Forsiden Forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Nyttesvampe

Se også nyttedyr.htm

Nyttesvampe mod skadedyr - insektpatogene svampe

Gratis skadedyrsbekæmpelse!

Nyttedyr
I naturen findes masser af forskellige nyttesvampe der hjælper os med at bekæmpe skadedyr.!
Foto: Magnus Gammelgaard.


Insektpatogene svampe

Tilsvarende de nyttedyr der bekæmper mange af vore skadedyr, findes der en del forskellige svampe der er specialiseret i, at angribe og dræbe mange af vore skadedyr.
Disse svampe findes overalt i naturen og under visse omstændigheder, ofte afhængig af klimaet, kan de have en stor betydning for udviklingen af en skadedyrspopulation.

Kommerciel udnyttelse

Brugen af insektpatogene svampe i forbindelse med biologisk skadedyrsbekæmpelse har selvsagt været af stor interesse og der findes i dag også flere produkter der kan købes hos leverandører af biologiske bekæmpelsesmidler.
Nyttesvampen Verticillium lecanii er et eksempel herpå. Denne svamp forhandles i et produkt (Mycotal) til bekæmpelse af bl.a mellus, spindemider og bladlus, indendørs i væksthuse. Svampen er afhængig af høj luftfugtighed og anvendes derfor især i forbindelse med stiklingeformering.
Svampen Metarhizium anisopliae som ligeledes findes i naturen har er ligeledes forsøgt anvendt kommercielt, især til bekæmpelse af trips. Som hos andre insektpatogene svampe forekommer Metarhizium anisopliae i forskellige stammer, der hver især er tilknyttet en bestemt insektgruppe.

Flueskimmel (Entomophthora muscae)Entomophthora muscae
Foto: Magnus Gammelgaard.

Entomophthora muscae (Flueskimmel)

Især fluer angribes af denne svamp. Her er det en flue der sidder på et nyudsprunget bøgeblad. Meget almindelig er den hos stuefluer, men også mange andre fluer, herunder f.eks gulerodsfluer, bliver angrebet. Svampen har derfor gennem mange år været forsøgt anvendt til biologisk skadedyrsbekæmpelse. Spredningen foregår ved at svampen aktivt afskyder sine sporer ved berøring, hvilket er effektivt, når en anden flue undersøger det angrebne individ.
Også hos bladlus har denne svamp været forsøgt udnyttet til bekæmpelse.

Se flere billeder på
www.plantesygdomme.dk/nyttedyr.htmMetarhizium anisopliaeMetarhizium anisopliae
Foto: Magnus Gammelgaard.

Gåsebille med angreb af Metarhizium anisopliae

Metarhizium findes især naturligt forekommende i jordmiljøet. Her er den i stand til at inficere en læng række jordboende skadedyr.
Svampen er kendt for at kunne inficere mere end 200 forskellige insektarter over hele verden. I Danmark er den kendt udendørs fra f.eks gåsebiller, hvor den især angriber larverne i jorden.
I væksthuse har den tidligere været solgt til bekæmpelse af trips. Svampen kendes også på dens grønlige udseende, hvilket skyldes de farvede sporer. Du kan se flere billeder på
www.plantesygdomme.dk/nyttedyr.htm

Pandora neoaphidisPandora neoaphidis
Foto: Magnus Gammelgaard.

Pandora neoaphidis

Denne svamp er især kendt som et patogen hos bladlus. På billedet er det ferskenbladlus på kinakålplanter det går ud over.
Navnet pandora hentyder ifølge den græske mytologi, til den æskeformede udformning som bladlusen ender som efter et angreb.
Pandoras æske var den gave som Hermes udstyrede den første kvinde med som en del i Zeus' plan om, at straffe menneskeheden for at have tilranet sig ilden.

Du kan se flere billeder på
www.plantesygdomme.dk/nyttedyr.htm

Beauveria bassianaBeauveria bassiana
Foto: Merle Shepard, Gerald R.Carner, and P.A.C Ooi, Insects and their Natural Enemies Associated with Vegetables and Soybean in Southeast Asia, Bugwood.org

Beauveria bassiana

På billedet er det en bille som er angrebet af Beauveria. Denne svamp findes som tilfældet også er hos Metarhizium, naturligt forekommende i jordmiljøet. Den er helt hvid i sin fremtoning. Svampen har et meget bredt register af værter, heriblandt bladlus, mellus, trips, forskellige biller, bladlopper, fluer mv.
Et produkt med indhold af denne svamp kan købes i Danmark for erhvervsmæssig udnyttelse(Garta), til bekæmpelse af mellus og bladlus.


Opdateret d. 20.1.2012

Valid HTML 4.0 Strict