ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Knoporm, Agerugle (Agrotis segetum )

"hvem gnaver huller i rodfrugterne..?"

Agrotis segetum
Når knopormene forstyrres ruller de sig sammen (Agrotis segetum). Foto: Magnus Gammelgaard.


Agrotis segetum
Knopormene elsker gulerødder (Agrotis segetum). Foto: Magnus Gammelgaard.


Agrotis segetum
Knopormen har her gnavet rodhalsen på en grønkålsplante. Læg mærke til at planten har sat nye rødder i et forsøg på at overleve (Agrotis segetum). Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Turnip Moth (English)
Saateule (German)
Rosquilla gris (Spanish)
Noctuelle des moissons (French)
(Norway)
(Sweden)

Knoporme, agerugler

Det er en fryd at dyrke sine egne kartofler eller rodfrugter i haven. Undertiden kan man dog få en slem overaskelse, når resultatet af anstrengelserne betragtes. Dybe huller eller næsten helt udhulede rødder eller knolde, antyder at der er tale om et relativt stort dyr, der har været på besøg. Finder man larverne, er man ikke i tvivl om synderen.
Larverne findes primært i jorden, men kan undertiden om natten bevæge sig overjordisk og anrette store skader på andre grøntsager som salat og forskellige kålarter. I planteskolerne er disse larver et stort problem i forbindelse med såbede af især nåletræer. Ædeaktivitetn foregår som regel om aftene i skumringen eller når det er helt mørkt, hvorfor larvernes aktivitet sjældent kan studeres.

Knoporme er en fælles betegnelse for larverne af den gruppe natsommerfugle, der kaldes ugler Noctuidae. Det er dog især ageruglens larve der kan volde problemer i forbindelse med angreb på rodfrugter.

Agrotis segetum Agrotis segetum
Til venstre den voksne natsværmer. Til højre ses larven på vej væk for at gemme sig. (Agrotis segetum).
Foto: Merle Shepard, Gerald R.Carner, and P.A.C Ooi, Insects and their Natural Enemies Associated with Vegetables and Soybean in Southeast Asia, Bugwood.org (venstre).
Højre: Foto Magnus Gammelgaard


Symptomer

Knoporme kan i visse tilfælde anrette store skader. Der er dog oftest mange år imellem der indtræffer voldsomme angreb og desværre er det ikke muligt at forudsige i hvilke år disse angreb vil forekomme. Knoporme er især et problem på de lette jorde. De små larver gnaver af bladene, såkaldte rudegnav, hvor bladenes overhud på bladundersiden bliver tilbage. Det er dog først når larverne bliver større og bevæger sig ned i jorden, at de store skader opstår.
Her opstår der til gengæld kraftige skader på afgrøderne. Især på rodfrugter og på den del af afgrøden der befinder sig tæt eller i jordoverfladen. De første symptomer er væltede blade, senere kraftige gnav på selve roden.

Knoporme er ikke kræsne med hensyn til valg af værtplante. De almindeligste er gulerøddder, kartofler, rødbeder, porre, persillerødder, salat og løg. I planteskoler ses i enkelte år udbredte angreb på frebede af bl.a nåletræer. De små larver bryder sig ikke om løg og porre hvorfor de i de første larvestadier, er at finde på ukrudtsplanter i nærheden.
I visse tilfælde kan larverne kravle højere op i afgrøden hvilket f.eks er tilfældet i salat.

Livscyklus

De voksne agerugler flyver og lægger omkring 400 æg i juni og begyndelsen af juli måned. Æggene lægges på arealer med spredt vegetation og normalt kun på de lette sandede jorder.. Efter 7-14 dage klækkes æggene og de små larver bevæger sig op på planten, hvor de straks begynde at æde på bladoversiden. De er på dette tidspunkt meget små og derfor næsten umulige at få øje på.

Larverne er på dette tidspunkt særdeles afhængige af klimaet. Opstår der en lang periode med regnfuldt og koldt vejrlig, dør næsten alle nyklækkede larver. Forskerne Peter Esbjerg, Alex Percy Smith og Hans Peter Ravn, har gennem årene udført en banebrydende forskning på området og bl.a. fundet ud af at 14 dage med regn og kulde, kan medføre op til 99 % dødelighed blandt disse små larver.

Efter 2. larvestadie bevæger larverne sig ned i jorden eller i nærheden af jordoverfladen, hvor den resterende del af gnavet foregår. Knoporme har 6 larvestadier og det er især efter de to sidste stadier, de kraftige skader anrettes.
I løbet af efteråret når jordtemperaturen falder aftager ædeaktiviteten. De store larver overvintrer i jorden og forpupningen sker det følgende forår.

Modforanstaltninger

Som nævnt er larveudviklingen særdeles afhængig af tørre og sandede jordforhold ligesom fugtighed på planter og i og på jorden er afgørende. Dette kan udnyttes ved at foretage vanding i tørre perioder.
I erhvervet anvender man såkaldte feromonfælder. I disse fælder placeres små kapser med hunligt feromon (kønsduft), der tiltrækker hanner fra store afstande. Når hannerne lander hænger de fast i fældens klistrede bund. Denne fangst anvendes til at registrere antalet af voksne samt flyvningsperiodens tidsmæssige udstræning. Med kendskab til dette og samtidig registrering af efterfølgende klimaforhold, er det muligt at forudsige et angreb og derefter tage sine forholdsregler.
  • Vanding: Er jorden tør i juli måned kan vanding sent om aftenen resultere i stor dødelighed bladt de små larver.
  • Netdækning: kan forhindre hunnerne i at lægge æg på planterne. Virker mod de tilflyvende hunner. Der kan dog forekommer æglægning fra befrugtede hunner der klækker fra overvintrende larver fra sidste sæson, hvis der samtidig findes hanner under nettet.


Bekæmpelse

  • Indsamling: Finder man de store larver i jorden kan disse indsamles og destrueres.

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere til bekæmpelse af dette skadedyr

 

I erhvervet anvendes til bekæmpelse af knoporme:
se evt: MiddeldatabasenLæs om andre "Ugler"
Gammauglen
Haveuglen

Opdateret d. 03.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict