ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Bøgemikrocikaden (Fagocyba douglasi)

"Hvad skyldes de spættede bøgeblade..?

Fagocyba douglasi
Karakteristiske kantede, lyse "vinduer" er typiske tegn på angreb af bøgemikrocikader (Fagocyba douglasi)
Foto: Magnus Gammelgaard.
Generelt om cikader

Navne

European Beech Leafhopper (English)

Bøgemikrocikaden

Bøgemikrocikaden hører ligesom rosencikaden til familien (Cicadellidae) småcikaderne, med mere end 200 forskellige arer i Danmark.
Der findes nok ikke den bøgehæk som ikke er hjem for dette skadedyr og de fleste støder på de små grønne dyr der hupper rundt i tiden omkring hækkelipningen.

Fagocyba douglasi Fagocyba douglasi
Her ses den voksne bøgemikrocikade.
.(Fagocyba douglasi). Foto: Magnus Gammelgaard.

Symptomer

Symptomerne på angreb af bøgemikrocikader er meget karakteristiske. Små lyse og kantede "vinduer" der sidder tæt sammen, ses ofte på bladoversiderne. Til forskel fra rosencikaden ser det ikke ud til at bøgeplanterne skades væsentligt af dette lille dyr. Det hænger måske smammen med at kraftige angreb først ses sidst på sommeren, på det tidspunkt da bøgeplanterne har tilendebragt deres tilvækst.


Livscyklus

Bøgemikrocikader overvinter som æg stukket ind i stænglerne på de sidste skud som bøgen har dannet om efteråret. Æggene klækkes om foråret og nymferne begynder at suge på bøgebladene. Efter et antal hudskifter er cikaden voksen og kan springe langt væk hvis den forstyrres.

Modforanstaltninger

Sen klipning af bøgehække vil antagelig fjerne en del af æggene som overvintrer til næste år.
  • Biodiversitet.: Især forskellige rovtæger se: taeger.htm anføres at være vigtige nyttedyr i forhold til mikrocikader.


Bekæmpelse

Normalt er det ikke nødvendigt at foretage bekæmpelse af dette skadedyr. Vil man fjerne en del af disse cikader, kan en hård vandstråle op under bladene gøre underværker.

Kemisk BekæmpelseAktivt stof Handelsnavn Mere information
Pyrethrin I og II + rapsolie Insektfri Spruzit N klar-til-brug ECOstyle A/SDet gøres opmærksom på at brug af kemiske bekæmpelsesmidler kan skade de naturlige nytteorganismer i haven.

Andre cikader:

Opdateret d. 01.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict