Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

ForsidenForsiden

Skadedyr

Cikader (Auchenorrhyncha)

Henvisning til cikadearter

Generelt om cikader

Cikader under danske forhold ?. Det kan da vist ikke have sin rigtighed ! Alligevel er der her i landet registreret næsten 300 forskellige arter.
I modsætning til de cikader der findes under de sydlige himmelstrøg, hvor man ofte hører deres sang efter mørkets frembrud, gør de danske cikader ikke megen væsen af sig. De synger dog, men så svagt eller med en frekvens der gør at vi ikke kan høre dem. Ej heller størrelsen gør, at man umiddelbart bemærker dem.
De fleste cikader lever altså et for os, ubemærket liv og kun nogle få arter kan genere os med hensyn til plantedyrkning.
Cikader opdeles i underfamilier:
  • Buskcikader (Cixiidae)
  • Sporecikader (Delphacidae)
  • Skumcikader (Cercopidae)
  • Skjoldcikader (Membracidae)
  • Småcikader (Cicadellidae)
Cikaderne hører ligesom f.eks bladlus til de såkaldte næbmindede hvor munddelene er omdannet til et slags rør som insektet kan suge plantesaft med.
Hos arter, som hovedsageligt lever på træagtige planter, foregår overvintringen som æg, der bliver lagt godt beskyttet i barkens sprækker. Hos arter, der har urteagtige planter som vært, er det de voksne som overvintrer i skel, hegn og skovkanter, hvorfra de om foråret flyver til deres respektive værtsplanter. De voksne cikader ligner græshopper i deres adfærd. De spinger væk når de forstyrres.

Det er især inden for gruppen småcikader vi finder det store antal i Danmark.

Især i udlandet findes der mange cikader der som voksne er meget farvestrålende og et foretrukket motiv for mange fotografer. Den stigende import af planter og plantemateriale har medført og medfører, at flere nye arter med tiden vil indfinde sig her i landet, herunder også nogle af de planteskadelige.

Navne

Cicadas, froghoppers, spittlebugs leafhoppers, treehoppers, planthoppers (English)

Opdateret d. 02.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict