ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Rhododendrontæger (Stephanitis rhododendri)

"Hvorfor får mine Rhododendron gulprikkede blade..?

Stephanitis rhododendri
Typiske kantede, gule, prikker er ofte et tegn på angreb af rhododendrontægen (Stephanitis rhododendri).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Generelt om tæger

Navne

Rhododendron lace bug (English)
Rhododendron-Netzwanzen (German)

Rhododendrontægen

Forskellige skadedyr kan fra tid til anden medføre skader på Rhododendron. Angreb af rhododenrontæger hører til en af de almindeligst forekommende skadedyr på disse populære planter. Rhododendron kan tåle et meget stort antal tæger før det rigtigt går galt og skader planterne. Ofte er det dog sådan et det er planter som i forvegn er stressede, der angribes af disse skadedyr. Her kan de ofte føre til alvorlige skader på bladene.
Rhododendrontægen angriber de fleste arter og sorter af Rhododendron, udtaget dog dem der har en meget filtet bladlunderside. Det nævnes også at andre surbundsplanter f.eks Kalmia og Pieris kan angribes af dette skadedyr

Stephanitis rhododendri Stephanitis rhododendri
Til venstre ses de typiske gullige symptomer efter sugnigen. Til højre ses en voksen tæge (den med vinger) og nymfer
.(Stephanitis rhododendri). Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Symptomerne ses oftest på nyudviklede blade. På oversiden ses lyse, gullige små kantede prikker. Ved kraftig sugning kan bladet rulle sig sammen som en cigar på grund af udtørring.
Vender man bladet om og betragter bagsiden, vil man ofte se nogle sorte pletter eller plamager. Det er ekskrementer der udskilles af tægerne. Ofte vokser der såkaldte branddugsvampe i disse sukkerholdige pletter.
Man kan også tit se hvide, skelletagtige dele, som hud eller ham fra nymfernes hudskifte.

Man skal kigge godt efter for at få øje på insekterne som på grund af deres camoflage, falder godt sammen med bladets underside.
De voksne individder er ca 3,5 mm lange og ca 2 mm brede. De er lyse, gullige og har gennemsigtige vinger. Æggene er cylinderformede, gullige og kun ca 0,4 mm lange. Æggene lægges i rækker nedsænket i plantevævet, som regel langs de større bladnerver. De voksne hunner udskiller en brun substans over æggene som størkner til en fast hård overflade.
Nymferne er sorte og har fra kroppen en del strittende hår.

Livscyklus

Overvintringen foregår som æg. Om foråret klækkes æggene i april måned til små nymfer. Nymferne gennemgår 4 nymfestadier før de er voksne og kan flyve til nye blade for at lægge æg. Der forekommer flere generationer pr år. Oftest er det planter som står frit og er solbeskinnede en stor del af dagen, der angribes først. Spredningen forgår dels ved flytning af planter med æg eller nymfer, dels ved at de voksne flyver til nye områder med Rhododendron.

Modforanstaltninger

  • Undersøg planterne: Ved anskaffelse at nye planter kan man undersøge blade for forekomst af disse tæger og herefter fjerne disse.
  • Sorter: Der er forskel på sorternes modtagelighed. Sorter med filtet bladunderside angribes ikke af rhododendrontæger.
  • Spuling med vand: ved mindre buske kan man med en kraftig vandstråle fjerne en del af tægerne.
  • Pas på nyttedyrerne: forskellige nyttedyr kan fortære de skadelige tæger. Edderkopper, guldøjelarver og næbtæger, nævnes i litteraturen som nyttedyr i forhold til Rhododendrontæger. En have med mange forskellige plantearter giver muligheder for et godt miljø for disse arter.


Kemisk Bekæmpelse

Om muligt bør man undgå kemisk bekæmpelse i privathaver.


se evt: MiddeldatabasenGåde råd til bekæmpelse af Rhododendrontæger modtages gerne !Opdateret d. 09.02.2021

Valid HTML 4.0 Strict