pisivorus)
 • Ligustertripsen (Dendrothrips ornatus)


Lærketrips kan give skade på lærketræer i forbindelse med skududviklingen (forkrøblede skud).

Kåltrips kan angribe mange andre afgrøder end kål. Den kan give skade på unge planter om foråret.

De øvrige arter giver især problemer indendørs (drivhuse stuer mv.)


Kakothrips pisivorus

Ærtetrips (Kakothrips pisivorus ). Nymfestadier af ærtetrips.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Deroceras agreste

Den båndede væksthusstrips (Parthenothrips dracaenae). Nymfestadier og voksne trips på kentiapalme (Howea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Arion hortensis Deroceras agreste

Den båndede væksthusstrips (Parthenothrips dracaenae). Nymfestadier til venstre og den voksne trips til højre.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Den båndede vækshustrips er meget almindelig på planter af dracaenaslægten, men findes også på andre planteslægter.

Saintpauliatripsen er et relativt nyt bekendtskab i Danmark. Den har haft mange navne (blomstertrips, Amerikansk blomstertrips) mv.
Denne art har vist sig svær at bekæmpe med konventionelle pesticider.

Se video om Santpauliatrips på you Tube http://www.youtube.com/watch?v=Tjkuh8e07NE&feature=mfu_in_order&list=UL

Thrips tabaci


Nelliketrips (Thrips tabaci) er almindelige på mange potteplanter.
Her er forskellige nymfe-/"puppe"stadier samlet til konference på undersiden af et impatiens blad.
Foto: Magnus Gammelgaard.Nelliketripsen er meget almindelig på alle potteplanter.

Rosentripsen kan ses i forbindelse med roser indendørs, hvor den kan ødelægge knopperne.

Liljetripsen skulle i sit valg af værtplanter have begrænset sig til liljer og orkideer. Den er særdeles varmekrævende. Giver misdannelser og væksthæmning på overjodiske plantedele men kan også angribe i forbindelse med løgskæl (slappe planter).Bekæmpelse:

Trips er ofte vanskelige at bekæmpe, de flyver godt og har derfor et stort spredningspotentiale.
Trips gemmer deres æg inde i selve plantevævet. Dette i kombination med puppestadier, der kan overleve i jorden, gør dem til et vanskeligt skadedyr især indendøre i potteplanter.

Registrering

Trips, især saintpauliatripsen, giver store problemer i erhvervet på grund af deres store opformerings- og ødelæggelsesevne. Derfor er der et stort behov for at kunne registrere om man har trips i sine væksthuse. Blå fangplader med lim anvendes til dette formål. Den blå farve tiltrækker tripsene, der fanges på den klistrede overflade.

Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Tripsrovmider
Tripsrovtæger
Jordrovmider
pyrethrin I og II + Rapsolie
Flere
Flere
Hypoaspis miles
Spruzit Insektfri N klar til brug, Bonus insektVæk
nyttedyr.dk; Bioproduction 
nyttedyr.dk; Bioproduction 
nyttedyr.dk; Bioproduction
ECOstyle A/S

Læs om et nyt produkt Siltac på Siltac.html


Rovtægen (Orius insidiotus) har trips på menukortet.
Foto: Minesota Department of Agricultura

I Erhvervet anvendes også:
se evt: Middeldatabasen

Modforholdsregler: Undersøg planter før anskaffelsen. Fjern om muligt udsprungne blomster, hvis disse er inficerede.

Sædskifte - saintpauliatrips

Det lyder lidt underligt at tale om sædskifte i forbindelse med saintpauliatrips og væksthuse. Erfaringer har dog vist at det ikke er lige meget hvilke væksthuskulturer der følger efter andre. Capsicum, Cyclamen, Gerbera, Chrysanthemum, Passiflora og Solanum er favoritter for saintpauliatripsen. "Tidlige Cyclamen efter en kultur med Capsicum eller Passiflora vil derfor invitere til problemer" Kilde: Anne Krogh Larsen. Gartnertiden nr. 2 2011.

Alternativ bekæmpelse se: botaniskpest.htm

 Se også: Ærtetrips.htm


Opdateret d. 05.01.2023


Til forsiden