ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Svampesygdom

Pæreskurv
(Venturia pyrina (Fusicladium pyrorum))

"Hvorfor får mine pærer sorte pletter................?"

Venturia pyrina

Store sorte pletter og skæve frugter er de typiske tegn på angreb af pæreskurv. Her er det sorten 'Clara Friijs' det går ud over (Venturia pyrina).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Black spot of pear,scab of pear (English)
Schorf: Birnen (Deutch)
Moteado del peral (Spanish)

Pæreskurv

Lige som æbler angribes også pærer af af svampesygdomme. Pæreskurv er således meget almindelig i mange sorter af pærer og optræder især i sæsoner hvor vejret er meget fugtigt. Ved kraftige og tidlige forårsangreb, kan blomster og frugter angribes så kraftigt, at de falder af. I andre tilfælde angribes pærene der får sorte pletter og bliver ofte deforme.
Der er stor forskel på pæresorternes modtagelighed for pæreskurv

Venturia pyrina

Olivengrønne pletter på bladenes overside er de første tegn på angreb af pæreskurv. (Venturia pyrina).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Venturia pyrina

Vender man bladene og ser på undersiden, ses tydeligt de sorte pletter. (Venturia pyrina).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Venturia pyrina

Skud med kraftigt angreb af skurv bør fjernes ved beskræing, da de er smittekilde det følgende forår. (Venturia pyrina).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Symptomer

Skurvsvampen angriber de unge blade, blomster, frugterne og i mange tilfælde også de unge grene. Angreb på bladene ses først som svage olivengrønne pletter, der på undersiden bliver tydeligt brunlige til gråsorte. Til forskel fra æbleskurv, er disse pletter ofte mindre mørkere og mere skarpt afgrænsede. På frugterne kan der også opstå revnedannelse fordi overhuden er skadet og ikke kan vokse med frugtens udvidelse. Ved kraftige angreb falder blomster og unge frugter af træet. Ældre frugter kan blive stærkt deformerede.
På unge grene kan der opstå gråbrune pletter og grenene føles ru. Senere dør barken på grenene, sågar hele grenstykker kan dø. Angreb af grenskurv ses også på ældre grene.


Udseende og Livscyklus

Skurvsvampen overvintrer som hos æbleskurv i nedfaldne blade og angrebne grene, men hos pærer betyder den overvintring der foregår i grenene særdeles meget. Både på bladene der ligger på jorden og i de inficerede grene udvikles der om foråret frugtlegemer (peritecier) med kønnede ascosporer. Disse spredes i fugtige perioder om foråret hvor de inficerer allerede når knopperne begynder at bryde. I de angrebne grene kan der dannes konidiesporer der ofte kan være istand til ar starte en infektion før ascosporerne.
Smitten fra ascosporer varer indtil midten af juni. Den epidemiske udvikling med spredning af konidiesporer varr hele sæsonen.


Modforanstaltninger

 • Beskæring: Sørg for at fjerne, beskære træerne i vinterperioden, så der ikke findes grenskurv der kan starte en ny infektion om foråret. Sørg ligeledes for at træerne er åbne og ikke har for tæt en løvmasse, der er med til at hæve fugtigheden og dermed risiko for skurvangreb
 • Fjerne gamle blade: blade der ligger på jorden fra sidste efterår er infektionkilde den næste sæson.
 • Plante modstandsdygtige sorter: Conference, Concorde anses for at være relativt modstandsdygtige, medens Clara Friijs er ret modtagelig for skurv. Se iøvrigt pometets sortsliste http://pometet.dk/sortslister/paerer/
 • Se iøvrigt æbleskurv aebleskurv.htm


Bekæmpelse

Sprøjtning med fungicider inden for privathavebruget er næppe længere relevandt og der findes kun få godkendte midler til området. Svampefri er et produkt der indeholder svovl og beregnet til opblading i vand. Under fugtige perioder hvor skurvsvampen har sine fordele skal der sprøjtes med få dages interval for at få en til tilstrækkelig effekt.
Midlet er godkent til økologisk dyrkning.

Se også https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport148.pdf
I erhvervet anvendes også
Se evt. www.middeldatabasen.dk:


  Se også

  aebleskurv.htm


  Tilhørsforhold i svamperiget

  Dothideomycetes

  Opdateret d. 04.01.2023

  Valid HTML 4.0 Strict