ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Blåbærtæger (Stephanitis oberti) Tæger Rhododendron

"Hvorfor får mine Rhododendron gulprikkede blade..?

Stephanitis rhododendri
Typiske kantede, gule, prikker er ofte et tegn på angreb af tæger på Rhododendron (Stephanitis oberti).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Jeg har tidligere bedømt disse fotos til at være Rhododendrontægen (Stephanitis rhododendri). Det viser sig jeg har taget fejl. Der er i stedet tale om Blåbærtægen (Stephanitis oberti)
Man bliver klogere hen ad vejen


Generelt om tæger

Navne


europäische Rhododendronwanze (German)

Blåbærtæger) (tæger på Rhododendron) Rhododendrontægen

Forskellige skadedyr kan fra tid til anden medføre skader på Rhododendron. Angreb af tæger på Rhododendron, hører til en af de almindeligst forekommende skadedyr på disse populære planter. Rhododendron kan tåle et meget stort antal tæger før det rigtigt går galt og skader planterne. Ofte er det dog sådan et det er planter som i forvejen er stressede, (måske fordi de står i bagende sol) der angribes af disse skadedyr. Her kan de ofte føre til alvorlige skader på bladene.
Der findes flere arter af tæger på Rhododendron. Stephanitis rhododendri  kaldet  Rododendrontægen er almindeligt forekommende, men forveksles tit med S. oberti der også er meget almindelig (måske den mest almindelige). En 3. art (Stephanitis takeyai) er observeret flere steder i Danmark. Denne har flere generationer og har givet store problemer i Tyskland .
Tæger angriber de fleste arter og sorter af Rhododendron, i mindre grad dog dem der har en meget filtet bladlunderside (endoment). Det nævnes også at andre surbundsplanter f.eks Blåbær Kalmia og Pieris kan angribes af dette skadedyr

Stephanitis rhododendri Stephanitis rhododendri
Til venstre ses de typiske gullige symptomer efter sugnigen. Til højre ses en voksen tæge (den med vinger) og nymfer
.(Stephanitis oberti). Foto: Magnus Gammelgaard.


Stephanitis oberti
Her ses de voksne tæger. Når vinger som her er samlede dannes et X over kroppen, hvilket er kendetegnet for denne art (Stephanitis oberti).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Symptomer

Symptomerne ses oftest på nyudviklede blade. På oversiden ses lyse, gullige små kantede prikker. Ved kraftig sugning kan bladet rulle sig sammen som en cigar på grund af udtørring.
Vender man bladet om og betragter bagsiden, vil man ofte se nogle sorte pletter eller plamager. Det er ekskrementer der udskilles af tægerne. Ofte vokser der såkaldte branddugsvampe i disse sukkerholdige pletter.
Man kan også tit se hvide, skelletagtige dele, som hud eller ham fra nymfernes hudskifte.

Man skal kigge godt efter for at få øje på insekterne som på grund af deres camoflage, falder godt sammen med bladets underside.
De voksne individder er ca 3,5 mm lange og ca 2 mm brede. De er lyse, gullige og har gennemsigtige vinger. Når forvingerne er samlede som på billedet længere oppe, dannes et X, hvilket er kendetegnet for denne art. Æggene er cylinderformede, gullige og kun ca 0,4 mm lange. Æggene lægges i rækker nedsænket i plantevævet, som regel langs de større bladnerver. De voksne hunner udskiller en brun substans over æggene som størkner til en fast hård overflade.
Nymferne er sorte og har fra kroppen en del strittende hår.

Livscyklus

Overvintringen foregår som æg. Om foråret klækkes æggene i april måned til små nymfer. Nymferne gennemgår 4 nymfestadier før de er voksne og kan flyve til nye blade for at lægge æg. Der forekommer flere generationer pr år. Oftest er det planter som står frit og er solbeskinnede en stor del af dagen, der angribes først. Spredningen forgår dels ved flytning af planter med æg eller nymfer, dels ved at de voksne flyver til nye områder med Rhododendron.

Modforanstaltninger

  • Undersøg planterne: Ved anskaffelse at nye planter kan man undersøge blade for forekomst af disse tæger og herefter fjerne disse.
  • Sorter: Der er forskel på sorternes modtagelighed. Sorter med filtet bladunderside angribes kun sjældent af tæger.
  • Spuling med vand: ved mindre buske kan man med en kraftig vandstråle fjerne en del af tægerne.
  • Pas på nyttedyrerne: forskellige nyttedyr kan fortære de skadelige tæger. Edderkopper, guldøjelarver og næbtæger, nævnes i litteraturen som nyttedyr i forhold til tæger på Rhododendron. En have med mange forskellige plantearter giver muligheder for et godt miljø for disse arter.


Kemisk Bekæmpelse

Tyske bekæmpelsesforsøg i Bremerhaven hvor Stephanitis takeyai gjorde storeskader har vist et godt resultat ved brug af midlet Mospilan. Mospilan er P.T kun godkendt til professionel brug i danmark (Kræver sprøjtecertifikat).


se evt: MiddeldatabasenGåde råd til bekæmpelse af Rhododendrontæger modtages gerne !Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict