ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Frugtskrælvikler, frugtskrælvikleren, frugtskrælviklere (Adoxophyes orana)

"hvem laver overfladegnav på mine æbler..?"

Adoxophyes orana
Æble af sorten Jonagored med gnav forårsaget af frugtskrælviklerens larve (Adoxophyes orana).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Summer fruit tortrix moth (English)
Apfelschalenwickler (German)
Polilla (Capua) de la piele (Spanish)
Tordeuse Capua de la pelure (French)
(Norway)
(Sweden)

Frugtskrælvikleren

Viklere er larver af en gruppe småsommerfugle kaldet Tortricidae se viklere.htm.
Deres larver lever ofte en skjult tilværelse, idet de normalt spinder bladene sammen og skaber sig her et godt gemmested. Frugtskrælviklerens larve optræder især sent på sæsonen, hvor den ofte kan forårsage skader på de fuldt udviklede æbler. Der er normalt tale om skader på frugtoverfladen som ofte medfører kassation og giver problemer med holdbarheden på lager, ved at skabe indfaldsveje for svampesygdomme.

Betydningen i privathaverne er mindre end i erhvervet, da vi her normalt godt kan acceptere lidt skader på æblerne

Adoxophyes orana
Frugtskrælvikleren starter ofte sit gnav på bladene(Adoxophyes orana).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Adoxophyes orana
Her ses helt nye gnav på frugtoverfladen forårsaget af frugtskrælviklerens larve (Adoxophyes orana).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Symptomerne ses ofte først på bladene, hvor den grønne bladoverflade er raspet helt væk, eller der ligefrem er huller. Ofte er bladene spundet sammen af larven.
Symptomerne på frugterne ses ofte i de tilfælde hvor bladene berører frugten. Her kan larven skjule sig og for at gøre skjulet perfekt spindes bladet fast til bladoverfladen
Er der tale om ældre gnav kan der ske en forkorkning af frugtoverfladen. Flere viklerarter kan forårsage disse overfladiske gnav. Grå knopvikler Hedya nubeferana (dimidioalba),knopvikler.htm, Rød knopvikler (Spilonota ocellana), hækvikler (Archips rosana), Skarpspidset frugtbladvikler (Archips podana) og chokoladebrun frugtbladvikler (Pandemis heparana).
Det er dog især frugtskrælviklerens larve, der er skyld i de helt sene viklerskader på æbler.

Adoxophyes orana
Her ses den voksne han af frugtskrælvikler. Hannen er kraftigere ornamenteret end hunnen (Adoxophyes orana).
Foto: Jae-Cheon Sohn, , Bugwood.org.


Livscyklus

Den voksne frugtskrælviklere har et vingespænd på 19-22 mm. Farven er brunlig med mørkere aftegninger på vingerne. Larverne er grønlige 18-22 mm lange, med et lys brunt, skinnende hoved. Æggene er svære at få øje på. De lægges i grupper på bladoversiden (20-100 sammen) i en gennemskinnelig ægmasse. Når de nærmer sig klækningen er det lettere at spotte.
Frugtskrælvikleren har en forkærlighed for æbler, men kan også træffes på pære, blomme og ribs.
I Danmark udvikles normalt 2 generationer. 1. generation ses flyvende i begyndelsen af juni, men det er anden generationen som normalt flyver i August-September, der giver de største problemer.
Overvintringen sker som larve, indspundet i en kokon. Disse kokoner er gemt forskellige steder på træet, i forbindelse med barkrevner og grenkløfter. Forpubningen sker om foråret.

Modforanstaltninger

  • Fugle: især af mejsefamilien, er gode til at finde og konsumere larverne. Opsæt fuglekasser for at øge antallet i haven.
  • Biodiversitet: en lang række naturlige fjender, især snyltehvepse angriber larverne. En have med meget forskellig beplantning giver opholdssteder for disse.


Bekæmpelse

I erhvervsfrugtavlen er har man udviklet såkaldte feromonfælder (fælder med kønsduftstoffer der tiltrækker hannerne) for at kunne fastsætte antallet samt flyvningstidspunktet. Herefter kan man så udregne det optimale tidspunkt for bekæmpelsen. Disse fælder kan ofte også købes af hobbydyrkere, men selve bekæmpelseseffekten er tvivlsom.

Biologisk bekæmpelse

Produktet Larvex indeholder bakterien Bacillus thurigiensis og kan nu købes hos bl.a shop.nyttedyr.dk

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private havejere til bekæmpelse af dette skadedyr


I erhversfrugtavlen anvendes også
Se evt Middeldatabasen

Andre viklere

se: viklere.htm


Opdateret d. 02.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict