Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Haveugle (Lacanobia oleracea)

Syn:Polia oleracea, Melanchra oleraceaHvem gnaver af tomaterne.....................?

drivhus
Sidst på sommeren lader man om natten vinduer og døre stå åbne i drivhuset for at mindske fugtigheden.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Haveugle

Sidst på sommeren bør man lade vinduer og døre i drivhuset stå åbne. Herved nedsættes luftfugtigheden og især gråskimmel får vanskeligere ved at angribe planterne.
De færreste spekulerer på, at man herved inviterer til besøg.

Indenfor sommerfugle ordenen (Lepidoptera) finder vi en familie kaldet ugler (noctuidae). Disse er natsværmere som de fleste kender, er bl.a karakteriseret ved at både de voksne og larverne er ret kraftigt byggede.
Vi ser dem ikke så tit, men deres larver kan ofte gøre en del skade på vore kulturplanter.

Haveuglen (Lacanobia oleracea) eller rettere dens larve, ses ofte gøre skade på grøntsager og prydplanter, både udendørs og i drivhus.
Specielt tomater er en lækkerbidsken for disse glubske larver.

Lacanobia oleracea
Haveuglens larve er grøn eller brunlig med en gul og en sort stribe på hver side (Lacanobia oleracea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lacanobia oleracea
Typiske bladgnav forårsaget af haveuglen (Lacanobia oleracea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lacanobia oleracea
Sådanne eskrementer afslører at larverne findes et eller andet sted på planten(Lacanobia oleracea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Ofte kan det være svært at finde larverne idet de tit sidder på bagsiden af bladstilkene og problematisk nok, har den samme grønne farve.
Symptomerne på deres tilstedeværelse er dog typiske, idet bladnerverne normalt lades tilbage (ved angreb af unge larver).

Ofte går det også ud over frugterne som her hos tomat.

Lacanobia oleracea
Larverne kan veksle meget i farve. Her er den brunlig (Lacanobia oleracea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lacanobia oleracea
Her er det Aubergine, det går ud over (Lacanobia oleracea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lacanobia oleracea
Her ses haveugle angreb midt i september på Kæmpestenbræk (Lacanobia oleracea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lacanobia oleracea
Larverne på stenbræk her af den brunlige type, men der fantes også lysegrønne (Lacanobia oleracea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Denne natsværmer har mange værtplanter både indenfor grøntsager og prydplanter. Forskellige slags kål, rødbeder bliver ofte angrebet. De voksne natsværmere der gemmer sig om dagen (kan ses på adressen: http://www.danskesommerfugle.dk/sommerfugle/billede.php?jpg=oleracea), kommer frem i løbet af juni måned og begynder ret hurtigt at lægge deres æg.
Æggene er ca. 2 mm lange og lægges på bladundersiden. De er lyst grønne, og ret fladtrykte. Farven gør dem vanskelige at opdage. I følge litteraturen kan en hun lægge helt op til 1000 æg som lægges i grupper med 100 til 150 samlet. Æggene klækkes i løbet af få dage og larverne begynder straks fødeoptagelse og udvikling. De spiser dog ikke om dagen, men sidder ubevægelige langs bladstilken.
Afhængig af klimaet udvikles 1-2 generationer, antagelig flere i drivhus.

Modforholdsregler

  • Varsling: Som hos andre sommerfugle kommunikerer de to køn med hinanden ved hjælp af såkaldte feromoner, duftstoffer som hunnen udsender for at tiltrække hannen. Dette udnyttes i erhvervet ved anvendelse af fælder, for at fastlægge et bekæmpelses tidspunkt som beskrevet under æblevikleren
  • Netdækning: Opsætning af insektnet i drivhusets døre og vinduer vil kunne forhindre æglægning. Det samme kan foretages på friland.
  • Indsamling: Har man tålmodighed og kigger godt efter er det muligt at indsamle de fleste larver og derved begrænse skaden til et minimum. Gør man det efter mørkets frembrud ved hjælp af en lommelygte er de lettere at få øje på.


Kemisk Bekæmpelse


Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere for til dette skadedyr

Biologisk bekæmpelse

Produktet Larvex indeholder bakterien Bacillus thurigiensis og kan nu købes hos bl.a shop.nyttedyr.dk


Anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler er normalt skadelig for nytteinsekter.

se evt: Middeldatabasen

Læs om andre "Ugler"
Gammauglen
Ageruglen (knoporm)Opdateret d. 03.01.2023