Til forsiden

Silicium giver planterne modstandskraft mod meldug !


Nærbillede af et rosenblad med kraftig meldugbelægning (Sphaerotheca pannosa) .
Foto:
Magnus Gammelgaard.


Planter der gror i ren sphagnum og eventuelt vandes med opsamlet regnvand, får tilført en meget begrænset mængde silicium.
Forsøg udført med agurker viser at tilførsel af 100 ppm (ppm = miliontedele) silicium, har en hæmmende effekt på meldugudviklingen, ligesom det kan reducere angrebet af pythim (rodbrand) og phytophthora.
Indholdet af silicium i padderokker er ligeledes en af forklaringerne på at udtræk af denne plante i nogle tilfælde er virksomt mod plantesygdomme se evt.: altplantesygdomme.htm

Når svampenes hyfer vokser ind i planteceller dækkes de af silicium. Desuden øges cellernes indhold af fenoler, hvilket også hæmmer sygdomsudviklingen.

Der har tidligere været problemer med at tilføre Silicium til planter via vandingsvandet, idet siliciumgødninger ikke har været bladbare med andre gødninger. Der er dog i den senere tid fremkommet nye produkter f.eks Silica Power der samtidig markedsføres som et biostimulant.

Ved anvendelse af Silicium kan der både opnåes effekt ved ved tilførsel via vandingssystemet og ved sprøjtning
Der haævdes at man kan opnå virkning mod meldug ,Phytophtora, bladsvampe, fusarium og gråskimmel.


Siden er opdateret: 20-02-2019
Til forsiden