ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Svampesygdomme

Majsbrand (Ustilago maydis)

"Hvorfor får mine majs store sorte svulster..?"

Ustilago maydis
Sorte svulster, her på kolberne er ikke til at tage fejl af. Planten er angrebet af majsbrand. (Ustilago maydis).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Corn Smut (English)

Majsbrand

Nogle plantesygdomme er ikke til at tage fejl af. Majsbrand (Ustilago maydis) er en af dem. Brandsporer inficerer værten, her majs, hvor den lever parasitisk på planten. Sygdommen har været kendt i mange år og ses sporadisk i foddermajs marker. Svampen danner sporer der overlever vinteren i jorden sammen med plantemateriale. Om foråret spredes sporerne til nye planter. Sporene dannes i sporehobe på majsplanten og ved majshøsten kan disse støve som store sorte skyer, især hvis der høstes i tørt vejr.
I de senere år har arealet med foddermajs været stærkt stigende, hvorfor man må forvente et større smittetryk end tidligere. Også arealet med sukkermajs er udviddet og her dukker den også jævnligt op. I haverne vil den sikkert også kunne findes, da svampesporer kan bæres med vinden over store afstande.

Majsbrand har frøsmitte, men lokaliseringen af angrebene tyder på at det er overvintrede sporemateriale fra jorden, der er den vigtigste smittekilde.

Pucciniastrum epilobii
Sorte svulster her på kolberne er ikke til at tage fejl af. Planten er angrebet af majsbrand. (Ustilago maydis).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ustilago maydis
Nærbillede af de torækkede lyse sporehuse med skålruststadiet. Her udvikles æcidiosporer (Ustilago maydis).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

I forbindelse med angreb af majsbrand udvikler planten galler. Der er altså tale om at svampen påvirker plantens celledeling til at danne helt speciele strukturer. Disse celleopsvulmninger fremstår med en sølvagtig overflade og det er heri de såkaldte brandsporer dannes. Brandsporerne har, set i et i mikroskop, en typisk pigget overflade. Gallerne kan ses overalt på plantens overjordiske dele, men især omkring vækstpungterne. Majskolpen angribes let og her ses nogle ganske voldomme galler, der ikke er til at tage fejl af.
Majsbrand ødelægger de kolber som angribes. Ellers betyder et angreb nedsat vækst. Majskolber med galler er ikke giftige. I Mexiko kan man faktisk købe retter med indhold af majsbrand galler, hvilket anses som en delikatesse.
Se: http://www.menuism.com/blog/corn-smut-aka-the-mexican-truffle/
Ved høst af majs der støver kraftigt med sporer, bør man dog beskytte sig med en støvmaske.

Ustilago maydis
Galledannelse i stænglen. (Ustilago maydis).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Ustilago maydis
Her ses en gennemskåren galle med begyndende sporedanelse. (Ustilago maydis).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Forvekslingsmuligheder

Denne sygdom kan ikke umiddelbart forveksles med andre sygsomme på majs

Sygdomsforløb

Majsbrand overvintrer som tykvæggede sporer i jorden i forbindelse med planteaffald. Her kan de ligge i adskillige år og stadigvæk være spiredygtige. Den primære cyklus begynder om foråret når brandsporer fra jorden, i forbindelse med regn, sprøjter op på de nye planter. Der kan også dannes basidiesporer fra de overvintrede brandsporer som herefter spredes med vinden og lander på planterne. Kommer der efterfølgende regn vil sporerne regne ned i bladskederne og der opstår infektioner flere steder på planten. Infektionen og sygdomsudviklingen sker bedst i varmt vejr. Optimumtemperaturen for sporespiring angives at være fra 26 til 34 gr.C

Efter infektionen udvikles de karakteristiske galler som indeholder kolosale mængder af sporer, der igen kan inficere nye planter. Fugtige forhold i forbindelse med sporespredningern (herunder vanding) fremmer infektionsgraden.

Modforanstaltninger

  • Sædskifte: Da majsbrand overvinter i forbindelse med planterester, er det vigtigt at der ikke syrkes majs på de samme arealer år efter år.
  • Fjern smittemateriale: Inficerede kolber og planter bør fjernes fra haven. Ikke i kompostbunken.
  • Modstandsdygtige planter: Planter med størst mulig modstandsdygtighed for majsbrand bør foretrækkes. Normalt er dette dog ikke oplyst på frøposen
  • Sunde frø: Majsbrand kan smitte med frø, så brug kun frø fra leverandører du har tillid til


Bekæmpelse

  • Sygdommen kan ike bekæmpes når den først er i gang. Brug udelukkende præventive metoder.

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte midler til bekæmpelse af majsbrand.

Alternativ læsning

Grøn Viden :Majsbrand - en svampesygdom i majs af
Brita Dahl Jensen, Birgitte Popp Andersen, Gitte Kjeldsen Bjørn
kan downloades fra følgende adresse
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/gvma326.pdf

Andre brandsygdomme


Tilhørsforhold i svamperiget

Brandsvampefamilien

Opdateret d. 04.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict