Til forsiden

Nældeekstrakt

Bekæmp plantesygdomme og skadedyr med hjælp fra brændenælder


Sor nælde

Udtræk af nælder (her stor nælde) kan anvendes mod svampesygdomme og skadedyr)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lovgivning

Med indførelsen af en ny EU Pesticidforordning 1107/2009 i 2015, har man nu fået et nyt begreb indenfor plante-beskyttelsesmidler – "basisstoffer".

En lang række stoffer er nu godkendte som basisstoffer (ikke plantebeskyttelsesmidler), heriblandt udtræk af brændenælder (Urtica ssp.) - også når det gælder økologisk dyrkning

Brændenældeekstrakt

Fremstilling af kvælstofholdig gødning ved brug af brændenælder har været kendt og benyttet i mange år inden for den økologiske plantedyrkning. Det har samtidig erfaret at dette udtræk også kan have en positiv virkning når det gælder om at beskytte vore planter.
Brugen af nældeekstrakt er især som sprøjtemiddel, men det virker tilsyneladende ikke præventivt og det anvedes derfor kurativt (helbredende sprøjtninger).

I EU Godkendelsedokumentet kan du læse mere om stoffet.

Virker det?

Der er ikke tale om et vidundermiddel og erfaringerne med virkning på svampe insekter og mider er meget begrænsede.

Risiko for skader

Ikke set rapporter om skader

Udtræk eller fermenteret nældeekstrakt er kun godkendt til målrettede formål

Ekstrakt af nælder er som basistof godkendt 1) til følgende formål:

Insekter sprøjtemiddel:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Frugttræer
Æble, Blomme,
Fersken, Ribs,
Valnød, Kirsebær.
Ferskenbladlus
Rosenbladlus,
Blodlus,
Solbærbladlus,
Valnødde
bladlus,
Kirsebærbladlus
 
150g/liter (tørstof) 1)
maks 5 gange med 7 dages interval 7 dage
Fra forår til efterår
Bønner Bønnebladlus 150g/liter (tørstof) 1)
maks 5 gange med 7 dages interval 7 dage Fra forår til høst.
Kartofler Ferskenbladlus 150g/liter (tørstof)
1)
maks 5 gange med 7 dages interval 7 dage Fra forår til knolddannelse.
Grønsager
friland:
Salat,  Kål
Bladlus 150g/liter (tørstof) 1)
maks 5 gange med 7 dages interval 7 dage Fra forår til høst.
Hyld
Hyldebladlus
150g/liter (tørstof) 1) maks 5 gange med 7 dages interval 7 dage
Forår, sommer
Roser

Rosenbladlus
150g/liter (tørstof) 1) maks 5 gange med 7 dages interval 7 dage Forår, sommer
Spirea
Spireabladlus
150g/liter (tørstof) 1) maks 5 gange med 7 dages interval 7 dage Forår, sommer
Kål
Raps
Radisser
Bladlopper
Kålmøl
150g/liter (tørstof) 1) maks 6 gange med 7 dages interval 7 dage Forår, sommer til BBCH49
Æble
Pære
Æblevikler
150g/liter (tørstof) 1) maks 3 gange med 15 dages interval 7 dage 2 behandlinger i april
1 behandling i maj

1) Se det originale
Godkendelsedokument


Mider sprøjtemiddel:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Bønner Friland
Væksthusspindemider
 
150g/liter (tørstof) 1)
maks 6 gange med 7-21dages interval 7 dage
Forår, sommer til BBCH49
Vin Væksthusspindemider
Rød spindemide
 (T.stelarius)

150g/liter (tørstof) 1)
maks 6 gange med 7-21 dages interval 7 dage Fra forår til høst.
1) Se det originale
Godkendelsedokument


Svampe sprøjtemiddel:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Kål
Radisser Friland
 Alternaria sp.
 
150g/liter (tørstof) 1)
maks 6 gange med 7-15dages interval 7 dage
Forår sommer indtil BBCH89
Agurk
Friland
Meldug
(E.polygoni)
Alternaria alternata
 f. sp.cucurbitae
 
150g/liter (tørstof) 1)
maks 6 gange med 7-15 dages interval 7 dage Indtil høst.
Frugttræer
Æble, Blomme,
Fersken,  Kirsebær
Bladpletsyge
(Alternaria alternata),
Grå monilia,
Gråskimmel
Frugtskimmel
(Rhizopus stolonifer)
 
150g/liter (tørstof) 1) maks 6 gange med 7-15 dages interval 7 dage Fra forår til frugtmodning
Vin
Vinmeldug (Plasmopara viticola)
 
150g/liter (tørstof) 1) maks 6 gange med 7-15 dages interval 7 dage Forår, sommer til BBCH89
Kartofler
Kartoffelskimmel
150g/liter (tørstof) 1) maks 6 gange med 7-15 dages interval 7 dage Fra forår til knolddannelse.
1) Se det originale
Godkendelsedokument


Svampe Iblanding i jordmedium:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Agurk (rødder)
Væksthus/friland
Meldug
(Podosphaera xhantii)
Rodsvampe som
Rodbrand (Pythium)
 
83
gram/kg
(tørt plantemateriale)
1 behandling Ikke relevandt
Ikke relevandt
Tomat Friland
Alternaria solani
Septoria lycopsersici
 
 
83
gram/kg
(tørt plantemateriale)
1 behandling Ikke relevandt Ikke relevandt
Prydtræer
samt roser
Friland
Væksthus
Stråleplet
Rosenrust
Bladrullesygdomme
Meldug
 
 
83
gram/kg
(tørt plantemateriale)
1 behandling ikke relevandt Ikke relevandt


Sådan fremstiller du udtræk af nælder?

Fremstilling af sprøjtevæske:
1. Trin : Friske blade af nælder (75 gr/L) eller i tørret tilstand (15 gr/L) lægges i rent vand (vælg unge skud som ikke er begyntd at sætte frø og skyl dem dem i rent vand.  Fermenteringen kan gøres hurtigere ved at hakke bladmassen i stykker. 
2. Trin: Rør i beholderen dagligt. 
3. Trin: Blandingen anbringes 3-4 dage ve 20°C (Hvis ikke andet er angivet i Appendix II). 
4. Trin: Filtrer blandingen og fortynd den 5 gange med rent vand og hæld opløsningen i en lukket beholder. Kontroller at pH ligger mellem 6 og 6.5, hvilket er tegn på en vellykket fremstillingsproces.

Erfaringer med udtræk af nælder

Begrænsede under Danske forhold.

Hvordan virker det ?

Andre sygdommeJeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Læs mere om basistoffer her

Basisstoffer

Opdateret d. 04.01.2023