Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Hindbærbiller (Byturus tomentosus)hindbær
Næst efter jordbær er hindbær (Rubus idaeus) vel en af topdelikatesserne fra køkkenhaven..
Foto: Magnus Gammelgaard.


Hinbærbiller

Nedsat syn er ikke altid en ulempe !. Små lysegule larver i hindbærrene på under ½ cm's længde bemærkes ikke når man spiser dem............... Synet og tanken som følger efter, gør at vi helst vil undgå det man populært kalder orm i hindbær.

cinare sp
Dejlige friske hindbær har utallige anvendelses muligheder, men hvorfor ikke bare spise direkte fra busken.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Hindbærbiller er ganske små brunlige ca 4 mm lange biller. Disse biller elsker at besøge forskellige blomster hvor de lever af pollen og nectar. Derfor træffes hindbærbillen også i en lang række forskellige blomstrende ukrudtsplanter.

Hos hindbær kvitterer de imidlertid ved at lægge et æg ved blomsterbunden, helst i de blomster hvor selve bærdannelsen er begyndt.
Æglægnings perioden strækker sig fra maj til et godt stykke ind i juli måned.
Det angives at en voksen bille kan lægge mellem 100 og 200 æg.
Efter godt en uges tid, afhængig af temperaturen, klækkes æggene og larven begynder at gnave i de unge bær.

Når larverne er udvoksede falder de til jorden og forpupper sig i en kokon. Ikke særlig dybt i jorden, eller oven på denne i forbindelse med ukrudtsdække.

De kraftigste angreb ses normalt hvor hindbær står i delvis skygge, eller er placeret i nærheden af læhegn og hække med megen vegetation.

Byturus tomentosus
Hindbærbillen er kun 4-5 mm lang og ikke særlig prangende. (Byturus tomentosus.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Byturus tomentosus
Larven gør ikke voldsom skade, men vi kan ikke lide synet af "orm" i hindbær. (Byturus tomentosus.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Byturus tomentosus
Larven har tydlige tværbånd med gullige, kitiniserede plader. (Byturus tomentosus.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Skade

De voksne biller kan ved deres søgen efter føde ødelægge blomsteranlæg. Larverne gnaver i først i blomsterbunden, senere i bærrene, ofte med tidligere modning som konsekvens. Deres umiddelbare tilstædeværelse er nok deres største skade.

Der findes også bladgnav, men denne er uden betydning.

Modforholdsregner  • Sene sorter: Hindbær sorten 'Autumn Bliss' blomstrer og bærer frugt på skud der fremkommer i samme vækstsæson. Blomstringen forekommer sent, fra midten af juli og i de fleste tilfælde, derfor uden for billernes æglægningsperiode. Sorten giver store velformede bær der smager godt.
  • Ingen ukrudt: Det ser ud som om at angrebene bliver kraftigere hvis der er meget ukrudt på jorden under buskene. Måske på grund af bedre overvintringsmuliheder.
  • Dyrkning i fuld sol: Dyrkning af hindbær bør ikke foregå på steder med megen skygge.
  • Bankning: det angives at daglige bankninger på grenene får billerne til at falde til jorden. Har man forinden sat bakker med sæbevand under buskene vil man kunne opfange de voksne biller. Metoden kræver god og vedholdenhed set i forhold til billerne flyvningsperiode.Bekæmpelse
Der findes ikke godkendte bekæmpelsesmidler for private haveejere til dette skadedyr.


I erhvervet anvendes også midlerne:


Anvendelse af sprøjtemidler skader generelt den naturlige biologiske bekæmpelse.

Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticider

Andre biller i hindbær

Se: hindbaersnudebille.htm

Skulle du ligge inde med oplysninger og gåde råd vedr. bekæmpelse af dette skadedyr, skal jeg gerne forsøge at bringe dem videre på denne side.Opdateret d. 03.01.2023