Til forsiden

Botaniske Pesticider.
Urteudtræk.
Alternativ bekæmpelse.
Henvisning til skadedyr og svampesygdomme, se nederst på siden.Planteudtræk, naturlige bekæmpelsesmidler, brug naturens egen medicin, alternativ bekæmpelse osv..............
Er det noget vi kan bruge eller hvad. ?
Ofte savnes dokumentation for effekten og hvorfor gør der så det ?.

I det følgende forsøges gengivet nogle af de urter, recepter, metoder som jeg generelt vil betragte værende alternative til kemiske-/biologiske bekæmpelse, der idag er så veletableret.

Når jeg bruger ordene "botaniske pesticider" mener jeg i det følgende indholdsstoffer i planter, der på en eller anden måde kan bekæmpe eller påvirke skadedyr og svampesygdomme på vore planter.

Især i østen er brugen af botaniske pesticider eller planteudtræk særdeles udbredt og der forskes meget i nye muligheder inden for dette felt.
I den vestlige verden har planteudtræk tidligere været anvendt, men udviklingen af mere effektive syntetiske pesticider har fortrængt brugen af disse.
I de senere år har den økologiske dyrkning både i erhvervet, men også hos den private hobbydyrker, medført en fornyet interesse for disse ekstrakter.

Lovgivning

I Danmark skal alt hvad der registreres som plantebeskyttelsesmiddel godkendes af miljøstyrelsen. I princippet derfor også biopesticider mv., ihvertfald hvis det er til videresalg.
Der er nu nok ingen der vil sagsøge Hr. Hansen hvis han brygger en gang brændenældeudtræk i baghaven.

Giftighed

Normalt regner man planteudtræk som værende harmløse for mennesker og miljø. Dette behøver nødvendigvis ikke altid at være tilfældet.
Eksempelvis er nicotin udvundet af tobakplanten (Nicotiana tabacum)særdeles giftig over for mennesker og andre pattedyr ligesom pyrethrum udvundet af chrysanthemumblomster er giftige for vandmiljøet.
Følgende fordele og ulemper nævnes som regel i forbindelse med planteudtræk:

På følgende sider vil jeg fremover forsøge at samle oplysninger om planteudtræk, biopesticider og andre "alternative" måder, til bekæmpelse af skadedyr og plantesygdomme. Dette naturligvis uden at kunne drages til ansvar for skader på planter dyr og mennesker eller hvad det eventuelt måtte gå ud over.


Oplysninger der er brugt til denne og følgende sider om alternativ bekæmpelse er bl.a. hentet fra :
Besøg også denne helt fantastiske side havelab.dk hvor Hervé Lognonné giver videre af sine mere end 40 år lange erfaringer med planteekstrakter

Til forsiden