Til forsiden

Frugtsukker - fruktose

Frugtsukker mod viklerlarver


Kan man bekæmpe æbleviklere med frugtsukker ?


Almindelig frugtsukker styrker planternes naturlige forsvar mod angreb af æbleviklere (Cydia pomonella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lovgivning

Brug af alternative midler til bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr, har især i de senere år opnået en stor interresse i dele af befolkningen. Hvorfor ikke bruge ting fra husholdningen eller fra samlingen af rengørings midler, til at udrydde svampesygdomme og skadedyr. Så sparer vi på pesticiderne.?

I Danmark har vi imidlertid en lovgivning som også indbefatter sådanne midler. Det er sådan at produkter der anvendes til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr, regnes som plantebeskyttelsesmidler og er derfor indeholdt i lovgivningen.

Det er derfor ikke tilladt at bruge nogen form for alternative midler til plantebeskyttelse, uden at de også er godkendt af miljøstyrelsen, til netop dette formål.
Det virker selvfølgelig noget restriktivt, men er med til at sikre, at vi ikke forårsager skader på hinanden eller det omgivende miljø. Og det kan vi vel egentlig være godt tilfredse med!

Med indførelsen af en ny EU Pesticidforordning 1107/2009 i 2015, har man imidlertid fået et nyt begreb indenfor plantebeskyttelsesmidler – "basisstoffer".

En lang række stoffer er godkendte som basisstoffer og heriblandt frugtsukker. Fruktose eller fructose er det almindelige navn for â-D-fructofuranose.

Sukker ikke bare sukker

Industriel fructose udvindes fra sukkerrør, -roer og -majs. Crystalline fructose (engelsk) er en krystaliseret, tørret, malet og ultra ren fruktose. . Bemærk at sukker, det hvide vi anvender i husholdningen, er 50% fruktose og 50% glykose.

Se godkendelsedokumentet:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=935

Virker det?

Sprøjtning med en sukkeropløsning angives at kunne igangsætte planternes naturlige forsvarsmekanismer mod angreb af skadedyr. Der er mig bekendt ikke overbevisende forsøgsresultater i Danmark, men fra udlandet rapporteres det at sprøjtning med sukker kan nedsætte angrebsgraden af æbleviklerens larve (orm i æbler). Det skulle efter sigende nedsætte hunnernes trang til at lægge æg på planterne

Risiko for skader

Har ikke set rapporter om skader ved sprøjtning med sukker

Fruktose er kun godkendt til målrettede formål

Sukrose er som basistof godkendt 1) til følgende formål:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Æble Viklere, æblevikler 0,1kg/ha maks 7 gange med 21 dages interval 0 døgn I blomstringen

1) Se det originale godkendelsesdokument:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=935

Hvor kan jeg anskaffe frugtsukker?

I dagligvareforetninger og i levnesmiddelindustrien.

Erfaringer med fruktose

Ikke mange danske erfaringer

Hvordan virker det ?

Sukker virke ved at styrke planternes naturlige forsvarssystem

Andre sygdommeJeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Læs mere om basistoffer her

Basisstoffer

Opdateret d. 8.1.2017