Til forsiden
Aktuelle skadedyr og svampesygdomme - i juli
Ferietid !!!!!

dammen i juli


Ferietid !!! Også nu skal haven nydes

Det er nu man skal slappe af i sin have og nyde tilværelsen.

La vær og blive ked af at visse ting ikke er lykkdes, men glæd dig over succes'en.

Prydhaven

Skadedyr
Skadedyrene findes overalt og er ikke et resultat af dårlig pasning og pleje.


"Krukkekulturen" har bredt sig over det ganske land og mange har stor glæde af at tilplante og senere nyde de mange forskellige sommerplanter der efterhånden findes.
Når blot man sørger for et godt dræn og jævnlig vanding og gødskning, går det som regel også godt.
Angreb af skadedyr, især bladlus, kan dog næppe udgås.
Har man tålmodighed klares problemet tit af naturen selv, ved hjælp af de mange nyttedyr der findes overalt.
Kniber det med tålmodigheden findes der et produkt "Provodo Plantepind" som kan anvendes.
Plantepinden anbringes i pottejorden og det aktive stof (imidacloprid) optages i planten og yder beskyttelse i adskillige uger.
Disse pinde er dog relativt dyre og derfor ikke praktisk anvendelige ved større jordvolumen.

Græsplænen:

Gåsebiller eller rettere larverne af disse var sidste år et stort problem for mange haveejere, specielt på de lettere jorder.
Især i Vestjylland er denne ca. 1 cm store bille ikke særlig velset.

Gåsebille


Billerne graver sig ned i jorden , 5-7 cm i foråret, hvor de lægger deres æg.
I begyndelsen til midten af juli klækkes æggene og larverne begynder herefter at gå løs på græsrødderne.

Der findes et nyt produkt på markedet (Merit) som er beregnet til brug på golfbaner m.v. . Midlet indeholder det aktive stof imidacloprid og er et granulat der skal udstrøes.
Midlet er dog kun tiltænkt professionelle brugere.

Nematoder til udvanding er i øjeblikket den eneste anbefaling når det gælder private haver, men effekten er dårlig dokumenteret. Læs evt. mere på siden: Bekæmpelsesnøglen

Svampesygdomme

Visne skudspidser i kirsebærtræer skyldes som regel angreb af svampesygdommen grå monilia.
Denne sygdom har i år været særdeles udbredt på grund af det fugtige vejr i blomstringsperioden.
Japanske kirsebær kan rammes særdeles hårdt .
Infektionen sker kun i blomsten, hvorefter svampen spirer ned i selve grenen.
Det eneste man kan gøre er at afklippe de angrebne grenspidser. Klip i det sunde væv bag ved angrebet.
Også æbletræer er i år set angrebet af grå monilia. Tilsyneladende drejer det sig her om ældre træer af de gamle frugtsorter.

Der er set kraftige angreb af rust på tjørn. Især angribes rødtjørn kraftigt af denne svamp. Ofte så kraftigt at grenene deformeres.
Det ser ud som om at et sådant kraftigt angreb er kronisk på dette træ og medfører ofte at mindre træer ikke står til at redde.
Tjørnerust har i øvrigt værtskifte med enebær (Juniperus chinensis).

Skurvangreb kendes især fra æbletræer, hvor det især er frugten det går ud over. En lang række prydtræer kan imidlertid også få skurv, hvorved især grenene får kræftlignende sår.
I år er der set kraftige angreb af pileskurv.

Køkkenhaven


dammen i juli

Der er frodighed i hobby drivhuset.  Husk at lufte ud


Har man sat sine løg tidligt er toppen allerede nu ved at vælte.
Når toppen begynder at blive gul er det tid at tage løgene op.
For at undgå gråskimmel under lagringen er det vigtigt at løgene ligger til tørring i en periode. Enten oven på jorden udsat for solens stråler eller i luftige net, anbragt steder med god ventilation.
Husk at toppen ikke må fjernes/afklippes, før denne er helt tør.

