Til forsiden

Pileekstrakt

Vaccinér planterne mod plantesygdomme med pileekstraktUdtræk af pilebark kan anvendes mod svampesygdomme f.eks ferskenbælresyge (billede til højre)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lovgivning

Med indførelsen af en ny EU Pesticidforordning 1107/2009 i 2015, har man nu fået et nyt begreb indenfor plante-beskyttelsesmidler – "basisstoffer".

En lang række stoffer er godkendte som basisstoffer (ikke plantebeskyttelsesmidler), heriblandt udtræk ekstrakt af pilebark (Salix sp. cortex) (Engelsk: Willow )

Pilebarkekstrakt

Det er en kendt sag at pileplanten indeholder store mængder salicylsyre et stof der minder meget om det kemisk fremstillede acetylsalicylsyre, hovedingrediensen i flere typer af smertestillende tabletter. Interessen for anvendelse af pileeksktakten i folkemedicinen har derfor og er stadig stor og der forhandles mange forskellige udtræk af pil.
Oftest er der tale om udtræk fra hvidpil Salix alba, der skulle være arten med størst indhold af salicylsyre.

Nyt er det måske at pilen eller pilebarken virker mod plantesygdomme (og måske skadedyr).

I EU Godkendelsedokumentet kan du læse mere om stoffet.

Virker det?

Der er ikke tale om et vidundermiddel, men virkemekanismen er interessant. Ved sprøjtning af planter hævdes det at det styrker planternes naturlige forsvar mod angreb af forskellige plantesygdomme forårsaget af svampe. (måske også skadedyr)

Risiko for skader

Ikke set rapporter om skader

Udtræk af pilebark er kun godkendt til målrettede formål

Ekstrakt af Salix spp. cortex, pileekstrakt er som basistof godkendt 1) til følgende formål:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Frugttræer Bladsvampe 1,1-2,2 l/ha maks 6 gange med 7 dages interval 0 Fra udspring til beg.blomstring.
Fersken Ferskenblæresyge 1,1-2,2 l/ha maks 6 gange med 7 dages interval 0 Fra udspring til beg.blomstring.
Æble Bladsvampe, skurv, meldug 1,1-2,2 l/ha maks 6 gange med 7 dages interval 0 dage Fra udspring til afblomstring.
Vinduer Vinskimmel, meldug 0,22-0,66 l/ha maks 6 gange med 7 dages interval 0 dage Fra udspring til beg.blomstring.

1) Se det originale
Godkendelsedokument

Hvor kan jeg anskaffe udtræk af pil?

Du kan selv fremstille udtræk af pil. Her er opskriften oversat fra EU godkendelsesdokumentet:

30 L ledningsvand eller regnvand opvarmes i tildækkede, rusfrie ståltanke til 80°C. Ved denne temperatur udblødes 200 g pilebark i 2 timer.
Efter nedkøling og filtrering gennem en stålsi, justeres ph til 6,2, hvorefter opløsningen fortyndes 3 gange med vand. Den teoretiske koncentration af pilebark er da 6.67 g/L. Efter 3 gange fortynding har den færdige sprøjteopløsning til at udsprøjte på planterne, en koncentration på 2.22 g/L.
Sprøjteopløsningen skal anvendes indenfor 24 timer, for at undgå fourening med svampe og bakterier.

Erfaringer med udtræk af pil

Begrænsede under Danske forhold.

Hvordan virker det ?

Virkningen begrundes i stabilisering af plantens eget forsvarssystem. Når planter angribes af svampe og insekter sættes en række biologiske processer igang. Dels for at sende besked til nabocellerne og dels for at påbegynde bekæmpelsen. Plantens egen forsvarssystem producerer herefter såkaldte polyfenoler, der bekæmper de indtængende skadevoldere.
Salicin er i denne sammenhæng et alarmstof der sætter gang i forsvarssystemerne. Det vi også kalder for induceret resitens.

Andre sygdommeJeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Læs mere om basistoffer her

Basisstoffer

Opdateret d. 05.01.2023