Til forsiden


Aktuelle skadedyr og svampesygdomme - Juni


ferskenbladlus


Bladlus alle steder. !!!!
Røde gule grønne og sorte. De findes i mange farver. Hvad kan man gøre vil mange spørge ?. Det bedste er nok ikke at gøre noget.
Det fine forårsvejr der er fortsat ind i juni med de høje temperaturer, har medført en næsten eksplosionsagtig vækst i antallet af bladlus.
Bladlus koncenterer sig hvor der dannes flest aminosyrer, nemlig i skudspidser. De er meget selektive i deres valg af værtplanter, én bestemt bladluseart har ofte kun en bestemt værtplante.
Skaden efter sug af bladlus er normalt til at leve med. I nogle tilfælde, eksempelvis ved angreb af kirsebærbladlus og æblebladlus kan der optræde så mange at skuddene stopper deres tilvækst.
I erhvervet sprøjtes med Pirimor. Dette middel er dog ikke til rådighed for privathavebruget, hvor man istedet kan vælge det lidt mindre effektive malathion, hvis man de endelig vil sprøjte.............. !
Har man "is i maven" ventes der på den naturlige biologiske bekæmpelse.
Allerede nu findes masser af mariehøns ligesom antallet af svirrefluer er i kraftigt stigning.

Svirrefluerlarven er en grådig bladlusefortærer.

Vil du vide mere om bladlus, se :bladlus.htm

Æbler
Det tørre forår har til gengæld ikke givet så gode forhold for udvikling af svampesygdomme. Æbleskurv ses kun enkelte steder, dog findes der en del meldug, se evt. aeblemeldug.htm Der findes i år mange frugttræspindemider på de nyudviklede blade. Disse små røde "edderkopper" lader sig bedst se gennem en lup. Der kan sprøjtes med insektsæbe hvis angrebet er virkeligt voldsomt.
Dog vil insektsæbe også til en hvis grad dræbe rovmiderne som naturligt vil indfinde sig hvis man har " is i maven".

Æblehvepse: agreb af æblehvepse ses som tydelige snørklede gange på de nyudviklede æbler. Efter at larven har startet på frugtydersiden, styrer den direkte mod kærnehuset.
Ofte kan larven bevæge sig fra den ene frugt til den anden. Resultatet er huller i frugterne der oftest medfører at disse falder af.
Dette frugtfald kan dog være gavnligt hvis der er dannet for mange frugter.
Det er under alle omstændigheder for sent at foretage sig noget nu, skaden er sket. se evt. aeblehveps.htm

Orm i æbler: Er et resultat efter angreb af æbleviklere. Det er ikke særlig lækkert at bide i de modne æbler for blot at opdage larvegange, eller måske det der er værre. Der kan gøres noget. Anvend evt. det biologiske middel Dipel.

Se :aeblevikler.htm

Rosenstråleplet: . Svampesygdommen stråleplet medfører at mange roser står næsten uden blade i slutningen af sommeren.
Det er nu der skal sprøjtes hvis man vil gøre sig forhåbninger om et godt resultat.
Læs: bekaempelsesnøglen


Køkkenhaven

Kartoffelskimmel: Det er i denne måned de første angeb af kartoffelskimmel ofte forekommer. Du kan følge udviklingen på  https://projects.au.dk/blightmanager/potato-late-blight/infection-pressure-local
På siden kartoffelskimmel.htm kan du læse mere om denne sygdom.


Typisk begyndende angreb af kartoffelskimmel. Foto: Royal Horticultural Society

Det betyder at der i nær fremtid vil kunne konstateres angreb også i den øvrige del af landet.
Ved angreb af kartoffelskimmel er det bedst at fjerne toppene, (skære dem af ved jordoverfladen) så sporerne ikke vaskes ned til knoldene.
Der kan i øvrigt sprøjtes mod kartoffelskimmel. Midlet Dithane har en god beskyttende virkning, men skal altså anvendes før angrebet er igang. Der skal sprøjtes inden en længere regnvejrsperiode.

Jordbær.: Jordbærene er modne. Mange steder ses en hvid belægning på bærene, hvilket skyldes angreb af meldug.  Det er der på nuværende tidspunkt ikke noget at gøre ved. Man tager ikke skade af at spise disse bær.
Tidlig plantning af udløbere/nye planter giver godt udbytte til næste år.

Porrer: Konsulent Kiel fra det danske Haveselskab tilråder at vente med udplantning af porrer til grundlovsdag. Herved skulle man kunne undgå angreb af porremøllet (1. generation). se evt.skadedyr.htm under porremøl.

Græsplænen:  Har man ikke fået givet gødning, er det nu. En kraftig græsplæne giver god modtandskraft mod ukrudt.
Når græsset kommer i god vækst er det et godt tidspunkt at fjerne besværlig ukrudt (mælkebøtter mv.) enten med håndkraft eller ved sprøjtning med et ukrudtsmiddel ("hormonmiddel").

Drivhuset
Der er god gang i tomater og agurker. Agurkerne kontrolleres for eventulelle spindemider. Læs under "problemknuser" hvad du kan gøre.
Tomater bør skygges hvis de er plantet direkte i sydsiden. Det letteste er at bruge noget skyggenet indvendig, eller kalk på ydersiden.

Ved dyrkning af tomater uden skygge er der risiko for såkaldt griffelråd.
Til forsiden