Hjem HjemHjem Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Lille blommebladlus (Brachycaudus helichrysi)

"Hvorfor ruller bladene på mit blommetræ................?"

Brachycaudus helichrysi

I løbet af maj kan man opleve at blommebladene ruller sammen omkring midterribben af bladet. (Brachycaudus helichrysi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Groene kortstaartluis (Dutch)
Leaf-curling plum aphid (English)
Kleine Pflaumenblattlaus (German)
Puceron vert du prunier(French)
Afido del ciruelo (Spanish)
Pulgón verde del ciruelo (Spanish)
apilan kukkakirva (Finnish)
Karhiaiskirva (Finnish)
Mykerofiskirva (Finnish)
Pieni ansarikirva (Finnish)
Afide verde dei crysantemih (Italian)
Lita plommebladlus (Norwegian)
Afido del ciruelo (Spanish)
Pulgón verde del ciruelo (Spanish)
Lilla plommonbladlusen (Swedish)
Svart plommonbladlus(Swedish)

Lille blommebladlus

I løbet af maj måned og hen i juni, kan man opleve at bladene på blommetræer ruller kraftigt sammen på langs af midteribben. Det kan se ganske voldsomt ud og medfører også at skudvæksten kan stoppe. Rent udbyttemæssigt er der dog tale om en meget lille nedgang og det kun i næste års produktion. Forsøger man at rulle bladene ud, kan man i nogle tilfælde finde skadegøreren, en lille grønlig til gullig lus, men i mange tilfælde er der ingen ting at finde. Det sidste skyldes at lusene har forladt bladene og søgt til andre blade eller til en helt anden værtplante. Et stof som lusene sprøjter ind i bladene ved deres sugning, forårsager nemlig bladrulning også et stykke tid efter at disse har forlandt bladene. Lusene forsvinder af sig selv efter et stykke tid på blommetræet. En lang række af vore ukrudtsplanter er nemlig værter i sommerperioden.

Brachycaudus helichrysi
Her ses de første bladlus på et nyt blommeblad inden bladet begynder at rulle sig sammen. (Brachycaudus helichrysi).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Brachycaudus helichrysi
Ret hurtigt forårsager lusene kraftig bladrulning. (Brachycaudus helichrysi).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Brachycaudus helichrysi
Kraftig angrebe af lille blommebladlus kan forårsage hæmning af skudvæksten, men sjældent af udbyttet. (Brachycaudus helichrysi).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Symptomer

Når bladlusene suger på blommebladene injiceres et stof der får bladene til at rulle sammen på langs af midterribben.. Bladene bliver lysere og skudvæksten kan standse. Det sidste har ikke den store betydning når der er tale om fuldvoksne blommetræer, men i planteskoler, hvor man fremavler nye træer, kan det være alvorligt. Når lille blommebladlus senere søger over til de sekundære værter som er mere vegatative, medfører det ofte at disse helt standser længdevæksten.
Lusene udskiller sykkerholdige ekskrementer og besøges flittigt af myrer.

Udseende og Livscyklus

Bladlusene kan variere i farve fra grøn til lysegrøn over gullig til gullighvid. Kropslængden er fra 1,2 til 2 mm. Rygrør er lyse og lusenes benspidser er mørke. Arten har værtskifte hvilket vil sige at bladlusene fra sidst i maj og i løbet af juni måned udvikler vinger og flyver til den sekundære vært. I Danmark er lille blommebladlus fundet på en lang række urteagtige planter som bynke, røllike, kamille, rejnfan, brandbæger evighedsblomst, brønsel, aster, forglemmigej, kulsukker, okseøje, ærenpris, kløver og fladstjerne. Arten kan også forkommer på forskellige vegetative planter i væksthus. Det ser ud som om der findes forskellige stammer af lille blommebladlus som er tilpasset forskellige arter af sekundære værtplanter.

Den primære vært er træer og buske i Prunus familien og her især blomme, kræge og slåen, hvorpå lusene befinder sig i forårssæsonen. Efter sommeropholdet på andre vegetative planter vender de tilbage igen til blommetræerne i løbet af efteråret for at parre sig og lægge æg. Æggene placeres tæt ved knopperne  og klækker meget tidligt næste forår før løvspring. I starten ernærer de nykækkede lus sig ved at suge på knopperne, men senere vandrer de ud på bladene for forårsager bladrulninger.

Modforanstaltninger

  • En lang række nyttedyr herunder mariehøns, snyltehvepse, galmyg mm. angriber den lille blommebladlus og kan ofte helt rydde op i en population inden lusene selv forlader blommetræet. Sørg for gode muligheder for nyttedyr i din have ved at dyrke blomstrende planter hele sæsonen og have gode overvintringsmuligheder


Bekæmpelse

Lille blommebladlus kræver ikke bekæmpelse i privathavebruget, da lusene selv søger væk for at besøge sekundære værtplanter.

I erhvervet anvendes også

se evt: Middeldatabasen

Vil du læse mere om andre bladlus kan du besøge: bladlus.htm

Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticider

Skulle du ligge inde med oplysninger og gåde råd vedr. bekæmpelse af dette skadedyr, skal jeg gerne forsøge at bringe dem videre på denne side.


Opdateret d. 04.01.2024

Valid HTML 4.0 Strict