ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Svampesygdomme

Eranthisbrand (Urocystis eranthidis)

"Hvorfor bliver mine Eranthis forkrøblede..?

Urocystis eranthidis
Disse små gule forårsbebudere (Eranthis hyemalis) også kaldet vinterblomme, elsker vi. Se iøvrit beskrivelsen på www.haven-svs.dk
De er lette at dyrke og bliver sjældent angrebet af plantesygdomme.
Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Smut Fungi on Eranthis (English)

Eranthisbrand

'Brand'! Navnet lyder voldsomt og symptomerne på disse svampesygdomme, kaldet brandsvampe , kan da også virke overraskende. Det er dog sjældent at vi inden for havebrugsplanterne generes at de store skader.
Det er det derimod når vi taler om landbrugsplanterne, hvor disse sygdomme især i ældre tid var frygtede. Inden for byg findes henholdsvis dækket og nøgen bygbrand (Ustilago hordei ssp. hordei og Ustilago nuda ssp. hordei), hos havre (Ustilago hordei ssp. avenae og Ustilago avenae) kaldet dækket og nøgen havrebrand og hos hvede findes hvedens stinkbrand (Tilletia caries) ). Hos rug har vi rugens stængelbrand (Urocystis occulta).
Det var især da man fandt ud af at mange af disse brandsvampe blev overført med frøet, at bekæmpelsen lykkedes, dels ved bejdsning, dels ved valg af sorter der var mindre modtagelige.

Hos havebrugsplanterne er det især inden for majs at man har kendt til brandvampene. I haverne kan det være sukkermajs som det går ud over. Her er det arten (Ustilago maydis) der giver kraftige deformiteter af bl.a majskolperne.

Karakteristisk for brandssvampene er de relativt store og sejlivede sporer, der kan spredes i luften som sorte skyer.

Urocystis eranthidis Urocystis eranthidis
Her ses de typiske symptomer. Revnede og derforme stilke og de tydelige sorte sporer
.(Urocystis eranthidis). Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Symptomerne ses oftest relativt sent i planternes udviklingsforløb, på det tidspunkt hvor frøene er ved at være færdigtudviklede. Både på blade og stilke dannes aflange blærer som senere brister så brand-sporerne kan spredes.

Det er sjældent at angrebene på Eranthis, her i Danmark er udbredt over større områder og ofte er udbredelsen så begrænset at et angreb ofte forbigåes upåagtet.

Livscyklus

Svampen producerer "tykhudede" sporer som er istand til at overvintre i jorden og sandsynligvis sker infektionen her inden at planterner bryder frem i vinterperioden. Infektionen kan også forekomme om foråret efter at sporerne er spredt.

Der kan være tale om overvintrende mycelium i forbindelse med plantematerialet. Det er usikkert om denne brandsvamp også er istand til at overvintre i forbindelse med frøene.

Urocystis eranthidis
Her ses de sorte hvilesporer (clamydosporer) med vingede biceller forstørret under stereomikroskop
.(Urocystis eranthidis). Foto: Magnus Gammelgaard.


Modforanstaltninger

  • Fjern inficerede planter: Er angrebet sporatisk er det muligt at fjerne angrebne planter, helst inden sporerne bliver modne. Planterne bør graves op da også den underjordiske knold kan være inficeret.
  • Nye arealer: ved nyetableringer bør man vælge arealer hvor der ikke tidligere har vokset Eranthis.


Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke kemiske bekæmpelsesmidler til rådighed for bekæmpelse af denne svamp i privathavebruget.

se evt: Middeldatabasen

Tilhørsforhold i svamperiget

Brandsvampefamilien
Gåde råd til bekæmpelse af Eranthisbrand modtages gerne !

Andre brandsygdommeOpdateret d. 16.1.2012

Valid HTML 4.0 Strict