Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Fusarium visnesyge i Alpe-viol (Cyclamen persicum (Fusarium oxysporum f. sp. Cyclaminis)


Generelt om Fusarium visnesyge

Fløjlsplet

Planten til højre er angrebet af Fusarium visnesyge (Fusarium oxysporum f. sp. Cyclaminis).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Fusarium visnesyge

Visnesyge hos potteplanter kan skyldes angreb af flere forskellige svampe. En af de mest almindelige er fusarium, hvor især forskellige specialiserede under arter af F. oxysporum kan findes i forbindelse med angreb.
Cyklamen eller alpeviol er meget modtagelig for angreb.

Symptomer

Som hos andre former for visnesyge er de første symptomer på angreb ofte at planterne hænger eller er slappe, når fordampningen er stor. Dette fænomen ses på dage med kraftig solskin, kombineret med lav luftfugtighed. Ofte er planterne i stand til at genvinde saftspændingen når solen forsvinder og luftfugtigheden igen stiger. Efterhånden bliver de nederste blade gullige og visner. Til slut bliver alle bladene slappe og gullige og planten dør. Skærer man rodknolden igennem vil man kunne se en tydelig brunfarvning. Også rødderne bliver brune og dør.

Fløjlsplet
Såkaldte Makro- og mikrokonidier er de vegetative sporer af Fusarium. (Fusarium oxysporum f. sp. Cyclaminis).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Sygdomsforløb

Det er især i sommerperioden hvor temperaturen er høj, man ser de kraftigste angreb. Ved temperaturer på 25 gr. C og derover går det rigtigt stærkt. Svampen spredes især gennem jordvæsken, ved vandplask eller ved at man anvender remedier, potter, jord, underlag som i forvejen er inficeret. I gartnerierne hvor man anvender vandingssytemer baseret på "Ebbe-flod" princippet kender man problemet med spredningen. Sporerne spredes ikke gennem luften som vi kender det hos gråskimmel.

Modforanstaltninger

  • Hygiejne: renlighed er "kodeordet" hvis man vil undgå denne sygdom. For det første er det vigtigt at anvende sundt plantemateriale. For det andet må man sørge for at anvende rene potter, pinde og dyrkningssubstrat, så man ikke af den vej inficerer sine planter. Brug evt. desinfektionsmiddel (se fusarium.htm)
  • Modstandsdygtige sorter: forskellige sorter af cyklamen er mere eller mindre hårdføre for angreb af Fusarium, men der findes ikke resistente sorter.
  • Undervanding: Cyclamen må ikke vandens fra oven. Der må kun vandes på underlaget eller i underskålen. Dette forhold er også med til at nedsætte risikoen for gråskimmelangreb. Holder man jorden til den tørre side vil dette også medvirke til at forhale et eventuelt angreb.
  • Undgå for lavt PH.: Jorden surhedsgrad har en indflydelse på sygdomsudviklingen. PH værdier under 6 bør generelt undgås.

Kemisk bekæmpelse

Tidligere anvendte man i erhvervet midlet Octave. Midlet må stadig anvendes, men markedsføres ikke mere. Der findes ikke andre godkendte midler til bekæmpelse af Fusarium på potteplanter.

Biologisk Bekæmpelse

To midler, Mycostop som indeholder Streptomyces griseoviridis og Supresivit som indeholder Trichoderma harzianum har været anvendt til bekæmpelse af Fusarium. I visse tilfælde kan der opnås en positiv effekt ved anvendelsen. Resultaterne er dog ikke veldokumenterede.
I øjeblikket udføres en lang række forsøg med tilsætning af såkaldte Mykorrhiza-svampe til jorden for at hæmme udviklingen af Fusarium, se mykorrhiza.htm

Bekæmpelse ved konstateret angreb

  • Hold planterne til den tørre side.
  • Undgå for høj temperatur.

Tilhørsforhold i svamperiget

Kødkernesvampene

Jeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Opdateret d. 02.01.2023