Har man angreb af kartoffelskimmel fjernes toppen. Kartoflerne kan godt blive liggende i jorden et stykke tid, men man kan også vælge at tage dem tage dem op.
De skal herefter lagres tørt, mørkt og køligt så de danner en modstandsdygtig overhud.
Det frie jodstykke kan herefter benyttes til nye afgrøder som eksempelvis salat eller kinakål.
Skadedyr

Mange skadedyr i køkkenhaven kan undgås ved at dække med såkaldt grønsagsnet.
Det gælder bl.a. kålsommerfuglens larve (alle kålarter), kålfluens larve samt gullerodsfluer.

Små larver i ærterne skyldes angreb af ærtevikleren. Det er dog let at se og frasortere de angrebne ærter når bælgene åbnes, hvis man ikke ønsker et animalsk kosttilskud.

Hindbærrene er er begyndt at modne og skal plukkes over en lang periode.
Ok der er også i år enkelte larver af hindbærbillen i disse.
Vil man helt undgå larver i hindbær kan man plante den sene sort: Autum Bliss.
Denne giver bær på dette / 1.års skud og skal i øvrigt klippes helt ned til jorden hvert år. Denne sort giver fine bær, fri for larver og som noget af det vigtigste: bær når vi er kommet hjem fra ferie og har tid til at plukke dem. !

Frugttræer
Æbler:
Udtynding af æblerne kan endnu, hos de sene sorter være gavnlig.
Som tommelfingerregel siger man at der skal være en håndsbredde mellem frugterne. Fjern æbler der sidder for tæt eller er beskadiget af en eller anden sygdom eller skadedyr.
Som tidligere nævnt har angrebet af æbleskurv i år været særdeles voldsomt.

Pærer:
Lige nu findes der på pærerne orange pletter på bladene. Dette skyldes angreb af såkaldt gitterrust.
Mange tror at denne sygdom kan være årsagen til den dårlige frugtsætning. Det er det ikke !

Kirsebær:
I år findes rigtig mange sødkirsebær. Især i de egne hvor der var godt vejr i blomstringen. Kirsebærbladlusene som krøller skudene kan være slemme, men nyttedyrerne får som regel gjort kål på dem inden de gør for megen skade.
I sødkirsebær findes en del angreb af grå monilia, se beskrivelsen under prydhaven.


Kirsebærplukning

Kan man ikke nå toppen kan denne jo passende klippes af og man kan sidde mageligt i skyggen................


Det er i øvrigt en god ide at beskære kirsebær lige efter plukningen. Kirsebær er meget modtagelige for bakteriekræft som kan undgåes ved at beskære idenne tørre periode hvor sårene hurtigt lukkes.

Se også stenfrugttræernes bakteriekræft

Jordbær :

der er i år konstateret store angreb af de såkaldte jordbærmider.
Disse mider medfører når de findes i større tal at planterne vokser dårligt og er "trykket" i væksten. Resultatet er et dårligt udbytte.

jordbærmideJordbærmiden  jordbaermider.htm spredes hovedsagelig med plantematerialet, så det er en god ide kun at anvende stiklinge fra absolut sunde planter.
Drivhuset

Sørg for god udluftning hvilket forhindrer angreb af svampesygdomme som gråskimmel og meldug.
Her i den varme tid er det vigtigt der skygges for tomaterne, enten ved at ophænge et skyggenet eller at kalke ruderne.
Man bør ligeledes være lidt tilbageholdende med at afblade planterne så frugterne ikke eksponeres for den kraftige sol. Tomatfrugter hvor planten har været udsat for udtørring, får tit den såkaldte griffelråd. Det er ikke en sygdom, men et fysiologisk fænomen, der udarter sig som brune, rådne partier i spidsen af frugten.

Det er stadig vigtigt at holde øje med skadedyrsangreb. Især kan spindemider udvikle sig med eksplosionsagtig fart.
Det er nok snart for sent at anvende biologisk bekæmpelse, hvorimod insektsæbe er glimrende til at stoppe udviklingen af spindemider, mellus og bladlus.


Til forsiden
Opdateret d. 03.01.2023