Til forsiden

Padderokke udtræk

Udtræk af agerpadderokke beskytter mod plantesygdommeAlle kender agerpadderokkens som små "juletræer". Nu kan dette besværlige udkrudt blive nyttigt for platevæksten.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lovgivning

Med indførelsen af en ny EU Pesticidforordning 1107/2009 i 2015, har man nu fået et nyt begreb indenfor plantebeskyttelsesmidler – "basisstoffer".

En lang række stoffer er godkendte som basisstoffer (ikke plantebeskyttelsesmidler), heriblandt udtræk af agerpadderokken Equisetum arvense (Engelsk: Field horsetail or common horsetail )

Agerpadderokke?

Det er en kendt sag at padderokker er rige på silicium (kieselsyre) og beskytter planterne mod svampesygdomme. Desunden styrker silicium planteccelernes imunforsvar. Det er de vegetative overjordiske stængler som anvendes til et udtræk.
Artsbestemmelse skal foretages visuelt ved bestemmelsesnøgler. Opmærksomheden henledes på at skelne mellem Equisetum arvense L. (agerpadderok) og Equisetum palustris L. (kærpadderok).

I EU Godkendelsedokumentet kan du læse mere om stoffet.
Se den danske oversatte version:
http://mst.dk/media/129561/equisetum-arvense-basissstof-dk-review-rapport.pdf

Virker det?

Der er ikke tale om et vidundermiddel, men virkemekanismen er interessandt. Ved sprøjtning af planter hævdes det at det styrker planternes naturlige forsvar mod angreb af forskellige plantesygdomme forårsaget af svampe.

Risiko for skader

Ikke set rapporter om skader

Udtræk af agerpadderokke er kun godkendt til målrettede formål

Ekstrakt af Equisetum arvense er som basistof godkendt 1) til følgende formål:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Frugttræer Bladsvampe, skurv og meldug 1-2 l/ha maks 6 gange med 7 dages interval 0 Fra udspring til afslut. blomstring.
Vin Vinskimmel, meldug 0,4-3,6 l/ha maks 6 gange med 7 dages interval 0 Fra udspring til beg. druedannelse
Agurk Blade:meldug, rødder: rodsvampe (Fusar. Pythium) 0,6 kg akt. stof/ha maks 2 gange med 3-4 dages interval 15 dage fra 9. uvikl.blad til 9 udv skud.
Tomat Kartoffelskimmel, bladpletsyge, septoria 0,6 kg akt. stof/ha maks 2 gange med 14 dages interval 15 dage fra 1 blomsterstand til frugtudvikling.
Prunus prydplantetræer og roser Svampesygdomme; monilia, meldug, rosestråleplet,rosenrust 10 g Dækmateriale* rundt om hver plante 1 behandling


* Dækmateriale:90 g tørret overjordisk agerpadderokke blandes med 1 liter organisk afdækningsmateriale
1) Se det originale
Godkendelsedokument

Se den danske oversatte version:
Dansk godkendelsedokument

Hvor kan jeg anskaffe udtræk af agerpadderokke?

Du kan selv fremstille udtræk af agerpadderokke, her efter miljøstyrelsen oversatte opskrift:

"Et vandigt udtræk med kogende vand fremstilles som følger: 200 g tørrede vegetative overjordiske stængler og blade af Equisetum arvense L. udblødes i 10 liter koldt vand i 30 minutter, hvorefter blandingen koges i 45 minutter.

Efter afkøling, filtreres afkoget i en fin si, og fortyndes herefter yderligere med 10 liter vand. Den teoretiske koncentration af vegetative overjordiske stængler og blade af Equisetum arvense L. i afkoget er således 20 g/L, som fortyndes med en faktor 10, som giver en koncentration på 2 g/L i den færdige brugsopløsning til behandling af afgrøden. Brugsopløsningen skal bruges inden for 24 timer for at forhindre oxidering og potentiel forurening med mikroorganismer, der kan inficere opløsningen under oplagring.

Opløsningsmidlet til ekstraktionen er vand (posteeller regnvand) og pH er 6,5."


Erfaringer med udtræk af agerpadderokke

Begrænsede under Danske forhold.

Hvordan virker det ?

Silicium har i flere forsøg vist sig, at hæmme udviklingen af meldug. I disse forsøg er silicium dog tilført via gødningsvandet. Blandt andet i roser og agurk har man fået en hæmmende effekt på meldug ved at tilføre planterne silicium. Silicium optages passivt og transporteres med saftstrømmen op i planten, hvor det fortrinsvis afsættes i de plantedele, der har den største fordampning. Silicium befinder sig mellem overhuden og det cellelag, der dækker overhuden. Med et øget indhold af silicium er planten bedre i stand til at forsvare sig mod forskellige svampe.

Andre sygdommeJeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Læs mere om basistoffer her

Basisstoffer

Se også https://mst.dk/kemi/pesticider/alternative-sproejtemidler/basisstoffer/

Opdateret d. 04.01.2023