Til forsiden

Natron - Natriumbicarbonat ("Bagepulver")

Bagepulver til bekæmpelse af svampesygdomme


Kan man bekæmpe svampesygdomme med bagepulver ?


Til venstre ses en rose der er angrebet af meldug. Til højre ses meldugsporer (konidier) samt konidiebærer (Sphaerotheca pannosa).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lovgivning

Brug af alternative midler til bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr, har især i de senere år opnået en stor interresse i dele af befolkningen. Hvorfor ikke bruge ting fra husholdningen eller fra samlingen af rengørings midler, til at udrydde svampesygdomme og skadedyr. Så sparer vi på pesticiderne.?

I Danmark har vi imidlertid en lovgivning som også indbefatter sådanne midler. Det er sådan at produkter der anvendes til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr, regnes som plantebeskyttelsesmidler og er derfor indeholdt i lovgivningen.

Det er derfor ikke tilladt at bruge nogen form for alternative midler til plantebeskyttelse, uden at de også er godkendt af miljøstyrelsen, til netop dette formål.
Det virker selvfølgelig noget restriktivt, men er med til at sikre, at vi ikke forårsager skader på hinanden eller det omgivende miljø. Og det kan vi vel egentlig være godt tilfredse med!

Med indførelsen af en ny EU Pesticidforordning 1107/2009 i 2015, har man nu fået et nyt begreb indenfor plantebeskyttelsesmidler – "basisstoffer".

En lang række stoffer er godkendte som basisstoffer og heriblandt Natrium bicarbonat, Tvekulsurt Natron (NaHCO3) også kaldet "bagepulver", (Engelsk: Baking Soda, sodium hydrogen cabonate). Betegnelsen bagepulver er dog et dårligt udtryk.

Bagepulver er ikke bare bagepulver

Bagepulver som vi køber til bagning består nemlig af natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3), en syre og noget stivelse. Stivelsen kan f.eks. være majs eller kartoffelmel som er tilsat for at holde bagepulveret tørt. Når bagepulveret kommer i forbindelse med vand reagerer syren med natriumhydrogenkarbonat og der dannes kuldioxid (CO2), som fanges i dejen og danner lufthuller.

Disse produkter er ikke godkendte basisstoffer. Kun den rene Natron. I EU godkendelsesdokumentet:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=952
angives at natrium bicarbonat skal det være 99% rent (990g Natriumbicarbonat/kg)

Virker det?

I Danmark er der dog udført en lang række forsøg hvor natriumbicarbonat har vist sig at kunne bekæmpe meldug - til en hvis grad, for der skal mange sprøjtninger til og effekten er som regel ikke på højde med specifikke godkendte plantebeskyttelsesmidler. I visse tilfælde kan der opstå skader på planterne.

Risiko for skader

Bruger man et basisstof til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr, kan der være risiko for at planterne ikke kan tåle det. Der kan opstå skader (svidninger) på blade blomster eller stængler. Dette er netop tilfældet med natriumbicarbonat. Derfor er det en god idé at sprøjte få planter, eller enkelte blade først. Herefter vente nogle dage så eventuelle skader kan iagtages, før man sprøjter resten af planterne. I modsætning til plantebeskyttelsesmidler er risikoen for skader elt for brugerens egen regning.

Natriumbicarbonat er kun godkendt til målrettede formål

Natriumbicarbonat er som basistof godkendt 1) til følgende formål:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Bærfrugt Meldug 2-5kg/ha,maks 1% opløsning maks 8 gange med 10 dages interval 1 døgn Fra løvspring til plukn.
Vin Meldug 2,5 - 5kg/ha,maks 2% opløsning maks 8 gange med 10 dages interval 1 døgn Fra løvspring til plukn.
Æble Skurv 2,5 - 5kg/ha,maks 2% opløsning maks 8 gange med 10 dages interval 1 døgn Fra løvspring til plukn.
Høstet frugt, æble kirsebær Pennicillium, lagersvampe 1-4% opløsning 1-2 gange med 10 dages interval 1 døgn Efter høst, dypn. eller overflade beh.
Prydplanter Friland/drivhus Meldug 2-5kg/ha,maks 1% opløsning maks 8 gange med 10 dages interval - -
Grøntsager Friland/drivhus Meldug 2-5kg/ha,maks 1% opløsning maks 8 gange med 10 dages interval 1 døgn Fra løvspring til plukn.
Potteplanter drivhus Levermos (grønt løv og frugt legemer) 12,2 g pr m2 1 behandling
Post emergence ved direkte behandling med pulver

1) Se det originale godkendelsesdokument:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=952

Hvor kan jeg anskaffe Natrium Bicarbonat?

I helsekostforretninger og fodderstofforretninger kan du købe Natriumbicarbonat i mængder fra få 100 g til 25 kg sække

Erfaringer med "bagepulver"

Brug af bagepulver som plantebeskyttelsesmiddel har været kendt i masser af år og er omtalt allerede i 1933. På Cornell University er der i 1990 gennemført en del forsøg hvor man samtidig tilsatte insektsæbe. Sæben har den egenskab at den får sprøjtevæsken til at fordele sig bedre på bladene, samtidig med at bagepulveret bliver hængende længere.
Andre steder har tilsætning af almindelig opvaskemiddel også vist sig at forbedre effekten (ikke tilladt i Danmark)
I undersøgelserne indgik roser og det viste sig at man ved at sprøjte hver 4 dag med en 0,5 % opløsning (5 g bagepulver tilsat 1 liter vand) havde held til at kunne bekæmpe meldug og stråleplet.
De bedste resultater viste sig når man samtidig tilsatte sæbe.

Senere undersøgelser har vist at også agurkmeldug kan bekæmpes med NaHCO3.
1% opløsning (10 g bagepulver pr. liter vand) viste sig at være effektivt.

Jordbærmeldug har også været genstand for afprøvninger og her har man også fået positive effekter.

Da langtidseffekten af bagepulver er begrænset, må man regne med at der skal udføres flere sprøjtninger med relativt korte intervaller.

I øjeblikket findes til erhvervet et bladgødskningsprodukt med indhold af kalium. Produktet hedder Kali 39 og markdsføres bl.a bladgødskning af jordbær. Kalium findes som kaliumbicarbonat hvilket har en sideefffekt på jordbærmeldug på linie med natriumbicabonat.

Hvordan virker det ?

Der er usikkerhed om hvordan bicarbonaten egentlig virker. Man har iagttaget at den ødelægger cellemenbramer hos meldugsporer, men det anslåes at PH effekten (basisk) også har en virkning.

Pas på svidninger

"Træerne vokser ikke ind i himlen"

Brugen af bagepulver til bekæmpelse af sygdomme har en bagside. Ved brug af større doseringer kan der meget let fremkomme bladsvidninger. Allerede når man kommer op på 2% (20 g bagepulver pr liter vand) begynder det at gå galt.
Disse svidninger afhænger af planteart, bladudvikling, klima osv. så man skal være parat til at acceptere forskellige skader på planterne.

Andre sygdomme

Det er især meldug som bagepulver har vist sig at være brugbar imod. Af andre sygdomme hvor man også har haft held med bekæmpelsen, kan nævnes gråskimmel (Botrytis), falsk meldug (Peronosphora), Rosenstråleplet (Diplocarpon rosae), Phoma, Phytophthora, skurv.

Jeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Læs mere om basistoffer her

Basisstoffer

Opdateret d. 19.12.2022